Foto: Roar Hagen

Kommentar

Fanden og futen

Når folk på bygda slår ring rundt skattefuten, er det noe som ikke helt stemmer.

les også

Når makta er «kjøpt og betalt»

«Vi trenger ikke førerkort her!» Det sa min gamle nabo Peder da han en gang ble intervjuet av NRK om livet som øyboer. Å bo på en nesten øde øy har noen ulemper, men man trenger iallefall ikke bekymre seg for trafikkbot hvis man har glemt førerkortet. Eller mangler førerkort, for den del. Det var forøvrig lenge før det fantes en app for slikt. Det er mye som er viktig for folk på bygda, men nærhet til «fogd og fut» har ikke nødvendigvis vært i den kategorien. I folkeeventyrene var det den forhatte futen, også kalt «bondeflåeren», som folket ønsket at fanden skulle ta.

Derfor burde budsjettnyheten om å avvikle 237 lokale skattekontor og overføre skatteoppkreving til Skatteetaten, være en uproblematisk sak for regjeringen. Folk går i fakkeltog for skole og sykehus, men neppe for skattekontoret. Det burde heller ikke mangle gode argumenter. I godt over halvparten av kommunene er det to eller færre medarbeidere. Skatteetaten har uansett det faglige ansvaret. Ikke er det en tjeneste som egner seg for utøvelse av skjønn heller. Rettssikkerhet og likebehandling er sentrale stikkord. At det er noen fordeler å være i et større fagmiljø, er åpenbart. Det er bare å nevne ting som kollegafellesskap, faglig utveksling og håndtering av ferie og fravær. Det er heller ikke slik at alle skattekontorene skal flyttes til Grünerløkka. Oppgavene skal spres rundt på 56 kontor i hele landet, som får økt bemanning og flere ressurser.

les også

Ro i klassen

Selv om samling av lokale skattekontor er overmodent, og vel så det, vil det føye seg inn i rekka av upopulære reformer som gir Senterpartiet nye løft på målingene. Noe av dette kan regjeringen takke seg selv for. Selv om akkurat denne reformen virker fornuftig, kan det virke som de blå har glemt noe av det som var pensum på skolen: Helheten er er mer enn summen av hver enkelt del. Hvis du vurderer hver enkelt statlig oppgave på den samme måten som regjeringen ser ut til å gjøre, får du stort sett det samme svaret. Færre og større enheter er bedre. Hvis alt vurderes som isolerte enkelttilfeller, er det garantert flere plusser enn minuser som peker mot sentralisering. Det er likevel en uklok konklusjon å dra.

Det at vi sprer offentlige arbeidsplasser rundt om i hele landet, bidrar også til at det bor folk der. Skatteinnkrevning, tingrett eller Nav-kontor er for noen den kompetansearbeidsplassen som skal til for at en familie kan velge å flytte eller bli boende. Det er de kollegene på nabokontoret som gjør det meningsfullt å jobbe der. Dette er kjernen i det som noe nedlatende blir kalt distriktspolitikk. Argument for at staten bør være representert i store deler av landet, selv om det helt sikkert kan argumenteres faglig godt for noe annet.

les også

Full fyr i Frps fløyer

Det er ikke alltid sånn at større nødvendigvis er bedre. Barnehagen eller sykehjemmet har sannsynligvis like god kvalitet på Høylandet som i Oslo. Kanskje til og med bedre. Noen ganger er nærhet og mindre forhold en styrke. Andre ganger er størrelse en faktor i seg selv.

Barnevernet er eksemplet som ofte trekkes fram på at nærhet og små fellesskap er en ulempe. Det samme kan helt sikkert sies om både sykehus, høyskoler, lensmannskontor, tingretter og skatteinnkrevere.

Om regjeringen har mistet det overordnede blikket, så har opposisjonen dratt ned nisselua. Her ropes det opp om sentralisering uansett hva spørsmålet er. Da Domstolkommisjonen i forrige uke la fram sin anbefaling om nedleggelse av tingretter, ble det lest som fanden leser bibelen. Av mange ble rapporten avvist før de hadde lest så mye som et eneste ord. Her finnes det åpenbart sterke og gode argumenter for å gjøre noen endringer, men forslaget har sannsynligvis ikke en snøballs sjanse i helvete. Sentraliseringskvoten er brukt opp.

Vi hadde virkelig trengt politikere som klarte å vurdere hensyn til nærhet og faglighet, uten å miste helheten av syne. Men forlikenes tid ser dessverre ut til å være forbi.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder