Kjell-Børge Freiberg, olje- og energiminister. Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Debatt

Ringvirkninger bygger landet

Hver dag går 170.000 nordmenn på jobb i næringer knyttet til olje- og gassvirksomheten. Disse menneskene bor og jobber over hele landet. Det viser de store ringvirkningene som olje- og gassaktiviteten har for næringslivet på fastlandet. Men vi får ikke ringvirkninger på land uten aktivitet til havs. 

KJELL-BØRGE FREIBERG, olje- og energiminister.

Etter noen år med et lavere aktivitetsnivå øker aktiviteten i olje- og gassvirksomheten. Før jul startet produksjonen fra Hansteen-feltet. Feltet er et godt eksempel på effekten av nye felt. 

Det petroleumsrettede næringslivet på Helgelandskysten har fått nye mulighet i sitt nærområde og Equinors driftsmiljø i Harstad har fått ytterligere tyngde med nok et felt i porteføljen. Det illustrerer klart sammenhengen mellom aktivitet på feltene og muligheten for arbeidsplasser og ringvirkninger på land - over hele landet.

Aasta Hansteen bærer navnet til en pioner i arbeidet for kvinners rettigheter i Norge. Og utbyggingen utenfor Helgelandskysten er også preget av pionerarbeid. Dette er den første og største flytende plattformen med en vertikal sylinder (SPAR-plattform), forankret til havbunnen på 1300 meters dyp. Da produksjonen startet i desember var det første gang norsk gass leveres til Europa fra rør nord for Polarsirkelen. 

les også

Opptur for olje

Olje- og gassindustrien krever mye kunnskap, kompetanse og teknologi. Hvert nytt utbyggingsprosjekt er en ny utfordring og krever omstilling til nye løsninger for leverandørindustrien vår. Det stimulerer kontinuerlig til økt kunnskap og kompetanse. Petroleumsnæringen er derfor ingen trussel mot andre næringer – tvert imot, den styrker dem. Den er vår mest avanserte og omstillingsdyktige næring og har dermed mye å bidra med til næringslivet ellers. 

Aktiviteten gir store positive effekter også for andre deler av samfunnet vårt.  Hver gang jeg drar hjemover til min lokale flyplass i Stokmarknes, treffer jeg folk som på en eller annen måte jobber i denne industrien. De samme personene handler på lokalbutikken og er med på å bygge lokalsamfunnet. Dette er ringvirkninger i praksis. 

Men ingenting av dette kommer av seg selv. Fra myndighetenes side handler det om å holde en stø kurs, nemlig å videreføre en stabil, forutsigbar politikk. Dette betyr blant annet å tilby selskapene attraktive letearealer. Så er det opp til næringen å vurdere lønnsomheten i leting, utbygging og drift, samt finne de konkrete løsningene som reduserer utslippene.

les også

669 offshorearbeidere tas ut i streik

Petroleumsressursene må forvaltes på en effektiv og bærekraftig måte. Gjennom kvoteplikt og avgifter er industrien pålagt en høy kostnad ved CO2-utslipp, slik at norsk sokkel fortsatt skal være ledende når det gjelder å produsere effektivt og med lave utslipp. Gjennom kvoteplikten bidrar oljeselskapene på norsk sokkel til å kutte utslippene fra det europeiske kvotesystemet med over 40 prosent fra 2005 til 2030. Denne politikken er også robust mot strengere klimavirkemidler globalt. Samtidig vet vi at å erstatte kull med gass bidrar til å redusere utslippene drastisk. Storbritannia har lykkes med å redusere sine utslipp kraftig, blant annet ved å erstatte kull med gass i kraftproduksjonen.

Den norsk petroleumspolitikken har vært svært vellykket. Bare de siste 15 årene har statens nettoinntekter fra olje og gass vært på utrolige 5 000 milliarder kroner – eller nærmere én million per nordmann. I dag kommer om lag hver femte krone på statsbudsjettet fra petroleumsinntektene. I sommer ble det satt ny rekord for gasseksporten til Europa. Med dagens høye priser selger vi gass for nesten en milliard kroner hver eneste døgn gjennom året. 

Potensialet for å skape ytterligere verdier er stort, ikke minst i nord.  Vi har produsert mindre enn halvparten av ressursene våre. Og av det vi skal finne fremover ligger det meste i Barentshavet og dermed utenfor kysten av Nord-Norge. Lykkes vi får vi ringvirkninger. Vi ser hva feltene Snøhvit og Goliat har betydd for Hammerfest. 

les også

Oljealderen er ikke over

Utbyggingen av Johan Castberg er en ny milepæl i Barentshavet. Den vil alene skape 47 000 årsverk i Norge i byggefasen og 1 700 årsverk i driftsfasen. Feltet skal driftes fra Harstad og Hammerfest. Aasta Hansteen-feltet driftes fra Harstad, Brønnøysund og Sandnessjøen.  Dette gir arbeidsplasser og muligheter for lokale og regionale bedrifter. 

Den store interessen i år blant oljeselskapene for tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) er også en god nyhet. Selv om interessen er størst i Nordsjøen og Norskehavet, må vi tilbake til 2007 for å finne større interesse for Barentshavet i en TFO-runde. 

Ringvirkningene fra petroleumsvirksomheten gjør Norge til den nasjonen vi er. Den er også en av våre viktigste distriktsnæringer. Men skal vi klare å opprettholde og utvikle alle de 170.000 jobbene som er knyttet til næringen, må vi våge å utvikle den videre. Da går det ikke an å være for ringvirkninger, men mot næringen som skaper dem. 

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder