KRANGEL: – Vi venter i spenning på partiet Rødts nye prinsipprogram senere i år, skriver Ap-politiker Fredrik Mellem.

Debatt

Rødt og menneskerettighetene – igjen

I et sammensurium av et motinnlegg til meg, mener Ronny Kjeldsberg fra Rødt at jeg har gått bort fra å kritisere Rødts omgang med menneskerettighetene. Det medfører naturligvis ikke riktighet, og uhyre lite tyder på at det vil bli grunnlag for det heller.

FREDRIK MELLEM, leder i Oslo Arbeidersamfunn

Som marxister skiller Rødt mellom «privat eiendom» og «personlig eiendom,» der det første handler om bedrifter, grunn, penger og bygningsmasse, mens det andre handler om tannbørstene, klærne og barbersakene våre. I all sin generøsitet vil Rødt la menneskene beholde eiendomsretten over det siste. Det første skal på en eller annen måte inndras. Rødt vil gjøre det forbudt å eie arbeidsplasser (bedrifter) og de vil forby muligheten til å tjene penger på andres arbeid.

les også

Orwellsk Arbeiderparti?

Jeg har påpekt – og gjør det gjerne igjen – at foruten å være en helt vanvittig og direkte farlig politikk, er dette en politikk som strider mot menneskerettighetene. Menneskerettighetene gjør nemlig ikke dette kunstige skillet i eiendomsretten som marxister har konstruert. Den europeiske menneskerettskonvensjon slår tvert imot fast at eiendomsretten også inkluderer juridiske personer (selskaper), da også dette er menneskers eiendom.

les også

Venstrekonservativt Rødt?

At Rødt vil inndra eiendomsretten og forby fortjeneste på andres arbeid er interessant i seg sjøl. De er imidlertid vage på hvordan denne avviklingen rent praktisk skal foregå. Skal verdiene konfiskeres, og i så fall av hvem? Eller skal de eksproprieres? Skal de nåværende eierne kompenseres økonomisk? I så fall må vi vel påregne at disse verdiene forsvinner ut av landet, ettersom det her på berget vil bli forbudt å eie noe? Hvordan ser Rødt for seg å vri dette til en fordel for lønnsmottakerne i Norge? Rødt har inntil nylig vært blant Europas mest høylytte supportere av Hugo Chávez regime i Venezuela. Rødt/AKP har jo også ellers en lang og marerittaktig merittliste med tanke på tvilsomme politiske forbilder. Hvordan skal Rødt unngå at deres politikk vil medføre matmangel, massearbeidsløshet, forfall i våre sivile rettigheter og masseflukt fra landet? Dette spørsmålet er ikke bare høyst berettiget, men helt sentralt for norske lønnsmottakere å få svar på. All erfaring med Rødt og AKPs politiske forbilder har gitt disse resultatene – og/eller det som verre er.

Dette har heldigvis Rødt rikelig anledning til å redegjøre for, når moxnesismen kommer på trykk i form av et nytt prinsipprogram senere i år. Vi venter i spenning.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder