Foto: Hagen, Roar

Leder

Trygd og tillit

Trygdesvindel er en av de mest samfunnsnedbrytende typer kriminalitet vi står overfor.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

NAV anslår at det hvert år svindles med trygd for nær 8 milliarder kroner. Ofte dreier det seg om organisert kriminalitet der flere parter går sammen, ved for eksempel å etablere fiktive arbeidsforhold som i neste omgang utløser rett til ulike trygdeytelser.

Seksjonssjef i NAV, Magne Fladby, kunne denne uken fortelle TV2 om hvordan denne type kriminalitet tapper systemet for store beløp. Bakgrunnen for hans uttalelser er en sak fra Bergen, der seks familiemedlemmer tidligere i høst ble pågrepet etter at politiet hadde etterforsket forhold ved tre bilpleiesentre. Politiet kan fortelle at det særlig er i bransjer som renhold, frisør, bygg og bil at slik svindel er utbredt.

Noen vil kanskje tenke at trygdesvindel ikke er så farlig, fordi det ikke er noen navngitte ofre. Det er ingen enkeltpersoner som rammes av at noen snyter NAV. Trygdesvindlere lurer systemet, ikke mennesker. Vi vil si tvert om. Dette er en type kriminalitet som rammer alle. Det handler om fellesskapets penger, om skattepenger hver og en av oss har betalt inn. Svindlerne stjeler fra skattebetalerne, fra oss alle.

Det er ille nok. Men det verste er at trygdesvindel bryter ned tilliten til velferdsordningene vi alle er avhengige av. Norge er et av landene i verden med det beste sikkerhetsnettet. Vi vet at dersom vi havner i trøbbel, finnes det som regel et system som fanger oss opp. Vi vet også at det kan skje hvem som helst – vi kan bli syke, miste jobben, eller på andre måter komme i situasjoner der vi trenger hjelp. For noen handler det om å komme over en kneik. For andre dreier det seg om livsvarige ytelser.

Vi er også i verdenstoppen når det gjelder tillit. Tillit til hverandre, til storsamfunnets institusjoner, og til makthaverne. Disse to forholdene henger sammen; tilliten og velferdssamfunnet. Det ene overlever ikke uten det andre. Derfor er den type kriminalitet det her er snakk om, trygdesvindel, en av de mest samfunnsnedbrytende typer kriminalitet vi står overfor. Og derfor er det avgjørende at politiet tar tak i disse sakene, og at domstolene behandler dem med det alvor de krever.

Politiet i Bergen skal ha honnør for å bruke så mye ressurser på saken ved de tre bilpleiesentrene. Deres innsats bør tjene som inspirasjon til alle som komme i berøring med slike saker.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder