LITEN, MEN STOR AVSTAND: De er i hovedsak enige om pengene, NHO-sjef Kristin Skogen Lund og LO-leder Hans-Christian Gabrielsen, men fortsatt er det endel prinsipper å forhandle om i årets hovedoppgjør. Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Leder

Reallønnsvekst og konkurranseevne

I morgen møtes partene i årets tariffoppgjør mellom LO og NHO til mekling.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL
les også

Slik har lønnen din utviklet seg

Men allerede i dag vil arbeidstakerorganisasjonene LO og YS gjøre kjent hvilke bransjer og bedrifter som først blir tatt ut i streik dersom partene i privat sektor ikke kommer til enighet. Meklingsfristen går ut midnatt, natt til søndag, og over 200.000 ansatte kan potensielt komme til å legge ned arbeidet ved konflikt. I så fall står landet overfor den første storstreiken i dette tariffområdet på nesten to tiår.

Årets lønnsoppgjør er et såkalt hovedoppgjør, noe som innebærer at alle tariffavtalenes vilkår og bestemmelser kan revideres. For første gang på ti år er det også et samordnet oppgjør, hvilket betyr at LO og NHO sentralt samt YS og NHO sentralt forhandler, og at vedtakene blir bindende for alle forbundene i LO og YS. I tillegg pågår det ca. 150 forbundsvise forhandlinger.

les også

Lønnsoppgjøret i gang: 30 øre er fordelt

Det som også er spesielt for årets oppgjør er at begge partenes utgangskrav i praksis er innfridd allerede før meklingen tar til, på grunn av kombinasjonen lav prisstigning, forventet glidning og overheng, som er ettervirkningen av forrige års tariffoppgjør. Dette er imidlertid regnestykker som skal knas og gjensidig aksepteres innen man kan gå hver til sitt og si at man har fått gjennomslag for kravet om økt kjøpekraft (LO) og styrket konkurranseevne (NHO).

Avstanden mellom partene hva det sentrale lønnstillegget angår er således minimal, men det skal også forhandles om prinsipper og pensjon. Ofte er tekst vanskeligere enn tall. I år handler det om AFP, om tjenestepensjon og om krav knyttet til reise, kost og losji. Dette forventes å bli krevende, også fordi regjeringen fra årsskiftet har innført skatt på kostgodtgjørelse for ansatte sendt på oppdrag.

les også

NHO-topp varsler 0 i generelt tillegg i oppgjøret

Vi håper selvfølgelig at partene kommer til enighet uten konflikt. Et omforent forhandlingsresultat er som regel det beste. Samtidig er det grunn til å minne om at det er i hovedoppgjørene at prinsipper prøves og stabbesteiner flyttes. Da kan det tidvis gå en kule varmt. Men suksesshistorien om Norge er også en suksesshistorie om et velfungerende samarbeid mellom myndighetene og partene i arbeidslivet.

Dette trepartsamarbeidet, som det kalles, er et gode, men det forutsetter gjensidig tillit. Den norske modellen har imidlertid vist at samarbeidet tåler en trøkk også når det røyner på. Fordi partene underforstått vet og respekterer at det kommer en dag etterpå hvor nye avtaler skal settes ut i live og forhandlingsmotstandere igjen skal være sammen i et arbeidsfellesskap. Det er en verdi som overstiger både økt kjøpekraft og styrket konkurranseevne.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder