SVARER: Helseminister Bent Høie svarer på kritikken han fikk i VG 16. august. Foto: Annemor Larsen / VG

Debatt

Høie svarer: Fastlegene skal få mer tid til pasientene

Fastlegene har fått flere oppgaver og mindre tid til pasientene. Det gjør vi noe med.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

BENT HØIE, helseminister .

I VG 16. august skriver fastlege Heidar Olsson om utfordringene med fastlegeordningen. Han har helt rett i problembeskrivelsen.

Men når Olsson kommer til beskrivelsen av hva jeg gjør og hvilken innsikt jeg har, tar han sørgelig feil.

Han påstår at jeg ikke har satt meg inn i fastlegenes arbeidshverdag.

Han påstår at jeg ikke vil rekruttere flere fastleger.

Han påstår at jeg vil erstatte leger med sykepleiere.

Ingenting av dette stemmer.

les også

Det er krise i Helse-Norge, og pasienten er taperen

Vi har startet arbeidet med å rekruttere flere leger inn i fastlegeordningen gjennom egne tilskudd til rekruttering og egne tilskudd til utdanningsstillinger.

For å gjøre det mer attraktivt å bli fastlege og forbli i yrket, ga vi i årets oppgjør 100 millioner kroner til fastlegene over det andre grupper fikk i lønnsvekst.

Etter hvert som det kommer flere fastleger inn i ordningen, kan de etablerte legene kutte pasientlistene sine. Men vi er nødt til å rekruttere flere leger inn i ordningen før listene kuttes for å unngå at pasienter blir stående uten fastlege.

Skal vi lykkes med å forbedre og modernisere fastlegeordningen, må vi gjøre det i samarbeid med dem som vet hvor skoen trykker. Jeg har derfor reetablert trepartssamarbeidet om fastlegeordningen med Legeforeningen og KS. Det innebærer at vi nå sitter vi sammen og diskuterer både utfordringer og løsninger.

SOVER PÅ JOBB: Heidar Olsson på Haugerud legesenter sover av og til på kontoret for å rekke alt skrivearbeidet. Foto: Janne Møller-Hansen

Vi har også gjort en egen kartlegging av fastlegenes arbeidsoppgaver. Den har gitt oss viktig informasjon som vi nå tar i bruk.

Vi har startet på en evaluering av fastlegeordningen der vi ser på rammebetingelsene fastlegene jobber innenfor, hvilke oppgaver som har økt og hvorfor de har økt. På denne bakgrunnen skal vi vurdere hvilke oppgaver fastlegene må ha, hvilke oppgaver andre kan overta og hvilke oppgaver som kan løses på bedre måter. Vi spør også pasientene om deres erfaringer med ordningen. Evalueringen av fastlegeordningen gjøres i tett samarbeid med Legeforeningen og KS. Den vil bli fulgt opp av en egen handlingsplan.

Mange fastleger opplever at legevakten tar mye tid og krefter. Vi skal derfor vurdere hvordan vi kan gjøre ordningene med legevaktarbeid mindre belastende.

les også

Rapport: Bruker millioner på å hindre fastlege-kollaps

les også

Høie: – Burde tatt fastlegegrep før

Olsson hevder at forsøkene vi nå har med såkalte primærhelseteam går ut på at sykepleiere skal overta fastlegenes jobb. Det stemmer ikke. Primærhelseteamene er ikke ment som et svar på rekrutteringsutfordringene, men er et forsøk på å prøve ut om teamarbeid kan gi et bedre tilbud til enkelte pasientgrupper. Denne typen team vil kunne føre til noe mindre arbeidsbelastning på legene, men det er fortsatt fastlegene som skal ha ansvar for diagnostikk og behandling. 

Bedre samarbeid med sykehuslegene vil også kunne lette presset på fastlegene, og er noe vi jobber med i samarbeid med Foreningen for allmennmedisin. 

Olsson tar altså feil når han hevder at jeg bare satser på en løsning.

Jeg satser på flere. Det vil gi fastlegene færre oppgaver og mer tid til pasientene som trenger dem.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder