Skape, dele - balansere

Publisert:

Del saken på:

Lenken er kopiert
MENINGER

Vi må skape før vi kan dele. Det kan bety trøbbel for oss alle når de offentlig ansatte blir stadig mektigere i LO.

Vår rikdom bygger i stor grad på et system som balanserer hensynet til dem som produserer varer og skaffer inntekter til landet, opp mot hensynet til hjelpepleiere, byråkrater og andre offentlig ansatte.

Dette har vi i Norge klart blant annet fordi staten, arbeidsgiverne og arbeidstagerne jobber tett sammen - om reformer, om lønnsoppgjør, og om problemer som oppstår. Stort og smått. Trepartssamarbeidet, som vi kaller det.

En av forutsetningene for dette har vært at Norge har hatt en stor og sterk fagbevegelse som har favnet både offentlig ansatte og de som jobber i det private næringslivet. Resultatet er en fagbevegelse som har tatt ansvar, og som har bidratt til å få Norge trygt gjennom tøffe tider.

Som under den økonomiske krisen på begynnelsen av 1990-tallet. Da aksepterte arbeiderne lavere lønnstillegg mot at arbeidsgiverne sikret jobbene, og staten sørget for studieplasser og hjelp til dem som sto uten arbeid. Noe av det samme så vi under finanskrisen i 2008.

Nettopp fordi LO favner både private selskaper og stat og kommuner, er det viktig at de ulike delene av fagbevegelsen forstår hverandre og respekterer hverandre. Dersom noe er viktig for industrien, er det de som er organisert her som stort sett bestemmer hva LO skal mene. Og tilsvarende for saker som angår ansatte i staten eller kommunene.

Det kan være en vanskelig balansegang. Gerd Kristiansen, som denne uken takket av som LO-leder, klarte langt på vei å vedlikeholde denne balansen mellom offentlig og privat innad i LO. Men det er skjørt. I oppløpet til kongressen så vi hvordan det forbundet der flest offentlig ansatte er organisert, Fagforbundet, viste muskler.

Fagforbundet gikk tidligere i år ut med krav om å verne viktige områder i nord mot oljeleting. Fellesforbundet, som har mange av sine medlemmer i oljeindustrien, reagerte sterkt. Nord har også spisset det gamle kravet om sekstimersdag som det normale – enda et forslag som er i strid med industriforbundenes ønsker og behov.

På toppen av det hele går Fagforbundet inn for at EØS må ut av norsk arbeidsliv. Dermed har det gitt tyngde til ytre venstre-krefter i deler av LO som i årevis har kjempet mot alt som har med EU å gjøre. Lederen for Fagforbundet har rett nok stått opp og forsvart EØS-avtalen, og LO-kongressen kom denne uken frem til et kompromiss i dette spørsmålet som alle kan leve med.

Men det forteller mye om den manglende forståelsen for industri og næringsliv at de offentlig ansatte kan vedta noe slikt. EØS-avtalen er helt avgjørende for mange av dem som jobber i industrien. Norske arbeidsplasser er avhengige av at vi får solgt varene våre i Europa, slik denne avtalen gir oss mulighet til.

Gerd Kristiansen kom selv fra Fagforbundet, det tidligere Kommuneforbundet, da hun ble LO-leder for fire år siden. Vi var mange som fryktet at LO nå fikk en steil og reaksjonær leder, som ville si nei til all forandring og modernisering.

Hør Skartveits podcast med Gerd Kristiansen her

Men Kristiansen overrasket positivt. Hun har gjort spådommene til skamme. Hun har tatt oppgjør med dem som hindrer nødvendig omstilling, og hun har sørget for at private og offentlige deler av LO trekker i samme retning.

En av hennes styrker har vært å bygge sterke bånd, både til allierte og til motstandere. Kristiansen og NHO-leder Kristin Skogen Lund har etter hvert fått et nært og tillitsfullt forhold. Dette har vært særlig viktig for LO mens landet har en blåblå regjering. Forholdet mellom LO og regjeringen har tidvis vært anstrengt. Skogen Lund og NHO har kunnet være et slags mellomledd.

Mye vil bli annerledes dersom Jonas Gahr Støre tar over som statsminister etter høstens stortingsvalg. Ap og LO har et særdeles tett forhold. Begge parter anser det faglig-politiske samarbeidet som avgjørende.

Men det vil alltid ligge spenninger i et slikt samarbeid – og rene interessekonflikter. LO skal ta vare på sine medlemmer og kjempe for deres sak. Ap, på sin side, har ansvaret for helheten. Og partiet må være sjefen i forholdet.

Mange spør seg nå om maktbalansen mellom de to er i ferd med å forandres – slik at LO får enda mer makt. Gerd Kristiansen har gjort en solid jobb med å knytte Støre til seg. Hun rykket tidlig ut med støtte til ham da det ble klart at han var kandidat som ny Ap-leder.

Mange vil mene at han er enda mer lydhør overfor LOs krav enn tidligere Ap-ledere har vært. Støre har med sin bakgrunn mer å bevise overfor fagbevegelsen enn Jens Stoltenberg hadde. Stoltenberg hadde gått gradene i arbeiderbevegelsen. Det har ikke Støre gjort.

Kampene mellom tidligere LO-leder Yngve Hågensen og tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland var legendariske. Men det var aldri tvil – den gangen var det alltid Ap-lederen og statsministeren som hadde det avgjørende ordet.

Tipper balansen feil vei, blir vi alle tapere. Nyvalgt LO-leder Hans-Christian Gabrielsen, som selv har bakgrunn fra industrien, må holde offentlig sektor-delen av LO i tømme.

Og Ap-leder Jonas Gahr Støre må holde LO i tømme. Han har ansvar for langt flere enn LOs medlemmer dersom han blir statsminister.

Hør Skartveits podcast med den nye LO-lederen, Hans-Christian Gabrielsen

Denne artikkelen handler om