Kommentar

Skal leger kunne nekte å henvise kvinner til abort?

Av Elisabeth Skarsbø Moen

NEI: Når personer blir avvist i helsevesenet, kalles det brudd på pasientens rettigheter. Hvorfor gjelder ikke det samme når vi snakker om abort?

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Artikkelen er over åtte år gammel

I oktober i fjor sendte helsedepartementet ut et rundskriv der det blir gjort klart at fastleger ikke kan reservere seg mot å henvise kvinner til abort. Flere leger og KrF protesterer og kaller det en innskrenking av reservasjonsretten.

JA: Les Astrid Melands kommentar

Helt siden abortloven ble innført i 1975, har den vært gjenstand for mange forsøk på omkamper. Denne gangen er målet å sikre fastlegene rett til å reservere seg mot å henvise pasienten til å få utført et abortinngrep.

Ikke tvang

Det er sikkert lett for en fastlege - i alle fall hvis han leser sin egen lønnsslipp - å tro at fastlegeordningen ble innført for hans skyld. Men formålet var altså å sikre pasientens behov og rettigheter, også når hun trenger å få utført en abort.

Argumentet fra en del leger og fra KrF er at ingen skal tvinges til å gå på akkord med sin egen samvittighet.

Argumentet holder ikke. Det er ingen som tvinger leger til å være fastleger.

Å bli fastlege er å trekke vinnerloddet i helsevernet. Legene er sikret forutsigbare og store inntekter fra felleskassen. Da må vi kunne kreve at pasienten får den behandlingen hun har rett på og behov for.

Befruktning av lesbiske

Rundskrivet som har skapt så sterke protester fra legene, fremstilles som en innstramming. Ifølge departementet er det kun en klargjøring av den loven som gjelder. Det innebærer altså ikke noe nytt.

En del leger som av samvittighetsgrunner ikke har villet henvise kvinner til abortinngrep, har løst problemet med å la en kollega skrive under på papirene. Siden rundskrivet ikke innebærer noen endring, kan det heller ikke være noe i veien for at en slik praksis skal kunne fortsette nå.

Så hvorfor så mye skrik og skrål? Kan det være at det er nyere lovbestemmelser enn retten til selvbestemt abort fastlegene egentlig ønsker å reservere seg mot?

For tre år siden ble det tillatt å henvise lesbiske par til befruktning i Norge. I rundskrivet heter det at heller ikke dette er noe fastlegen kan reservere seg mot, ei heller å tilby prevensjon eller prevensjonsveiledning. Å starte en kamp mot homofiles rettigheter, har vist seg vanskelig uten å få mørkemannstempelet. Da er det mer ærbart å gå til aksjon for «vern av det ufødte liv».

Respekt for verdier

En skal ha respekt for folks verdier og samvittighet. Det påfallende med den såkalte verdikampen er at den stort sett rammer kvinner. Omkampen mot abortloven har pågått i 36 år, til tross for at vi har overlatt dette valget til kvinnen selv gjennom loven om selvbestemt abort.

For noen år siden førte Morgenbladet en stor debatt om temaet, nylig hadde vi en debatt om tidlig ultralyd, og nå altså diskusjon om en reservasjonsrett som i virkeligheten aldri har eksistert. Jeg respekterer at en del leger ikke har samvittighet til å henvise kvinner til abort.

Men da kan de heller ikke nyte godt av å jobbe som fastleger.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder