VERDIER: – 1. mai er en stridsdag for velferdsstaten, og derfor samtidig en forsvarsdag mot terror, skriver Per Fugelli.
VERDIER: – 1. mai er en stridsdag for velferdsstaten, og derfor samtidig en forsvarsdag mot terror, skriver Per Fugelli. Foto: Erlend Aas NTB scanpix

1. mai mot terror

MENINGER

Hva er samfunnsfiende nr. 1 i Norge nå - som trenger verdigrunnlaget til 1. mai og arbeiderbevegelsen? Jeg er ikke i tvil: Fremmedfrykten som er i ferd med å utvikle seg til fremmedfiendtlighet - som igjen vil øke faren for radikalisering og terror.

debatt
Publisert:

PER FUGELLI, professor i samfunnsmedisin (UiO)

Helt siden første gang i 1890, har 1. mai vært kampdag for arbeiderbevegelsens verdier: Menneskets eiendomsrett til seg selv, likeverd og rettferdig fordeling.

Kampene har vært mange: 8-timers dagen, fagforeningsmakt, likestilling mellom kjønnene, kamp mot fascisme og nazisme, internasjonal solidaritet. 1. mai-demonstrasjonene har alltid gått inn i sin tid og viet seg til strid for aktuelle saker.

Psykopolitisk spiral

Hva er samfunnsfiende nr. 1 i Norge nå – som trenger verdigrunnlaget til 1. mai? Jeg er ikke i tvil: Fremmedfrykten som er i ferd med å utvikle seg til fremmedfiendtlighet – som igjen vil øke faren for radikalisering og terror.

Slik kan vi komme inn i en ond psykopolitisk spiral som kan true både menneskets og samfunnets helse.

Forskerne er enige om at religion bare er en av årsakene til ekstremisme. Fattigdom, arbeidsløshet, avmakt, ydmykelse og utenforskap gir også grobunn for radikalisering og terror. Her kommer 1. mai og arbeiderbevegelsens verdier inn som avgjørende forebygging.

Les også: Velferdsstatens svarte hull

De fem «grunnstoffene»

Jeg tror på fem «grunnstoffer», for sjelen og for samfunnet: Verdighet, handlingsrom i eget liv, tilhørighet, mening og trygghet. Disse «grunnstoffene» er samtidig med på å «vaksinere» mennesket og landet mot terrorisme

1. Mennesket trenger verdighet. Jeg må bli sett og godtatt som meg - av meg selv og av andre. Det betyr at vi må ha et samfunn som skaper likeverd. Hver innbygger skal veie likt på den norske vekten, kvinne eller mann, ung eller gammel, frisk eller ufør, muslim eller kristen. Nordahl Grieg sier til Ungdommen: Skaper vi menneskeverd, skaper vi fred.

2. Mennesket må få eie seg selv. Du må ha frihet til å bevege deg mot egne mål. Vi må ikke rope til innvandrerne: Bli som oss! Hvert menneske skal få utvikle seg som sin egen original.

3. Mennesket lengter etter tilhørighet. Jeg må ha mennesker å være nær, en flokk å bry meg om. Inkludering i den norske flokken med mulighet for deltaking og opplevelse av trygghet og samhold, forebygger terror.

4. Mennesket søker mening - til døden. Det er ikke nok å være i live. Vi må ha en grunn til å være her. Hvert menneske jakter på mening på sin måte. Derfor må Det norske hus være romslig. Idealet bør være som vi synger i 1. mais egen sang, Internasjonalen: .. og for vår ånd et frihetsvern.

5. Mennesket jakter på trygghet. Derfor må vi ha rettferdig fordeling og sterke fagforeninger som garanterer stabile levekår. Innbyggerne, ikke minst minoritetene, må også kunne stole på at vi er en rettsstat med likhet for loven.

Disse fem personlige og politiske «grunnstoffene» må vi skape og dele for å få gode liv og gode samfunnsborgere.

Les også: Sjelens røde blodlegemer

Velferdsstaten truet – av hvem?

I Norge har vi langt på vei gjort nettopp det. Gjennom hundre år har vi bygget en velferdsstat med grunnsteinene: Likeverd, frihet, solidaritet, respekt for guder og meninger – og rettssikkerhet.

Jeg har trodd at velferdsstaten og de grunnstoffene den bygger på, er trygg som Dovre. De siste 15 årene er jeg kommet i tvil. Det er fordi rettferdigheten og rausheten nå blir prøvet og skaket i møte med «de fremmede».

Fra 11. september 2001 og fram til i dag ser jeg sprekker i velferdsstaten. Ikke fordi flyktningene kommer på gullstol inn i landet og snylter på oss. Ikke fordi muslimer ligger i skjul og vil bytte Norges lover med sharialover.

Nei, fordi vi i fremmedfrykt kan komme til å selvmordsbombe de grunnverdiene vi har bygget samfunnet vårt på:

– vi skal bry oss om hverandre, særlig de svake og sårbare

– vi skal ha rettssikkerhet, særlig for de som makten vil herje med

Radikalisering og terror kan i noen grad sees på som sosialmedisinske mangelsykdommer. Mennesker som mangler de personlige «vitaminene» verdighet, handlingsrom i eget liv, tilhørighet, mening og trygghet – er i faresonen. Samfunn som mangler de politiske «vitaminene» likeverd, frihet, samhold, raushet for mangfold – er i faresonen.

Les også: En finger og en knyttneve til Frp

Trippelvaksine

Jeg har nettopp gjort ferdig en bok som kommer i august: Vaksinen – mot frykt, terror og rasisme. Velferdsstaten er trippelvaksine. Den beskytter mot frykt, terror og rasisme ved å tilby tillit, trygghet og likeverd.

Det er vanskelig å bli besatt av frykt, begå udåd eller kaste mindreverd på andre i en flokk som skaper og deler tillit, trygghet og likeverd. Derfor: Når vi bygger Velferdsstaten sterkere, styrker vi vårt immunforsvar mot frykt, terror og rasisme.

I samfunnsmedisinen har vi ti tonn forskning som beviser at i land med små forskjeller mellom menneskene, sterke fellesordninger for helse og utdanning, raushet for mangfold i guder og levemåter, framtidshåp for alle – i slike samfunn blir det mindre utstøting, mindre vold, mindre kriminalitet, mindre frykt – og, tilsier sunn fornuft: Mindre terror.

Derfor er 1. mai som stridsdag for velferdsstaten samtidig en forsvarsdag mot terror.

Her kan du lese mer om