Kari Jaquesson: - Det er oppsiktvekkende at fire forskere setter sitt eget faglige rykte på spill med dette sjikanøse og useriøse innlegget fullstendig blottet for ”forskningens metode og dynamikk”. Foto:Christian Clausen,VG

Debatt

DEBATT: Akademisk uredelighet fra Holocaustsenteret

Kari Jaquesson: – Grundig lei av å bli kalt antisemitt.

Det er ille nok at en kompisgjeng av twittertroll og synsere, som skryter av seg selv og omtaler hverandre som «eksperter», kaster seg inn i en flere måneder lang mobbekampanje, men virkelig grovt blir det når fire forskere fra Holocaustsenteret slutter seg til kampanjen ved å gjenta de samme anklagene og endog bruker et av trollene som «referanse».

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

KARI JAQUESSON, samfunnsdebattant

Her benyttes selektiv lesning, tankelesing, meningsoppdiktning og en masse annet som må kategoriseres som akademisk uredelighet. Nå er jeg grundig lei av å bli kalt antisemitt, det aksepterer jeg ikke.

Som forsker må man være nysgjerrig, stille spørsmål og søke svar, som igjen leder til nye spørsmål. Dette er ikke bare forskningens metode og dynamikk, men måten vi alle i fellesskap kan nærme oss noe som kan kalles sannhet. Spørsmålene Kari Jaquesson stiller om IS og Israel i sin Facebook-kommentar har ikke denne virkningen

Dette skriver de fire forskerne fra HL-senteret, som altså har tatt seg fri fra sine prosjekter for å skrive et subjektivt innlegg, der de ser ut til å ha kastet alle forskningens metoder og prinsipper over bord før de satte seg ved tastaturet.

Til tross for at de skriver: ”Hva hennes hensikt med dem har vært, er ikke godt å vite.”, har de selv åpenbart få problemer med å skrive opp og ned om hva det jeg skrev egentlig betyr.

De har tatt for seg deler av en kommentar jeg postet i en Facebookdiskusjon for fire måneder siden. Utgangspunktet handlet om islamofobi og en eskalerende hatretorikk rettet mot muslimer av en statsfinansiert organisasjon og hvordan muslimer anklages for antisemittisme i Europa.

Om de hadde tatt seg bryet med å lese hele kommentaren min, ville de sett hvem spørsmålene var rettet til: ”Jeg savner virkelig mer graving og nysgjerrighet fra pressen.” Hadde de lest resten av diskusjonen ville de også sett at jeg beklaget klønete formulering. Forsking har regler for bruk av kilder. Én metode er å oppsøke kilden av en ytring og spørre hva vedkommende har ment, det kalles oppklaringsspørsmål. Det anses som uredelig å la tolkningen av ytringer farges av egne holdninger. Å lese seg opp på litteratur er også vanlig, og med et enkelt søk på nettet ville de ha funnet minst tre innlegg skrevet av meg og andre om den samme kommentaren.

Men så viser det seg at det egentlig ikke spiller noen rolle hva jeg har ment:

Det er imidlertid langt på vei irrelevant, så lenge de aktiviserer gamle antisemittiske stereotypier og konspirasjonsteorier.” Konspirasjonsteorier er altså teorier som både er hinsides rasjonell analyse og fri for empirisk holdbart underlagsmateriale. Dette er en definisjon som passer godt på det de fire deretter begir seg ut på, et virvar av et tankespinn, godt krydret med historisk belastede uttrykk jeg aldri har brukt, men som forfatterne prøver å knytte til meg.

Vi får kalle en spade for en spade, dette er ikke annet enn en svertekampanje og et grunnløst forsøk på politisk stempling, samt bruk av hersketeknikk for å kneble legitime og viktige spørsmål.

Det er rent ut useriøst når de fire benytter et velkjent, men like fullt uærlig og uetisk triks i mangel på argumenter og dokumentasjon, nemlig ”stråmannsargumentasjon”.

For å avfeie enhver tvil: Jeg hverken betviler holocaust, tror på myter om finansjøder, befatter meg med 9/11 – jødekonspirasjoner eller vaksineskepsis og har følgelig aldri omtalt slikt.I konspirasjonsforestillingenes verden er det ofte de mest spektakulære sannhetene som vi holdes i uvitenhet om. Og hva ville vært det mest spektakulære? Jo, at IS og Israel ikke er motstandere, slik vi tror, men faktisk samarbeider.” Vel, nå har jeg hverken skrevet at IS og Israel ikke er motstandere, eller at de samarbeider. En slik påstand ville dog hverken vært spektakulær, konspiratorisk eller antisemittisk.

Grunnleggende historiekunnskap gir mange eksempler fra verdenshistorien på at ulike parter med svært ulike langsiktige målsetninger, i konkrete situasjoner kan inngå et taktisk samarbeid mot en felles fiende. Men det var altså ikke det jeg skrev om.

Det jeg har skrevet er spørsmål som utfordrer fremstillingen av IS som en religiøs bevegelse slik pressen ensidig har beskrevet dem. Dette er blitt brukt som påskudd til å hetse muslimer i Norge. Den ekstreme muslimhetsen som har gitt seg til kjenne i presse og på sosiale medier burde være av stor interesse for Holocaustsenteret som i følge vedtektene ” skal fokusere på minoritetenes vilkår i Norge, historisk og i samtiden, samt deres rolle i et flerkulturelt samfunn.”

Jaquesson antyder at problemet med antisemittisme i dagens Europa er oppkonstruert og insinuerer at «noen» tjener på fiendtlighet mot islam. Videre hevder hun at «noen» pengesterke aktører driver et «enorm PR-arbeide» for å skjule dette”.

Jeg har ikke antydet at problemet med antisemittisme er oppkonstruert. Innleggets dårlige analyse avdekker en uvitenhet overfor det temaet ”Hoffmann et al” omtaler. I tillegg fabrikkerer de falske sitater ved å klippe ut, stokke om og lime inn, etter egen kreativitet. De ser ut til å ha gått seg vill i en jungel av konspirasjonsteorier og burde kanskje lese noe annet til en avveksling.

Krig er en industri. Det er mange aktører som tjener store penger på krig, også norske. I enhver krig brukes vesentlige ressurser på informasjon, kommunikasjon og mediestrategi. PR-byråer hyres inn til slike oppgaver, det finnes mange eksempler på det.

At det er viktig å opprettholde idéen om en ytre og en indre fiende for å kunne utøve makt og fortsette kriger burde vel mildt sagt være velkjent for folk som forsker på Holocaust.

I min kommentar skriver jeg også ”Er det enda et bidrag til å øke fiendtligheten mot muslimer ytterligere samtidig som de høyreekstreme hvite forbryterne slipper fokus?” Muslimhatet tjener i mange land de samme formålene som antisemittisme gjorde tidligere.

Politiske partier på det ytre høyre over hele Europa utpeker muslimer som den store fienden, også i Norge. Samtidig har både Hellas og Ungarn to store antisemittiske partier, og franske Front National var åpent antisemittisk inntil nylig.

Hvis liksom-ekspertene og HL-senteret virkelig vil arbeide mot antisemittisme, så er jeg redd at de siste ukenes utspill mot meg har hatt motsatt effekt. Det er lagt ned mye tid, energi og vilje på en person som har stilt noen helt legitime og forklarlige spørsmål i en Facebookdiskusjon.

Useriøse kampanjer som dette kan gi inntrykk av at anklager om antisemittisme misbrukes bevisst, at antisemittisme er et marginalt problem og at de som jobber med dette har lite å gjøre.

Det er oppsiktvekkende at fire forskere setter sitt eget faglige rykte på spill med dette sjikanøse og useriøse innlegget fullstendig blottet for ”forskningens metode og dynamikk”.

LES:Didrik Søderlind – Kunsten å «bare stille spørsmål»

LES:Kari Jaquesson – På tide å legge ned våpnene

LES:Didrik Søderlind – Nei takk, Kari!

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder