Foto: Tegning: Roar Hagen VG

Russerne har snudd det norske Forsvaret på hodet

Færre vervede, flere vernepliktige. En mangedobling av stående styrker i Finnmark. Putin definerer det nye norske Forsvaret.

Artikkelen er over to år gammel

Med Landmaktutredningen avsluttes en av de største norske forsvarsreformene på lenge. Etter fire år som forsvarsminister etterlater Ine Eriksen Søreide (H) et norsk forsvar som er bedre tilpasset verden enn det var før. Planene for en ny landmakt var siste kapittel.

Trusselen fra Russland tvinger Forsvaret til å tenke nytt. I Langtidsplanen som ble lansert for et år siden gikk de store nyinvesteringene til ubåtbekjempelse og etterretning i vår del av Atlanterhavet. I Landmaktsutredningen, som har vært ledet av brigader Arild Brandvik, flyttes slagkraft fra Østlandet til Nord-Norge, spesielt til Finnmark. Planene om en helt ny bataljon i Finnmark som skal spore opp mål i og bak fiendens linjer, og lede inn tung ild fra missiler og andre presisjonsvåpen, er en kraftig opprustning i fylket som ligger nærmest Russland.

LES OGSÅ: Foreslår 16 måneders militærtjeneste

Finnmark er nå utpekt som fylket der enhver russisk aggresjon skal skaleres opp til krig, og dermed utløse NATOs artikkel fem. Da kan vi vente allierte (les amerikanske) forsterkninger.

At man flytter ildkraft og avdelinger til Finnmark er ikke tilfeldig. Det eneste scenarioet man egentlig ser for seg i et mulig russisk overfall på Norge er at russerne ønsker en større forsvarsring rundt sin strategiske atomvåpen på Kolahalvøya. Hvis en eller annen konflikt et eller annet sted i verden gjør at Russland føler at de trenger denne dybden, så vil de måtte okkupere deler av Finnmark, og forsøke å stenge havområdene i Nord-Atlanteren.

LES ASTRID MELAND om Regjeringens cover-up

Det er ved et slikt overfall, som kan være ganske begrenset, at Norge vil sørge for å påføre en angriper så mye tap og død gjennom angrep med langtrekkende våpen, at det hele raskt bli krig. Man har gitt opp å slå fienden i et klassisk slag, der blir Norges hær rett og slett for liten mot russernes langt større styrker.

Samtidig velger man å beholde dagens brigade. Disse mer tradisjonelle avdelingene skal brukes til å holde viktige landområder, spesielt de hvor allierte forsterkninger skal komme i land.

Brandvik og hans utredere har dermed klart å forene to syn på landmakt som har stått ganske steilt mot hverandre. Tradisjonalistene som sverger til mekaniserte brigader, og de som hos noen foraktfullt kalles "Diesen-skolen" etter en tidligere forsvarssjef som ønsket lettere enheter som kunne kalle inn ild fra kampfly, fartøyer eller andre plattformer.

LES OGSÅ: Trump lover NATO å stille opp hvis det blir krig

Premissene for utredningen virker fornuftige. Den tar krig utgangspunkt i den samme sikkerhetspolitiske analysen som lå til grunn for langtidsplanen. Trusselen kommer fra Russland, og Norges forsvar bygger i alt og ett på vårt medlemskap i NATO. Landmaktens oppgave er å gire opp krigen i en tidlig fase, rett og slett gjøre det umulig for russerne å angripe Norge uten å utløse krig med NATO og spesielt USA. I tillegg skal den beskytte viktige områder.

I det daglige må Hæren fortsette å levere bidrag til Norges mange internasjonale operasjoner. Spesielt i Afghanistan kan det bli større etterspørsel, men også i Irak, Syria og i land på NATOs østflanke. Når ett av de to profesjonelle kompaniene i Telemark bataljon legges ned som stående styrke, satser man på at dette skal løses gjennom folk på kontrakt. Det kan bli utfordrende.

Svakheten ved langtidsplanen slik den ligger nå er det politiske. De fleste planer for det norske forsvaret blir vedtatt uten at man sørger for tilstrekkelige budsjetter til å realisere dem. Årsaken til dette er at de fleste norske forsvarspolitikere kun tenker lokalt, og gir blaffen i den større sammenhengen. Derfor kan ingen avdelinger legges ned eller flyttes uten enorm støy.

Uten noen omlegginger og omprioriteringer blir Brandviks planer vanskelige å gjennomføre. Men noen av dem er harde å selge inn. Er for eksempel de unge guttene og jentene man ønsker seg i førstegangstjeneste villige til å være inne i seksten måneder? Og så forplikte seg til tre ukers årlig øvelse og kort beredskapstid i noen år etter det? Det er jeg ikke sikker på.

Det vil antageligvis også bli et kraftig kjør fra lokalpolitikere på Rena og fra Hedmark, når en rekke arbeidsplasser der forsvinner. Alle vil lete med lupe etter negative konsekvenser for sitt lokalsamfunn eller sin del av virksomheten, og kjempe mot endring. Om en ny forsvarsminister eller eventuelt en ny regjering klarer å stå imot er uvisst.

Det viktigste i planen er uansett den nye bataljonen i Lakselv, lokalisert på Garnisonen i Porsanger. Den må bli virkeliggjort, og kan være en avdeling som peker ut retningen for landmakten et godt stykke inn i fremtiden.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder