Leder

En hjertesak

ARTIKKELEN ER OVER 13 ÅR GAMMEL

Det er ikke lenger en nyhet at hjerte- og karsykdom er den største dødsårsaken blant kvinner både i USA og Europa. Det tar livet av en høyere andel kvinner enn menn, og flere enn alle ulike kreftsykdommer. Likevel mangler det kunnskap, forståelse og generell oppmerksomhet om hjertesyke kvinner.

Forskningen konsentrerer seg fremdeles i hovedsak om menn, selv om vi vet at hjerte- og karsykdom arter seg forskjellig og gir ulike symptomer for kvinner og menn. Både kvinnene selv og deres leger har en tendens til å bagatellisere symptomene, hvilket i sin tur resulterer både i underdiagnostisering og underbehandling.

En norsk studie som ble publisert i Tidsskrift for Den norske lægeforening sist uke, slår fast at kvinner med hjertelidelser kommer senere til riktig behandling og får dårligere hjertemedisin enn menn i norske sykehus.

At dette er uakseptabelt og diskriminerende, er det ikke vanskelig å si seg enig i. Men det som er enda mer opprørende, er at vi har hatt kunnskapen lenge, og at forskjellene ser ut til å vedvare.

Antall operasjoner for å utvide innsnevrede blodårer er doblet i løpet av de siste fem år, men de fleste av dem utføres fortsatt på menn. Det samme mønsteret gjør seg gjeldende i USA. Her fastslår forskningen også at 38 prosent av kvinner mot 25 prosent menn dør innen ett år etter et hjerteinfarkt.

I USA begynte den amerikanske American Heart Association sitt opplysningsarbeide for å bøte på misforholdet gjennom «Go Red for Women» i februar 2004. I Europa ble kampanjen «Women at Heart» satt i gang i mars 2005. Norske helsemyndigheter bør vurdere om ikke tiden er inne for liknende fremstøt også her til lands. Hvis ikke kvinnene selv eller deres nære slektninger vet nok om hjerte- og karlidelser til at de oppsøker lege, kan det være for sent.

I Soria Moria-erklæringen bebuder den nye regjeringen et landsomfattende forskningsprogram på kvinnehelse. Her bør hjerte- og karlidelser stå øverst på prioriteringslisten. Samtidig må de forsikre seg om at kunnskapen tilflyter landets fastleger og helseforetak.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder