Kommentar

Den røde forføreren

Får partiet Rødt viljen sin, vil Norge gå konkurs og velferdsstaten bryte sammen.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Det finnes ikke et eneste eksempel i verdenshistorien på at Rødts politikk fungerer. Likevel øker partiet sin oppslutning – til nær fem prosent på landsbasis i de siste målingene, og godt over ti prosent i Oslo. I urolige tider kan en politisk forfører komme langt.

Bjørnar Moxnes leder et parti som ønsker å avskaffe kapitalismen. Under partiets oppsummerende pressekonferanse denne uken spurte jeg ham om han kan peke på et samfunn som gjennom å avskaffe kapitalismen har gitt vanlige folk et bedre liv. Han svarte ved å vise til tidligere statsminister og Ap-leder Einar Gerhardsen, og oppbyggingen av velferdsstaten etter krigen.

UTEN GODE SVAR: Rødt-leder Bjørnar Moxnes klarer ikke å gi noen eksempler på et samfunn som har gitt vanlige folk et bedre liv gjennom å avskaffe kapitalismen. Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Skape – og dele

Det er et latterlig svar – og ren historieforfalskning. Ap har aldri styrt Norge i retning av å avskaffe kapitalismen. Tvert om. Aps ledere, fra Gerhardsen og frem til i dag, har vært opptatt av økonomisk vekst. De har visst at vekst forutsetter mennesker som våger å satse sine egne penger. Skape og dele har vært gjennomgangstonen fra Ap. Uten privat eiendomsrett og gode kapitalister blir det ikke skapt mye nytt. Uten en sterk økonomi er det umulig å bygge et velferdssamfunn.

Så vet alle at kapitalismen må styres. Ikke minst Arbeiderpartiet. Norge er et av de samfunnene i verden der politikerne har lyktes best med å balansere hensynet til næringslivet opp mot hensynet til fellesskapet. Den politiske striden har ofte handlet om i hvor sterk grad kapitalen skal styres, og hvor hardt kapitalistene skal skattlegges. Men bare kommunister har snakket om å avskaffe kapitalismen. Alle andre har forstått at et samfunn uten kapitalisme blir ufrie og udemokratiske samfunn.

les også

Arbeiderpartiets veivalg: Røde fristelser, blå realiteter

Kina og Sovjet

Historien er full av eksempler på land som har gått Rødts vei og avskaffet markedsøkonomi og privat eiendomsrett. Det har gått galt – hver gang. Fryktelig galt. Kina og Sovjetunionen er blant historiens mest undertrykkende og morderiske regimer. Ytre venstre i Norge har i ulike perioder hyllet begge de kommunistiske diktaturene.

I dag er Moxnes opptatt av å understreke at Rødt ikke har slike idealer. Men frem til nylig forsvarte partiet hans regimet i Venezuela. Mange av Rødts fremste tillitsvalgte hyllet diktatoren Hugo Chávez, og anklaget Vesten for alt som gikk galt i det skakkjørte landet.

Rødt sier de vil finne sin egen vei til sosialismen. I prinsipprogrammet til Rødt kan vi lese: «Arbeiderklassen (...) må være den drivende og avgjørende kraften i det opprøret som skal føre menneskeheten ut av kapitalismen og inn i det nye samfunnet: sosialismen.” Og videre: “Skal menneskeheten overleve må derfor kapitalismen fjernes.»

les også

Derfor vokser Rødt

Rødts sosialisme er basert på Karl Marx, kommunismens far. I programmet står det blant annet: «Rødts mål er et klasseløst samfunn. Det er dette Karl Marx kaller kommunisme.» Samtidig sier Moxnes at de ikke er kommunister, men sosialister. Men teoriene til Marx leder frem til det kommunistiske samfunnet. Hele hans tenkning bygger på at utviklingen er forutbestemt.

Marx og kommunismen

Motsetningen mellom arbeid og kapital er ifølge Marx den grunnleggende konflikten. Han beskriver hvordan kapitalismen oppsto i det øyeblikket noen så at de kunne tjene penger på andres arbeid. Videre forutsa Marx at jo mer mekanisert og produktivt arbeidslivet blir, jo mindre vil kapitalisten tjene på arbeiderne sine. Det vil føre til at de små blir kjøpt opp av de store, og kapitalen konsentrert på stadig færre hender. Økt produktivitet vil føre til mindre behov for arbeidskraft. Arbeidsledighet vil skape sosial uro, det blir opprør og revolusjon. Arbeiderne tar over produksjonsmidlene – og det kommunistiske samfunnet blir en realitet, etter marxistisk teori.

Eller sagt med andre ord: Det klasseløse samfunnet. Det samfunnet Rødt ønsker å skape. Ikke ved væpnet revolusjon, vel å merke. Det hele skal foregå gjennom en såkalt «demokratisk revolusjon», hva nå det er. Men målet er klart: Et klasseløst, ikke-kapitalistisk samfunn.

les også

Rødts suksess er farlig for Ap

Alt gratis – for alle

Som alle fløypartier, er Rødt bedre til å beskrive problemene i samfunnet, enn de er til å løse dem. Mange kan kjenne seg igjen i frustrasjonen over at private barnehageeiere har tre ganger høyere fortjenestemargin enn folk som plasserer pengene sine på børsen. Eller at sosial dumping og arbeidslivskriminalitet truer vårt trygge og velorganiserte arbeidsliv.

Men det holder ikke å beskrive problemene. Velgerne må spørre seg hva som er løsningene. Her har Rødt lite å levere. Partiet må ha Norges dyreste arbeidsprogram. Alle offentlige tjenester skal være gratis – for alle. Fattigdom skal avskaffes. Oljevirksomheten skal avvikles. Fiskeri og annet næringsliv langs kysten skal desentraliseres og brytes opp. Her ligger i dag noen av Norges viktigste eksportinntekter.

Ap som fiende

Politikken til Rødt er usammenhengende og uansvarlig. Og den bryter med hele tanken om å skape og dele, slik Ap har som sin grunntone. I dag skryter Rødt av at de trekker Ap lenger til venstre, nærmest som en god venn. Også dette er politisk falskneri. Ytre venstre har alltid sett Ap som selve hovedfienden i politikken. I programmet til Rødt kan vi lese: «Lederne i Arbeiderpartiet og SV arbeider i kraft av sin posisjon for å få kapitalismen til å bestå.» Og videre: «De bruker partiene som redskap for å holde arbeiderklassen i ro.» Og: «Tiltroen til sosialdemokratiske partier er et viktig hinder for at arbeiderklassen skal søke politisk makt over samfunnsutviklingen.»

Kanskje ønsker mange nordmenn virkelig de samfunnsomveltningene Rødt går inn for. Eller kan det hende at noen av dem ikke har lest programmene til Rødt?

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder