SKEPTISK: - At ikke-kvalifiserte tenåringer i et par måneder skal være lærere og omsorgsgivere til utsatte barn, og samtidig stjeler arbeidsplassene fra mer kompetente lokale lærere og omsorgspersoner, er problematisk, skriver Kirsebom Thommessen.

Debatt

Julia Kirsebom Thommessen: Frivillighetsturisme og seksuell utnyttelse av barn går hånd i hånd

Vi håper at alle som nå planlegger friåret etter videregående, sabbatsåret eller pensjonisttilværelsen tenker seg nøye om før avreise – er din reise til det beste for barna på barnehjemmet eller skolen, eller til det beste for din egen samvittighet?

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

JULIA KIRSEBOM THOMMESSEN, studerer internasjonale relasjoner på Kings College i London og er sommervikar i Ecpat.

Frivillighetsturisme, eller volunturisme på godt norsk, er en trend som fortsetter å vokse. Bortsett fra de åpenbare negative aspektene ved denne formen for turisme, er det et viktig aspekt som ofte ikke nevnes når frivillighetsturisme diskuteres – seksuell kommersiell utnyttelse av barn i forbindelse med frivillighetsturismeindustrien.

Det er mye som er problematisk med frivillighetsturisme, selv om det i utgangspunktet bare er fint at flere nå er så bevisste at de nå vil bruke fritid på å ”gjøre en forskjell”.

Likevel; at ikke-kvalifiserte tenåringer i et par måneder skal være lærere og omsorgsgivere til utsatte barn, og samtidig stjeler arbeidsplassene fra mer kompetente lokale lærere og omsorgspersoner, er problematisk.

les også

Hjelpeorganisasjon: Tusenvis har trukket donasjonene sine etter prostitusjonsskandale

At organisasjonen Lumos anslår at opp til 90% av barna som bor på barnehjem som mottar frivillige faktisk ikke er foreldreløse, men plasseres i barnehjemmene for å møte etterspørselen etter slike ferier, er hårreisende. At frivillighetsturisme skaper en enkel vei for en pedofil eller situasjonsovergriper til sitt offer, og at hvem som helst i prinsippet kan jobbe med barn, er fullstendig uakseptabelt. 

Det aller mest problematiske med at reisende i større og større grad ønsker å gjøre sitt på ferie, gjennom å bidra på barnehjem, barneskoler eller i aktivitetstilbud til barn i utviklingsland, er at det stigende tilbudet av slike reiser også tiltrekker seg mennesker som ønsker å misbruke barn i en setting de vet det er liten sjanse for straffeforfølgelse. Seksuell utnyttelse av barn er en av de viktigste problemene som står mellom barn og deres rettigheter, og problemet rammer barn i hele verden. Det vil ECPAT Norge motarbeide med alle midler vi har.

les også

Hjelpeorganisasjon i prostitusjonsskandale: Skal ha truet medarbeider til å tie

Oxfam-skandalen tydeliggjorde mangelen mange ikke-statlige organisasjoner har på bakgrunnssjekker på sine ansatte. Skandaler knyttet til FN’s fredsbevarende styrker i for eksempel den Sentralafrikanske Republikk bekrefter at mangelen på bakgrunnssjekker går helt opp til øverste nivå. Det er også få norske organisasjoner som sender frivillige til det globale sør for å jobbe med barn, utlyser innhenting av politiattest eller noen annen form for bevis på at vedkommende er skikket til å jobbe med barn. De reglene som gjelder for mennesker som jobber med barn i Norge, gjelder ikke når det samme individ bestemmer seg for å jobbe med barn utenlands.

Ingen er uenige i at seksuell utnyttelse av barn må bekjempes. Det gjøres per i dag likevel lite for å bekjempe og begrense omfanget av dette omfattende samfunnsproblemet. ECPAT Norge håper at alle som nå planlegger friåret etter videregående, sabbatsåret eller pensjonisttilværelsen tenker seg nøye om før avreise – er din reise til det beste for barna på barnehjemmet eller skolen, eller til det beste for din egen samvittighet? Kunne jobben heller blitt gjort av lokale og kvalifiserte mennesker? Finnes det organisasjoner eller institusjoner der du bor hvor du kunne gjort en større forskjell, selv om det hadde resultert i færre inspirerende bilder på Instagram? Det finnes ingen gode barnehjem som inviterer frivillige til å jobbe for dem – gode barnehjem har kun kvalifiserte ansatte som er der i lengre tidsperioder for barnas beste. Videre ønsker vi også at reisende rapporterer til KRIPOS dersom de ser noe mistenkelig, og blir med på kampen mot kommersiell seksuell utnyttelse av barn. 

les også

Julia Kirsebom Thommessen om Israels Eurovisionseier: - Vinnerlåt med en bitter bismak

Vi krever at organisasjoner og reiselivsindustrien strammer opp eget regelverk, og at de riktige statlige instansene og media holder privat sektor til ansvar, og sørger for at de samme reglene som forventes av organisasjoner i Norge også gjelder for norske organisasjoner i utlandet. Seksuell kommersiell utnyttelse av barn kommer ikke til å utryddes uten et flerpartssamarbeid mellom media, privat–, og offentlig sektor. Barns rettigheter skal alltid være øverst på agendaen, og beskyttelsen av dem må settes høyere av alle involverte.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder