SAMFUNNSPROBLEM: VG har den siste tiden satt søkelys på netthets og nettmobbing. Foto: martin-dm / E+

Debatt

Datatilsynet svarer: Netthetsen du kan stoppe

Se for deg at du googler navnet ditt, og det første som kommer opp er et innlegg hvor det står at du er psykopat, har rabies eller har ligget med sjefen. Visste du at du kan ha rett til å få søketreffene fjernet, selv uten dom?

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

MARTE LINDBLAD SKASLIEN, juridisk seniorrådgiver, Datatilsynet.
TOBIAS JUDIN, juridisk seniorrådgiver, Datatilsynet.
YLVA MARRABLE, juridisk seniorrådgiver, Datatilsynet.

VG har den siste tiden satt søkelys på netthets. Det er lett å føle seg maktesløs i en slik situasjon. Nettopp derfor sier personvernreglene at du i flere tilfeller kan få søketreff om deg fjernet fra søkemotorene.

Les VG-saken her: Netthetseren ingen klarer å stoppe

Internett er i stor grad grenseoverskridende og uregulert. Det er som regel lett å legge ut uriktig eller krenkende informasjon på nett, men ikke alltid like enkelt å få fjernet informasjonen i ettertid. Det er imidlertid mulig å sørge for at informasjonen ikke dukker opp når noen søker på navnet ditt. Dette fjerner ikke informasjonen fra Internett, men det gjør den mindre tilgjengelig. Dermed blir det vanskeligere å bruke hetsende innlegg som våpen. 

Personvernreglene sier at du kan be om å få et søketreff om deg fjernet i visse tilfeller. Dette gjelder når hensynet til personvernet går foran allmenhetens interesse i å se søketreffet. Det er typisk tilfellet når opplysningene er feilaktige eller lagt ut for å krenke.

les også

Akkurat nå, tirsdag 18/12: Oss landsforrædere imellom

For eksempel, hvis noen legger ut uriktige opplysninger om deg, kan du ha rett til å få søketreffet fjernet. Denne informasjonen har ikke offentligheten interesse av å se og kan være belastende for den det gjelder. På den annen side vil offentlige personer måtte tåle mer på internett fordi allmenhetens interesse av lett tilgang til informasjon om dem er større. 

Vi er helt enige i at rettstilstanden i dag ikke er optimal når det gjelder netthets. Vi synes derfor det er viktig å være klar over muligheten til å forsvare eget personvern på nett.

Når VG spør Google om fjerning av informasjon, synes vi det er kritikkverdig at Google ikke har nevnt muligheten til å få søketreff tilknyttet navn fjernet. Dette er vanligvis en mye enklere metode for å fjerne søketreff enn å fremlegge en dom. Vi mener derfor Google fremstiller det som vanskeligere å fjerne informasjon enn det egentlig er.

les også

Eksperter kritiske etter netthets-sak: – Lovverket henger ikke med

Her er fremgangsmåten for å få et søketreff fjernet fra navnesøk hos Google:

  1. Sett deg gjerne inn i hva som skal til for å få noe fjernet fra søkemotorer på datatilsynet.no <https://www.datatilsynet.no/personvern-pa-ulike-omrader/internett-og-apper/hvordan-slette-soketreff/>
  2. Fyll ut dette skjemaet <https://www.google.com/webmasters/tools/legal-removal-request?complaint_type=rtbf&visit_id=636803026177935957-3039562611&rd=1>
  3. Dersom Google ikke etterkommer forespørselen din kan du klage saken inn for Datatilsynet.

Siden 2014 har Datatilsynet behandlet mer enn av 100 klagesaker. Litt i overkant av 50 prosent får medhold i sin klage, noe som resulterer i at Datatilsynet pålegger Google å fjerne søketreffet.

Søkemotorene har en lovpålagt plikt til å gi informasjon om hvilke rettigheter man har. Vi ber søkemotorene være sitt ansvar bevisste.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder