Foto: Roar Hagen

Kommentar

Alle handelskrigers far

G7-toppmøtet, som starter i Canada fredag, blir historisk. Men ikke i positiv forstand. Vestlig samarbeid, slik vi kjenner det fra etterkrigstiden, virker ikke lenger.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Dette er et tidsskille, av to årsaker: Donald Trumps proteksjonisme svekker USAs internasjonale innflytelse. Samtidig øker Kinas globale politiske og økonomiske makt.

President Trump erklærer handelskriger i øst og vest, mot både USAs venner og fiender. I Quebec vil USA stå mot de andre vestlige stormaktene. Det er Trump mot røkla. Seks mot en, der den enslige er Goliat. USAs bruttonasjonalprodukt (BNP) er større enn de andre landene til sammen. G7 har alltid vært avhengig av sterkt amerikansk lederskap. Nå minner G7 om en skute uten skipper.

les også

Trumps tollkrig

Canadas progressive statsminister Justin Trudeau vil at toppmøtet skal ha fokus på verdenshavene, ren energi og samarbeid mot klimaendringer. Jeg vet ikke hva Trump tenker om havet, men han er kjent for å være mer opptatt av kull enn ren energi og han har for lengst meldt USA ut av klimaavtalen fra Paris. Uansett vil toppmøtet bli formørket av et annet tema, internasjonal handel. Trump innfører straffetoll mot sine allierte, i første omgang på stål og aluminium, og det blir ikke bedre mottatt av han begrunner det i nasjonale sikkerhetshensyn.

G7 er et forum for de vestlige stormaktene USA, Canada, Frankrike, Tyskland, Italia, Japan og Storbritannia, i tillegg til EU. USA tok initiativ til et slikt forum i 1973, da verden sto foran en energikrise. Den overordnede hensikten har vært å diskutere økonomisk politikk, fremme stabilitet og forhindre kriser.

Trumps tilnærming er annen og bygger på utdaterte forestillinger om at internasjonal handel er et nullsumspill. Hvis et land tjener på handelen, må et annet land tape tilsvarende mye.

les også

Solberg invitert til å snakke om havsatsing på G7-toppmøtet

Verdens handelsorganisasjon (WTO) har som formål å bygge ned nasjonale tollmurer og opprette multilaterale avtaler. WTO har et regelverk og et forum for å løse handelstvister. Alle presidenter etter 2. verdenskrig har innsett verdien av et internasjonalt regelbasert handelssystem, inntil Trump kom til Det hvite hus.

Trump mener at USAs handelsunderskudd i forhold til en del andre land viser at amerikanerne er blitt lurt inn i urettferdige handelsavtaler. Trump skriver på Twitter: USA er i årevis blitt svindlet av andre land i handel. På tide å bli smart!

Professor Jeffrey Sachs ved Columbia-universitet kaller Trumps nye handelsbarrierer mot Europa, Mexico og Canada for bisarre og selvødeleggende: Instinktivt strever vi med å finne fornuft i Trumps nonsens, med en antagelse om at det må finnes en skjult strategi. Men det er ingen, skriver Sachs på cnn.com.

les også

Trumps ståltoll møtes av protester og mottiltak

Mye er sagt og skrevet om Trumps uforutsigelige vingling, men i handelspolitikken er han konsekvent. Han gjør det kan lovet i valgkampen. Han er en økonomisk nasjonalist. Han misliker multilaterale avtaler og vil erstatte de med tosidige. Uansett hvem USA forhandler med vil de da alltid være den sterkeste part.

Trumps kortsiktige motivasjon kan være at han tror velgerne i det amerikanske rustbelte vil belønne ham for å bygge en tollmur mot importert stål og aluminium. Det er Kongressvalg i høst og republikanerne risikerer å miste sitt flertall i Representantenes hus. Trump lovet sine velgere i gamle industristater at han ville si opp ufordelaktige handelsavtaler og bringe arbeidsplassene tilbake.

Men har ikke engang klart å overbevise ledende representanter i sitt eget parti. Leder for finanskomiteen i Senatet, Orrin Hatch, sier det er overbevisende sannsynlig at en tollmur vil skade amerikanere. Senator Ben Sasse sammenligner Trumps kurs med den politikk som ledet til den store depresjonen på 1930-tallet. Senator Lamar Alexander kaller dette et stort feilgrep som vil øke prisene og føre til færre industriarbeidsplasser i USA.

les også

Eriksen Søreide om tollen: Bidrar til å svekke USAs troverdighet

Trump velger blant andre å straffe Canada, en gammel alliert som USA har et handelsoverskudd med. Dette tilslører hva som er USAs store utfordring: Kina. Til tross for alt Trump sier stiger USAs handelsunderskudd med Kina. Bare i løpet av fjoråret steg det amerikanske handelsunderskuddet med 28 milliarder dollar til 375,2 milliarder dollar. Den tredje forhandlingsrunden mellom Kina og USA ble avsluttet i Beijing i helgen uten synlige resultater.

Trump kunne valgt å samarbeide med sine nærmeste allierte for å møte de utfordringene et autoritært Kina representerer, politisk og økonomisk. Også EU har klaget Kina inn for Verdens handelsorganisasjon (WTO) fordi europeiske selskaper må gi fra seg teknologi og inngå prosjektsamarbeid for å kunne operere i Kina.

Men i stedet for å søke samarbeid blåser Trump til handelskrig mot venner. Det første offer i denne krigen er vestlig samarbeid og samhold. Det andre er amerikansk lederskap i verden.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder