VIL SPARE PENGER: Kvinner skal sendes hjem tidligere etter fødsel. Foto: Thanasis Zovoilis / Moment RF

Leder

Rush på føden

Planen om å sende mor og barn hjem seks timer etter fødsel, er hoderystende.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

– Selv drektige kyr har bedre vern i sitt svangerskap enn kvinner har her i landet, skrev Elisabeth Rusdal i Norges Kvinne- og familieforbund i VG fredag. Hun mener det nye føde- og barselstilbudet har blitt en salderingspost, og skriver om Haukeland sykehus der målet er at liggetiden etter fødsel skal ned til så lite som seks til åtte timer når den nye fødeenheten er klar om fire år.

les også

Velkommen til verden – dessverre har vi ikke råd til å ta imot deg

– Vi må bruke helsekronene effektivt. Spesialisthelsetjenesten blir stadig dyrere fordi vi må gjøre stadig flere oppgaver. Derfor må vi sikre at barselomsorgen blir gitt på en mest mulig effektiv og kostnadsbesparende måte, sier klinikksjef Susanne Albrechtsen til Dagsavisen. Målet er at 40 prosent av kvinnene skal superraskt hjem. Samtidig mister mor og barn også eget barselrom, som erstattes av «multirom». Ifølge sykehuset var liggetiden i snitt 2,8 døgn på sykehuset i fjor.

les også

Høy dødelighet blant nyfødte i verdens fattigste land – én million dør dagen de blir født

Seks timer er svært kort kort tid etter en fødsel. På disse timer skal altså mor komme til hektene og få igang ammingen. I dag skal også det nyfødte barnet gjennom nyfødtscreening og blodprøvetaking før det sendes hjem. Ikke bare blir dette travelt. Det er også forbundet med risiko. Noen problemer og sykdommer oppdages først etter litt tid, som gulsott. Tilstanden kan i sjeldne tilfeller være tegn på noe mer alvorlig.

Ahus-sykepleier sa opp i dag: - Jeg fikk nok

Tanken er at kommunen skal overta ansvaret, noe som er er i tråd med samhandlingreformen, som sier at alle pasientgrupper skal ligge kortere på sykehus. Det handler om å spare penger. Men krangelen om hvem som skal betale, er alt i gang.

Klinikksjef Albrechtsen sier at kommunene selv får finne ut hvordan tilbudet skal være. Men lite tyder på at kommunene er klar for det. Bergen kommune sier for eksempel at de ikke vil ta på seg merkostnaden. Elisabeth Rusdal viser til at det også mangler jordmødre til å gjøre jobben. Behovet i dag er rundt 1000 jordmødre, mens vi har bare vel en tredel av dette.

Dette er ikke beroligende. En fødsel er hard nok som den er. Kvinner må slippe å stresse ut av sykehuset for deretter å måtte frakte den nyfødte babyen frem og tilbake for å få unna helsekontroller og prøvetaking.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder