KORRUPT VANSTYRE: – Iran kunne ha bygd opp et moderne velferdssamfunn slik vi har i Norge. Dessverre blir pengene brukt på korrupsjon og sponsing av ekstreme krefter i verden, skriver kronikkforfatteren. Foto: Solstad, Fredrik

Debatt

Kampen for frihet og demokrati i Iran

Vi ser nå enorme demonstrasjoner i de store byene i Iran. Jeg håper at disse protestene vil føre til endringer i demokratisk retning.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Masud Gharahkhani, stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet

Under de blodige protestene ved presidentvalget i 2009 tapte dessverre demokratiet. Nå ser man på nytt at unge mennesker tar til gatene, det rapporteres om større demografisk mobilisering enn i 2009. Det er avgjørende at hele verdenssamfunnet reagerer mot volden og undertrykkelsen. Det må støttes opp om menneskene som ofrer seg for en bedre fremtid i Iran.

les også

22 drept og 450 arrestert i Iran

Iran er en nasjon med uante muligheter. Irans befolkning er relativt ung: over 60 prosent er under 30 år og ofte utdannet. Samtidig styres landet av en gruppe religiøse ekstremister som ikke tolerer tanker, holdninger og fremtidsiver som de selv ikke står for.

I 1979 var Irans befolkning utålmodig. De ønsket frihet og demokrati. Revolusjonen ble startet av studenter som hadde vyer for landet og dets innbyggere. De demonstrerte og kjempet for visjonen om Iran som et selvstendig, fritt, rettferdig og demokratisk land. Denne visjonen gikk tapt da ekstremister, med holdninger som ikke representerer Irans befolkning kom til makten. Universiteter ble stengt og «intellektuelle» ble fengslet fordi de var samfunnskritiske.

les også

Menneskerettighetsforkjemper: – Demonstrasjonene i Iran er bare begynnelsen

Fredsprisvinner Shirin Ebadi sa da hun mottok Nobelprisen i 2003: «Mine damer og herrer. La meg få lov til å fortelle litt om mitt land, region, kultur og tro. Jeg er iraner. Jeg nedstammer fra Kyros den store. Det var denne keiseren som erklærte, da han nådde maktens tinder for 2500 år siden, at han ikke skulle herske over folket hvis de ikke ønsket det. Han lovet å ikke tvinge noen til å bytte religion og tro, og garanterte frihet for alle. Kyros den stores charter er et av de viktigste dokumenter å se på i menneskerettighetenes historie.»

I dag hersker dessverre ayatollaene over det iranske folk. Ytringsfrihet er man ikke kjent med og menneskerettigheter er et ikke-tema. Vold og tortur mot de som ytrer andre holdninger eller verdier enn regimet er vanlig.

Vokterrådet bestemmer hvem som får stille som presidentkandidater. Deres filter sørger for at det ikke er reelt demokrati. Vokterrådets medlemmer utpekes av Khamenei som kaller seg selv åndelig leder. På denne måten kontrollerer de makten. Presidenten har heller ikke reell makt i de store prinsipielle avgjørelser som lovforslag; der bestemmer vokterrådet. Det er to dimensjoner i det som skjer i dagens Iran: Det første en intern maktkamp mellom regimets fløyer om hvem som skal styre Iran. Den andre er årsaken til de store demonstrasjonene, er Irans befolkning – som mener nok er nok. De ønsker frihet, demokrati og rettferdig fordeling av landets ressurser.

les også

Religion må ikke stå i veien for integrering

Jeg er født i Irans hovedstad Teheran, men har vokst opp i Norge. Fortsatt drømmer jeg om å se det landet jeg ble født i ha de samme mulighetene som jeg har i mitt land Norge: frihet og demokrati.

De siste årene har jeg besøkte mine besteforeldre som ble igjen i Iran, når vi flyktet til Norge for 30 år siden under krigen. Min bestefar gikk bort i fjor. Bestefaren var aldri helt fornøyd over at jeg ble med i politikken. Han hadde sett Norge, men politikk for bestefaren handlet om å bli fratatt det nærmeste han hadde: Barn og barnebarn. Men jeg hadde vokst opp i rettferdige Norge og med en politikk som betydde at man kunne bli den man ville.

Der har du kontrastene. Hadde jeg vokst opp i Iran, ville jeg sannsynligvis ikke ha hatt noen fremtid i det hele tatt. Der er samfunnet bygd opp på egoisme. Noen snakker om religion, men det er ikke det dette handler om. Det handler om å fylle kontoene for seg og sine. Det er trist. Og det preger meg virkelig når jeg er der nede.

Iran er rikt på naturressurser som olje, og kunne bygd opp et moderne velferdssamfunn slik vi har i Norge i dag. Dessverre blir pengene brukt på korrupsjon og sponsing av ekstreme krefter i verden. Den friheten som vi ofte tar for gitt i Norge kjemper ungdom i Iran for i gatene – hvor de blir møtt med vold og skudd. Iran er ikke et demokratisk land i dag, men med de positive kreftene som dagens unge representerer vil det én dag skje.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder