TALSPERSON: Kronikkforfatteren på talerstolen under Aps landsmøte i fjor. Foto: Roald, Berit / Scanpix

Debatt

Bor du i Norge, så skal du akseptere frihet, demokrati og likestilling

Innvandringspolitikk og det å snakke om innvandring i det offentlige rom kan være krevende. Vi ser at det splitter Europa og det splitter mange land. Derfor kan ikke Norge ta imot flere enn det vi klarer å integrere.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

MASUD GHARAHKHANI, stortingsrepresentant (Ap)

Vi må greie å være ærlige om norsk innvandring. Jeg mener Norge i dag har en innvandringspolitikk som belønner de som har mest ressurser til å flykte. Som favoriserer menn. 70 prosent av de som flykter er menn, mens kone og barn blir igjen. Det synes ikke jeg er verken rettferdig eller humant.

Flere utvalg påpeker utfordringene med integrering som følge av innvandring fra ikke-vestlige land. 70 prosent av barn med somalisk bakgrunn og 50 prosent av barn med bakgrunn fra Afghanistan lever i fattigdom i Norge. Dette må vi ta på det høyeste alvor. Dette er med på å skape et klassedelt samfunn.

les også

Norsk kriminolog: – Sveriges problemer handler om grupper som har havnet utenfor

Arbeiderpartiets viktigste merkevare er trygghet. Alle innbyggere ønsker trygghet. Skal vi få til det må vi ha en kontrollert og begrenset innvandring, bygget på prinsippet om at de som har krav på beskyttelse skal kunne få det mens de som ikke har beskyttelsesbehov må returneres raskt til hjemlandet.

Det var med dette som bakteppe at Arbeiderpartiet gikk inn for innvandringsstopp på midten av 70-tallet etter krav fra fagbevegelsen. Dette var begynnelsen på en begrenset og kontrollert innvandringspolitikk. Så tok vi nye grep på midten av 80-tallet helt frem 2000 tallet som bygget på de samme prinsippene. Det samme gjorde vi i 2009 med Jens Stoltenberg som statsminister da det kom rekordmange asylsøkere i 2008, og inn i forrige stortingsperiode da Arbeiderpartiet var med på innvandringsforlik i Stortinget etter at Frp- og Høyre-regjeringen hadde mistet kontrollen på grensene.

Det er millioner av mennesker som ønsker å flykte til Europa. Enten det er fra land med mye økonomisk uro og konflikt, eller om de er sekundærflyktninger som bor i naboland. Vi vet også at økonomisk vekst i enkelte land gjør det mulig å flykte, fordi mennesker har ressurser til det.

Det er heller ikke tilfeldig hvor de ønsker å reise. Europa er ikke Europa når det skal velges reisemål. I 2014 fikk for eksempel Romania 1.414 asylsøkere, mens Sverige fikk 81.000.

Ut i fra den kunnskapen vi har, vet vi at Skandinavia og Norge er attraktivt.

les også

Abid Raja om tvangsekteskap: Et forbud mot søskenbarnekteskap er ikke løsningen

For å lykkes med integreringen er det viktig at vi har god kontroll på innvandringen og at vi ikke tar i mot flere flyktninger- og asylsøkere enn vi klarer å integrere. Svikter vi på dette mister politikken legitimitet i befolkningen og det kan gi grobunn for uro og splid. Det er ingen tjent med.

I Norge bør i ikke være mer liberale enn sammenlignbare land. I Danmark og Sverige er det gjort betydelige innstramninger i innvandringspolitikken anført av sosialdemokrater.

Vi må ta et kritisk blikk på ressursbruken i Norge og i Europa. I Sverige brukte de mer penger på asylinnvandrere enn UNHCR bruker på all verdens flyktninger. Altså de svakeste av de svakeste. Er dette virkelig human, rettferdig eller solidarisk?

les også

Skremmebildene undergraver innvandringsdebatten

Integrering handler også om verdikampen. Frihetskampen. Å snakke om den nasjonale fellesskapsfølelsen blir lett misforstått til at vi ikke ønsker mangfold. Det mener jeg er å misforstå budskapet. Vi må si noe om hva som er våre felles verdier, våre felles kjøreregler som alle i landet vårt må innrette seg etter.

Bor du i Norge så skal du akseptere frihet, demokrati og likestilling. Vi må slå hardt ned på sosial kontroll, æresvold og ukultur. Vi må være tydelige på at vi ikke kan akseptere jenter skjermes fra å vokse opp i åpne og frie omgivelser, at de ikke får delta på ulike aktiviteter og blir pålagt en bestemt bekledning. Vi kan heller ikke akseptere at enkelte skoler praktiserer kjønnsdelt svømmeundervisning, eller at enkelte nekter å jobbe på grunn av det de betegner som religiøse grunner, men som jeg mener er ukultur.

les også

Religion må ikke stå i veien for integrering

Ap fremmer forslag i Stortinget for å bekjempe sosial kontroll og æresvold. For å få til dette er det grunnleggende å sørge for at gutter og jenter opplever likestilling og like rettigheter fra barnsben av. Vi må vise at det gjelder på alle områder der samfunnet kan gripe inn og ta ansvar. Et viktig tiltak her blir å åpne opp for tilsyn rundt opplegget i koranskoler og andre skoler knyttet til trossamfunn, som en del av betingelsene for å få statsstøtte. Viktige faktorer her bør være bruken av norsk språk og at man ikke fremmer ekstreme holdninger og kjønnssegregering fra barnsben av.

I Norge gjelder arbeidslinjen for at vi skal bygge velferdssamfunnet videre. Da må vi legge bedre til rette for at innvandrere kan komme seg inn i arbeidslivet. Samtidig må vi som politikere sørge for at man ikke skal kunne si nei til jobber og tiltak fra NAV på religiøst grunnlag. Dette vedtok stortinget i juni i fjor. Jeg er ikke kjent med at regjeringen eller NAV sentralt har gjort noe for å følge opp dette vedtaket overfor de lokale kontorene. Dette må regjeringen ta tak i.

Bor du i Norge, så må du bli en del av Norge.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder