GIKK AV: Trond Giske er ikke lenger nestleder i Arbeiderpartiet. Foto: Sanne, Therese Alice

Leder

Giskes skjebne

Trond Giskes avgang som nestleder i Arbeiderpartiet var uunngåelig. Bare ved selv å trekke seg kan han og partiledelsen ha håp om å skape ro i egne rekker.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Den verdensomspennende #meetoo-kampanjen, opprinnelig et amerikansk grasrotopprør på sosiale medier, har i høst slått innover det offentlige Norge som en tsunami. Kulturliv, medier og nå toppolitikken, har hatt varslingssaker som så å si uten unntak har handlet om menn i maktposisjoner som i ulik grad har utvist påtrengende og uønsket seksuell oppmerksomhet overfor særlig yngre kvinner. Ifølge varslingssaker som er meldt inn til Arbeiderpartiets ledelse, skal flere handle om utilbørlig adferd fra Trond Giskes side.

Internt i Ap har det de siste ukene gått et hardt ordskifte om Giskes påståtte opptreden er forenlig med å inneha partiets nest høyeste tillitsverv: Skulle han anmodes om å trekke seg? Burde han gå av frivillig av hensyn til partiets beste? Måtte det innkalles til ekstraordinært landsmøte for å avklare nestlederspørsmålet?

Bakgrunn: Giske går av som nestleder

Bare en ting var sikkert: Hverken for Trond Giske, for varslerne eller for partiet som sådan, kunne denne betente situasjonen fortsette. Alle var tjent med en hurtigst mulig avgjørelse. At den kom nå, praktisk talt i ellevte time, er neppe tilfeldig. Jonas Gahr Støre har bedt ham gå av før dagens sentralstyremøte. Årsaken er opplagt.

Så vidt vi kjenner til er ingen av anklagene mot Trond Giske av en slik art at de er meldt til politiet. Varslingssakene har altså ingen juridiske eller strafferettslige implikasjoner. Det betyr ikke at de ikke er alvorlige, eller at grove overtramp ikke har funnet sted. Vi kan heller ikke se bort fra at det finnes interne krefter som har benyttet varslene til å fyre opp under en politisk motivert maktkamp. Det er likevel ikke vårt hovedinntrykk. Giske-saken er først og fremst en konsekvens av #meetoo-kampanjen, og må behandles deretter.

Haddy Njie om samboeren: – Jeg støtter Trond fullt og helt

Spørsmålet har dermed vært om partiet kan ha tillit til en nestleder som synes å ha utvist såpass sviktende vurderingsevne og manglende impulskontroll som innrapporterte enkeltsaker kan tyde på.

Summen av varslene, og tidsspennet de angivelig skal omfatte, må ha veid tungt i vektskålen når Jonas Gahr Støre endelig ba sin egen nestleder om å trekke seg. En uhyre delikat balansegang mellom handlekraft, lojalitet til sin nærmeste tillitsvalgte og hensynet til unge kvinner som mener seg forulempet av en av arbeiderbevegelsens mest markante og profilerte menn.

Les også: Ap-topp med Giske-støtte

Hans avgjørelse måtte synliggjøre at Ap tar varslere på alvor, samtidig som at også Trond Giskes rettssikkerhet er ivaretatt. Giske har stått alene i denne stormen og har sitt selvstendige krav på rettferdig behandling.

For Jonas Gahr Støre og for Arbeiderpartiet ble det til syvende og sist et spørsmål om troverdighet.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder