Kommentar

Det siste dumme fra Brussel

Advarsel! Folk flest loppes og det er noe EU har bestemt, hevder aktivister. Men de kjemper egentlig for særinteresser.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Vi skal visst gi bort arvesølvet, igjen, og strømprisene dobles. Motstand mot EUs energiunion er Nei til EUs store kampsak for tiden. Nylig protesterte de sammen med Sp, Sv og en rekke LO-forbund mot at Norge skal bli med energisamarbeidet, forkortet ACER.

Fredag er det høring om saken i Stortinget. Og vi får håpe det kommer frem noe korrekt informasjon der. For Norge skal ikke gi bort vannkraften. Strømmen blir ikke dobbelt så dyr.

les også

LES OGSÅ: EU er ikke død – det bare lukter litt rart

Men det er mer europa-irritasjon om dagen. LO angriper sammen med Aps nestleder Hadia Tajik regjeringen for å bygge ned offentlig sektor gjennom EØS-avtalen. Bakgrunnen er at en arbeidsgruppe har foreslått at kommuner skal skattlegges når de konkurrerer med private. Det er ESA, overvåkningsorganet for EØS-avtalen, som har pekt på ulike konkurransevilkår for privat og offentlig sektor.

I Dagbladet advarer Tajik forbrukerne om at prisene kan gå opp på offentlige tjenester. LOs Stein Reegård er imot «at det er noen i Brussel som sitter og prøver å bestemme hvordan vi skal drifte svømmehaller i Norge». Mette Nord i Fagforbundet argumenterer med at «kommunale tjenester er avgjørende for å beholde lav ulikhet».

LES OGSÅ: Venter lave strømpriser

Men dette er overdrevet. Viktig velferd som gamlehjem og barnehager omfattes ikke, fordi det ikke er definert som «økonomisk aktivitet». I tillegg er mye av den offentlige aktiviteten av en viss størrelse for lengst utskilt. Der blir det ingen endringer. Og de kommunale svømmehallene er for små til å bli omfattet av nye regler. Det som er igjen, er virksomhet som kommunene driver «på huset» i litt større skala, som utleie av lokaler, gartner og catering. Når dette skjer i konkurranse med private, foreslås det skattlagt eller gjort regnskapspliktig.

I realiteten snakker vi altså om forslag de fleste eksperter støtter, uavhengig av syn på EU. Vi trenger felles, nasjonale regler, heller enn å ta dette sektor for sektor, som vi har gjort frem til i dag. Likevel får man inntrykk av - også fra EU-venner - at Brussel gjør Norge dyrere og dårligere.

les også

LEDER: Mer populært enn på lenge

Men hvorfor skal egentlig Asker og Bærum brannvesen ha skattefritak når de selger alarm- og vakttjenester i det private markedet?

For LO er det nok også mulig å se at slikt kan utkonkurrere private. Men i landsorganisasjonen, eller egentlig Fagforbundet og NTL, er frykten at aktivitet blir flyttet fra kommunal til privat sektor, altså fra en sektor med nesten 100 prosent organisering til en sektor med under 50 prosent.

Og det er en forståelig bekymring. Akkurat som det er helt legitimt å kjempe for billig kraft til norsk industri, elektrifisering av sokkelen, bilparken eller andre yndlingsprosjekter.

Men særinteresser har aldri hele landets beste i tankene.

LES OGSÅ: Norge på energitoppen i verden

Industrien ligger an til å få billig strøm også i fremtiden. Produksjonen vil bli høy. Og om industrien likevel ikke kan betale det norsk kraft er verdt, så er heller ikke industrien lønnsom for Norge. Det er derimot lurt av Norge å bygge kabler til EU om prisforskjellene på strøm er store nok til at Norge som nasjon tjener på å bygge dem. Det er eierne av kraftselskapene, altså det offentlige, som sitter igjen med overskuddet.

I kampen mot energiunionen er anti-EU-argumentene tynne greier. EU skal ikke bestemme om Norge skal bygge utenlandskabler. Det bestemmer vi selv. Det energiunionen driver med er harmonisering av nasjonale systemer og rådgivning. Og selvsagt bør strømmen kunne flyte fritt, slik at vi kan selge vannkraften vår når solen ikke skinner og den europeiske vinden løyer.

Og her har Arbeiderpartiet fornuftig nok antydet at de vil støtte regjeringen og gi flertall for tilslutning til ACER.

Norske forbrukere kommer ikke til å blø. Strømmen er superbillig i Norge. Og Norges vassdrags- og energidirektorat anslår en minimal økning på noen få øre per kilowattime i det neste tiåret. Og det er CO2-prisen som har mest å bety for økningen, ikke kraftkabler.

Men det er visst ikke så nøye når lobbyister skremmer oss med prissjokk og hevder å kjempe for norsk natur, norsk suverenitet og norske forbrukere. I virkeligheten er det ofte noe annet som ligger bak.

Da Norge deregulerte kraftmarkedet, gikk mindre av vannet gikk rett på havet forbi driftsklare turbiner. Og da vi deregulerte luftfarten, fikk vi færre tomme seter. Konkurranse innen transport fører til mindre tomtransport. I gassnæringen har liberalisering ført til bedre utnytting av plassen i rørledningene.

Folk flest blir mindre loppet i et marked med velfungerende konkurranse. Og folk flest tjener på at Norge får selge varene sine i utlandet til høyest mulig pris. Det høres rett nok ikke slik ut. Men det er slikt som egentlig kommer forbrukerne til gode.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder