REFSER VG: VGs lederskribent er kunnskapsløs om KrF, skriver tidligere statsminister og KrF-leder Kjell Magne Bondevik.

REFSER VG: VGs lederskribent er kunnskapsløs om KrF, skriver tidligere statsminister og KrF-leder Kjell Magne Bondevik. Foto: Bringedal, Terje

Debatt

Fordomsfullt og kunnskapsløst om KrF

At en lederskribent i VG har antipatier mot KrF, er greit nok. Men at dette skal slå ut i fordomsfulle og kunnskapsløse uttalelser på lederplass i avisa (17/8), er mer overraskende.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

KJELL MAGNE BONDEVIK, tidligere KrF-leder

Først noen elementære fakta: KrF har gjennom mange år hatt et sterkt sosialt engasjement  og løftet frem solidaritet med svakstilte hjemme og ute (av VG foraktelig kalt «bistandsindustrien»). Partiet har sikret bedre arbeidsvilkår for frivilligheten i Norge (av VG snevret inn til «kristne organisasjoner»).

KrF har dessuten fokusert på større rettferdighet og valgfrihet i familiepolitikken, har holdt levende en debatt om ikke-materielle verdier og vern om menneskeverdet i en tid med fare for å utvikle et «sorteringssamfunn».

les også

VG MENER: Høsten kan bli et være eller ikke være for Kristelig Folkeparti.

Det hadde gjort seg om litt mer kunnskap om KrF hadde avspeilet seg når en lederskribent først skal vie partiet oppmerksomhet.

Fordommene kommer også til uttrykk når KrF karakteriseres som «mykttalende reaksjonær». Argumentene mister sin vekt når de bæres oppe av slike antipatier.

Lederskribenten er også tydeligvis opptatt av at KrF må velge mellom «blokkene». Historisk har KrF spilt en viktig rolle med å svekke og bryte ned den gammeldagse to-blokks-tenkningen, noe som særlig kom til uttrykk gjennom to sentrumsregjeringer 1972-73 og 1997-2000. Det forstyrret jo det bildet noen har av en enkel to-deling av norsk politikk.

Jeg er klar over at den politiske situasjonen nå er noe annerledes enn tidligere. Men en nyansering er på sin plass.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder