IKKE BÆREKRAFTIG: – Det sier seg selv at 300 000 cruiseturister til Geiranger ikke er bærekraftig, skriver Stein Lier-Hansen Foto: Hallgeir Vågenes

Debatt

Cruise-næringens uakseptable forurensning

Norge må velge kvalitetsturisme og lønnsomme nisjer fremfor masseturisme.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

STEIN LIER-HANSEN, adm.dir. i Norsk Industri

Sommerens debatt om cruise-næringens økende forurensning av norske havner og fjorder, har en positiv side: Flere er blitt oppmerksomme på at gigantskipene legger igjen lite av verdiskaping for vertsnasjonen Norge og at forurensningen er helt uakseptabel.

Stein Lier-Hansen Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Vi kan gjøre noe med dette. Vi kan stille krav til næringen om å bidra, for eksempel med å anvende strøm fra land når de ligger til kai. Det bør også legges til rette for at aktørene i næringen samarbeider med blant annet norske verft når det gjelder å anvende tilgjengelig teknologi til å frakte turistene inn i fjordidyllene med mindre, elektriske skip.

Min interesse når det gjelder turistnæringen er dels tuftet på at jeg som industrileder har jobbet aktivt i flere tiår med å få ned industriens utslipp. Vi har dokumentert at store utslippsreduksjoner er mulige, når riktig teknologi tas i bruk og politisk vilje resulterer i handling.

Dernest er det slik at 12 av Norges mest ikoniske hotell har meldt overgang til Norsk Industri. Dermed er turisme «på norsk» en ubestridt og positiv del av Norsk Industris portefølje. Det gleder vi oss over.

Det sier seg selv at 300 000 cruiseturister til verdensarv-lokasjonen Geiranger ikke er bærekraftig. Når røyken ligger som et blålig teppe over denne idyllen av et tettsted, har vi i år kunnet lese at campingturister samme sted, resignerer, pakker bilen og drar. Det var ikke forurensning de kom for å oppleve.

Masseturismens tilgjengelighet til steder som Geiranger og Flåm må reguleres. Det er ikke forenlig med våre langsiktige kvalitetsmål for reiselivsdestinasjonen Norge å ta imot stadig flere og større cruiseskip, med passasjerer som legger igjen så godt som ingenting på stedene de besøker.

Problemet med cruisetrafikken er følgelig ikke bare forurensningen fra skipene. I like stor grad bør vi ta en debatt om det faktisk er denne form for masseturisme vi ønsker. Uansett hvordan man vrir og vender på det, er det en kjensgjerning at cruise-turismen legger igjen betydelig mindre verdiskaping pr. ankomst enn en landboende turist.

Norge må ta et verdivalg. Vi må velge kvalitetsturisme og lønnsomme nisjer fremfor masseturisme. Cruiseskip med uakseptable klima- og miljøavtrykk bør vi rett og slett stenge ute fra norske havner. «Gulroten» kan være at de er velkommen tilbake når teknologien for å drifte skipene er «state of the art» og forenlig med de klimamål Norge har satt seg.

I forlengelsen av dette kommer også følgende dimensjon inn i bildet: Hvordan lønnes de ansatte om bord på kjempeskipene? Jeg skulle gjerne sett at det ble foretatt sammenligninger mellom lønns- og arbeidsforholdene om bord i slike skip, målt opp mot de kvalitetshotellene som Norge har mange av, også på de mest naturskjønne stedene landet kan by på.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen var ute på Dagsrevyen forleden og lovet statlig Enova-støtte til landstrøm. Det er positivt, men vi har sett at forsøk på å bygge ut landstrøm i stor stil i Bergen, så langt ikke har lyktes. Jeg forventer at Elvestuens ord fører til praktisk handling.

I sommer har det også vært rapportert – blant annet i Bergens Tidende – at kjempeskipene kan tømme kloakken sin når de er 300 meter fra land. Det er usikkert hvor mange som faktisk driver med dette, men uansett er det en uhyrlighet at lovverket gir dem tillatelse til slik forsøpling.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder