Leder

Nei til surrogati

Surrogati er ikke til barnets beste og bør fortsatt forbys.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

VG Helg forteller i dag den tragiske historien om den indiske kvinnen Mona Quereshi som etter å ha båret frem fire egne barn, i 2012 ble surrogat for et norsk par. I sjette måned, gravid med tvillinger, ble kvinnen alvorlig syk og døde. Bare det ene barnet overlevde.

Qureshi var vokst opp i slummen, og valgte å gjennomføre nok en graviditet for å forsørge sin egen familie. Hun ble gravid med barnet som senere endte i Norge bare fire måneder etter at hun fikk sin yngste datter. For jobben skulle hun få 46 000 norske kroner.

les også

Derfor velger nordmenn å få barn ved hjelp av utenlandsk surrogat: – Norge ville ikke hjelpe oss

I dag bor to av hennes barn på barnehjem, etter at ektemannen og faren til hennes fire barn også gikk bort etter sykdom.

Historien er dramatisk og spesiell. For det tilhører sjeldenheten at surrogatmødre og barn dør. Men kontrasten er likevel sterk til mer forskjønnende fremstillinger av forretningsvirksomheten, der det gjerne sies at kvinner bare vil hjelpe andre barnløse. Mona Quereshi gjorde dette av pengebehov.

les også

Bare én av disse tvillingene fikk bli amerikansk statsborger

Surrogati er forbudt i Norge, og det er partipolitisk enighet om at det fortsatt skal være det. Men det hindrer ingen fra å kjøpe en surrogat i utlandet. Det har flere hundre norske par gjort, i land som India, USA og Ukraina.

I tillegg vil flere partier nå tillate eggdonasjon. Når vi er imot det, er det fordi eggdonasjon vil åpne for surrogati. Problemet er at barn vil vokse opp uten å vite hvem som er deres mor. I dag fødes det barn med en eggdonor, en surrogatmor og en sosial mor. Med surrogati og eggdonasjon splittes morsskapet. Og eggdonor er ofte anonym.

les også

Harald Rønneberg om surrogatmoren: - En del av vår familie

Å finne sitt opphav er altså ikke mulig for barn som er blitt til på denne måten. Eggdonasjon skjer ikke av hensyn til barnet, men av hensyn til voksne. I motsetning til adopsjon, hvor barn som trenger omsorg kobles sammen med voksne som vil gi kjærlighet.

Adopsjon er storsamfunnets gode svar på livets vonde hendelser. Det er ikke surrogati. Det er lett å forstå voksne menneskers ønske om å få barn, men vi bør likevel ikke legge til rette for en forretningsvirksomheten som kan gå hardt ut over fattige kvinner i andre deler. For det å få barn er ikke en rettighet.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder