Debatt

Gruve-saken: – Hvem sin næringsminister?

Det kan virke som om næringsministeren vår bare er opptatt av å legge til rette for den skitneste næringen som kan tenkes.

Lundberg og Eiterjord.

Gaute Eiterjord, leder i Natur og Ungdom.
Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

30 millioner tonn gruveslam som blir dumpa rett i en levende fjord. Fjell og beiteområder, hvor det årlig går tusenvis av rein, som blir bygd ned og ødelagt. Alt for å utvinne kobber på den mest gammeldagse og miljøfiendtlige måten som kan tenkes.

Siden Torbjørn Røe Isaksen ga grønt lys for gruvedrift i Repparford sist torsdag har resten av verden reagert med vantro på at miljøfyrtårnet Norge behandler våre verdenskjente fjorder som søppeldynge og raserer livsgrunnlaget for urfolket vårt.

les også

Røe Isaksen svarer kritikerne: – Mineralnæringen er avgjørende for det grønne skiftet

Akkurat hvor den utrydningstrua kysttorsken ennå gyter skal fjordbunnen bli fylt med tonn på tonn med slam som inneholder kobber, nikkel, krom, kadmium, kvikksølv og en bråte med kjemikalier. Og det verste er at vi vet hva som skjer, for det har blitt dumpet her før. På 70-tallet var det gruvedrift her, og avfallet gikk også den gang rett i fjorden. Kysttorsken slutta å gyte, laksesmolten døde. Nå er bestandene tatt seg opp igjen, men Isaksen vil gjenta fortidas feil.

Man skulle tro at det å dumpe tonnevis med avfall i fjordene våre var en idé som forble på 70-tallet, men i et blaff av den verste typen nostalgi vil næringsministeren vår pøse på med ny gruvedumping i mye større omfang enn sist. Mens vi bruker store summer hvert år på å rydde opp i gammel industriforurensning langs kysten vår, og fisken mange plasser er for full av miljøgifter til å kunne etes, står Isaksen nå på barrikadene for å forgifte Repparfjord. Så mye for regjeringas havsatsing og alle festtalene om å ta vare på havet.

les også

En gullgruve i Finnmark

Isaksen mener det er “lite sannsynlig at deponeringen vil ha negative konsekvenser for det marine naturmangfoldet og fiskebestander i fjorden utenfor deponiområdet”, men også her ignorerer ministeren sine egne haveksperter. Repparfjorden har sterke strømmer, og Havforskningsinstituttet tror gruveslammet kan spre seg langt mer enn det regjeringa har lagt til grunn.

Kjære Torbjørn Røe Isaksen, tror du virkelig noen kjøper argumentet ditt om at denne miljøskandalen er en del av et grønt skifte? At Norge, som sammen med Tyrkia er de eneste landene i verden som ikke vil forby dumping av gruveslam i sjø, nå går i gang med et nytt grønt industrieventyr? Denne gruva er så fjernt fra det grønne skiftet du kommer, og trekker hele bærekraftsbegrepet ned i søla. Gjennom å godkjenne denne gruvedrifta presser Norge ned miljøstandardene for gruvedrift i et kappløp mot bunnen.

les også

Gruve-saken: – Du snakker ikke for Nord-Norge, Egon

Argumentet om at vi skal utvinne kobber på en så mye renere måte enn alle andre gjelder ikke når gruvedrifta regjeringa vil skal starte opp ødelegger naturen og muligheten til å fiske i fjord og elv og bruke beiteområdene. Sju reindriftsfamilier sier de vil miste livsgrunnlaget i området der de har 3000 dyr, og har kunngjort at de vil ta det til retten for brudd på FNs rasediskrimineringskonvensjon og menneskerettighetene, og vernet som samiske rettigheter har i grunnloven.

Det er helt uforståelig at vi kan ha en næringsminister i 2019 som bare går god for de skitneste næringene. Som mener han har bedre peiling på fiskeri enn Fiskeridirektoratet og bedre peiling på økosystemer enn Havforskningsinstituttet. Men ignoransen stopper ikke der, Røe Isaksen har også bedre peiling på reindrift enn Sametinget og utøverne selv. Det er ikke rart at så mange har reagert som de har gjort de siste dagene.

les også

La oss dumpe gift i havet – for miljøets skyld

Tusenvis har vært på markeringer over hele landet. Over 45 000 har signert underskriftskampanje mot gruvedrifta. Mer enn 4000 personer som sier de vil aksjonere sivilt ulydig for å stanse anleggsarbeidet. Det forteller oss at departementet har gjort en gigantisk tabbe, og det er ikke til å begripe at ikke næringsministeren selv ser det.

Hva skal være ettermælet ditt, Torbjørn Røe Isaksen? Han som overkjørte miljøfaglige råd og sametinget, og dermed skapte en ny Alta-konflikt? Eller han som forstod at man ikke kan ofre verken miljø eller urfolks rettigheter for noen skarve arbeidsplasser? På tide å lytte til fjellvettregel nummer 8: Vend i tide, det er ingen skam å snu.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder