Klarhet om natten alt gikk galt

MENINGER

Selvsagt skal pressen stille spørsmål om hva som skjedde med KNM Helge Ingstad.

leder
Publisert:

Torsdag kom Havarikommisjonen med sin første, korte rapport om kollisjonen mellom fregatten og oljetankeren TS Sola. Det foreløpige svaret er at flere ting gikk galt samtidig. Det finnes ikke en enkelt årsak.

Og forklaringen på at Helge Ingstad ikke dreide styrbord for å unngå kollisjon - til tross for at de fikk beskjed om det på radioen - er til å forstå. Mannskapet på broen trodde de kommuniserte med et av de andre fartøyene de fulgte på radar. Dessuten sier rapporten at fregatten styrte mot TS Sola fordi de mistolket tankerens lys til å være lys på land.

Oppsiktsvekkende nok har rapporten også avdekket at de vanntette skottene ikke fungerte som de skulle, noe som har ført til strakstiltak på de andre fregattene.

Etterlysningene etter informasjon i saken har altså ikke vært malplassert. Her har det vært helt essensielt å finne ut så mye som mulig så fort som råd.

Men enkelte har likevel vært oppgitt over alle spørsmålene og medias dekning. Blant annet forsvarsminister Frank Bakke-Jensen, som denne uken i et intervju med NRK sa at mediedekningen «tilslører, farger, sminker og fordreier» saken.

Senere utdypet han i Debatten at vi bør vente med omtalen til havarikommisjonen endelig har konkludert. Altså ikke med det første.

At Havarikommisjonen fikk fart på seg, tyder på at offentlighetenes søkelys har vært sunt. Og er det noe som «sminker, farger og fordreier» saker, så er det spekulasjoner som oppstår i informasjonstomme rom.

Selvsagt er det medias rolle å granske et havari av en fregatt til fire milliarder kroner, og det fra alle mulige vinkler. Etter en så alvorlig hendelse vil det uten tvil være ulike interesser blant de involverte partene om hva som er viktig å vektlegge.

Her spiller en opplyst, offentlig debatt en sentral rolle. Og det at media tidlig har kunnet publisere lydlogg, kart, grafikk og en rekke andre opplysninger, har gjort forståelsen og diskusjonen om den tragiske hendelsen bedre, ikke dårligere.

Så er det selvsagt ikke slik at spekulasjonene hadde opphørt om media hadde holdt seg unna. Vi vil heller si tvert om.

Her kan du lese mer om