BESLAG: Tollerne på Svinesund beslaglegger alkohol hver eneste dag. Her ved lageret for beslag av øl.
BESLAG: Tollerne på Svinesund beslaglegger alkohol hver eneste dag. Her ved lageret for beslag av øl. Foto: Ole-martin Grav VG

Farlig øl-tendens

Publisert:
MENINGER

Smuglingen av øl inn til Norge er nå så stor at omfanget i seg selv bekrefter at dette handler om organisert kriminalitet.

leder

Beslag og tomgods fra store russetreff viser at elever i videregående skole er blant storkundene som holder liv i denne virksomheten. Det bør ikke bare bekymre russen selv og deres foreldre, men også våre justis- og helsepolitikere.

" ... smugling i en skala vi aldri før har sett maken til.

Som VG torsdag kunne fortelle er ølbeslagene i regi av tolletaten og politiet tidoblet de siste 16 årene. Mens nivået på sprit- og vinbeslag er stabilt lavt har den illegale importen av øl eksplodert. 600 000 liter som er stanset og 24 millioner ulovlig innførte bokser som er konsumert (påvist gjennom retur-/panteordningen) sier sitt. Tollmyndighetene tror det kun er toppen av et isberg.

Problemet er ikke bilister med en ufortollet kasse i bagasjen, eller at noen seiler fra Strømstad med raust oppfylte kjøleskap. Mengdene det er snakk om tilsier at dette hverken handler om en individuell fortolkning av turistkvoter eller såkalt harryhandel. Det er smugling i en skala vi aldri før har sett maken til. Et anslag er ti millioner liter i året.

VG-kommentar: «Aldri mer 18. mai!»

Apparatet er så velsmurt både i gjennomføring og distribusjonsledd at det knapt hersker noen tvil om hvilke krefter som står bak: Organisert kriminalitet, også kalt mafia.

Ifølge en YouGov-undersøkelse for Bryggeri- og drikkevareforeningen fra 2015 sier en av tre nordmenn at de er åpne for å kjøpe smuglerøl til halv pris dersom det ikke er noen fare for å bli tatt.

Les også: Denne byen i Polen "lever av" å smugle øl til Norge (krever innlogging)

Sammenholdt med signaler fra enkelte politikere om å legalisere cannabis og ungdomspartier som vil oppheve forbudet mot å drikke medbrakt alkohol på offentlig sted, tyder dette på at mange ikke synes det er så farlig med lovbrudd så lenge det «bare» handler om øl eller hasj. Da er det enkleste å liberalisere lovene, så politiet kan ta seg av ordentlig kriminalitet, hevdes det.

Gigantbeslagene av øl – og hasj, for den del – viser tvert imot behovet for å ha et finmasket lovverk som gir politi og tollmyndigheter hjemler til å overvåke og om nødvendig aksjonere mot denne typen organisert kriminalitet. Politiet bøtelegger ikke gateknarkere eller den som nyter en diskret pils i parken, men dagens lovhjemler gir dem anledning til å gripe inn overfor forsyningsleddet, om nødvendig.

VG mener: «Ikke noe folkekrav å drikke på offentlig sted»

Å akseptere smugling og omsetting av såkalte lettere rusmidler, er også å akseptere at organisert kriminalitet fester grepet i Norge. Det er å akseptere at våre ungdommer gis ukontrollert tilgang til alkohol uten kjent opprinnelse eller innhold. Og det er å akseptere 250 tapte arbeidsplasser i nærings- og nytelsesmiddelindustrien og nærmere 400 millioner færre skatte- og avgiftskroner som kunne gått til helse eller skole.

Det er en høy pris å betale for billig østeuropeisk øl.

Få flere kommentarer og kronikker: Følg VG Meninger på Facebook!

Her kan du lese mer om