SVARER: Ingrid Somdal-Åmodt Vinje, Per Øyvind Langeland og Torbjørn Furulund.

Debatt

Sammen for velferdssamfunnet vårt

Masud Gharahkhani (Ap) serverer 1.7 en rekke påstander om private tilbydere av helse- og velferdsoppgaver som ikke kan stå uimotsagt.

Per Øyvind Langeland, avdelingsdirektør NHO
Torbjørn Furulund, bransjedirektør NHO Service og Handel
Ingrid Somdal-Åmodt Vinje, Leder utdanning og forskning Abelia

Det er f.eks. ikke riktig når han påstår at ansatte ikke vet hvilke lønns- og pensjonsvilkår som gjelder. Dette er grunnleggende krav i anbud og avtaler, og også på vanlig måte nedfelt i tariffavtaler.

"Trenger du omsorg, hjemme eller på sykehjem, skal ikke størrelsen på lommeboka avgjøre hvilket tilbud du får", fastslår AP-representanten. Vi er enige, og slik er det heldigvis ikke. Private leverandører er en del av det offentlig finansierte tilbudet med lik tilgang for alle uavhengig av den enkeltes lommebok.

les også

Nei til profitt på velferd

Norges vellykkede velferdssamfunn er basert på fellesskap og samarbeid mellom privat og offentlig sektor. Det var løsningen som skulle til da vi trengte titusener av nye barnehageplasser på 2000-tallet, og det var løsningen da vi raskt måtte håndtere flyktningetilstrømmingen i 2015. Det er også løsningen for å møte eldrebølgen og fremtidens omsorgsbehov.

Gharahkhani legger an til en valgkamp hvor politisk ideologi jobber mot gode samarbeidsløsninger befolkningen vil ha. I stedet for å spre skremmebilder, bør vi heller sammen finne best mulig løsninger med ressursene vi har. Oppgavene fremover er rett og slett for store til at offentlig sektor klarer dette alene. Arbeiderpartiet har historisk tatt ansvar og funnet pragmatiske og praktiske løsninger som virker. Vi håper Gharahkhani og Ap fortsatt er seg sitt ansvar bevisst.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder