SVARER VG: Helle Haukvik Foto: ihne pedersen

Debatt

En varslet grisekrise

VGs leder 23. juni om dokumentaren «Griseindustriens hemmeligheter» fremhever at de fleste bønder er lovlydige og etisk bevisste, og at «råtne epler» finnes i alle bransjer. Men å skylde på enkelttilfeller med dårlige holdninger er for lettvint. Dette er en varslet grisekrise.

Helle Haukvik, Veterinær og rådgiver i Dyrevernalliansen

Norsk svinenæring sliter med alvorlige dyrevelferdsproblemer som ikke handler om holdninger hos enkeltbønder. Filmen viser klipp fra 2013-16, men senest i 2017-18 gjennomførte Mattilsynet et tilsynsprosjekt blant svinebønder i Rogaland hvor de fant avvik hos over 70 % av besetningene de besøkte. Slike tall bør føre til at vi løfter blikket fra enkeltbonden og over på systemet.

les også

Grisekrise

Både grisen og bonden lider under konsekvensene av en landbrukspolitikk som fokuserer nesten utelukkende på effektivitet. I tillegg til den åpenbare volden viser filmen nemlig også frem et driftssystem som er helt løsrevet fra grisens behov. Produksjonspresset har ført til at fullt lovlige, norske grisefjøs har så små betongbinger at de svakeste dyrene ikke har noe sted å flykte når de angripes av andre griser. Purkene får så mange grisunger at det å avlive de minste er en rutinejobb.
Å peke på holdninger blant enkeltbønder, slik både Bondelaget, Nortura og VG dessverre synes å gjøre, er feil medisin når det virkelige problemet er en villet politikk for store mengder billig kjøtt. Avsløringene bør føre til en større debatt om retningen i norsk landbrukspolitikk. Kursen må endres i retning av mindre volum og bedre dyrevelferd.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder