FOR MILJØ OG HELSE: – Det går an å være for både bompenger og sosial utjevning. Faktisk finnes det partier som har begge deler på agendaen, skriver Gro Nylander. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Debatt

Forståelig opprør mot bompenger, men ....

Det er ingen grunn til å stemple bom-motstanderne som kortsynte egoister som gir blaffen i den delvis menneskeskapte klimatrusselen. De har behov for å si fra, klart og tydelig. Det har de gjort, og de blir hørt. Men la oss se litt nærmere på hva motstanden handler om, skriver Gro Nylander.

GRO NYLANDER, lege dr. med. og Nestleder Besteforeldrenes klimaaksjon

Den store omleggingen kom brått på folk flest. Motstanden handler blant annet om at:

1. Mange er avhengig av bil. f.eks. p.g.a. yrke, handikap, levering av barn.
2. Bompengene rammer sosialt urettferdig, - fattig og rik betaler det samme. Og det er blitt rent for dyrt!
3. Pengene brukes ikke lenger bare til å bygge vei og bro, men også til kollektivutbygging.
4. Folk trives i bilene sin. Noen er spesielt glad i raske biler, spenning, lyd, kraft. Det er lov å føle slik.

les også

Venstre vil doble bompengene i Oslo i rushtiden

Det er ingen grunn til å stemple bom-motstanderne som kortsynte egoister som gir blaffen i den delvis menneskeskapte klimatrusselen. De har behov for å si fra, klart og tydelig. Det har de gjort, og de blir hørt.

Men la oss se litt på punktene over:

1. De fleste som er avhengige av bil får kjøre. Utrykningsbiler og handikappede helt uten avgift, mens El-biler nå betaler en beskjeden sum. Taxi- og andre yrkessjåfører som stadig passerer nyter godt av måneds-taket: Etter 60 passeringer av f.eks. ring 3 i Oslo er det gratis ut måneden. Førde har Norges laveste måneds-tak med 30 passeringer. Også stadig flere yrkessjåfører skifter til EL, og øremerkede yrkes-ladeplasser finnes i sentrum. Bruktmarkedet for EL øker raskt, så også folk med svak økonomi som trenger bil får råd til EL, som gir dem lave driftskostnader.

 2. Det stemmer, bompenger rammer sosialt urettferdig. Det samme gjør alle andre offentlige avgifter på f.eks. alkohol, tobakk, sukker, mat-moms, vei, vann, kloakk. De aller fleste som passerer bomringen er velstående menn som sitter alene i bilen, viser undersøkelser.

Ofte fremheves en enslig mor med flere barn som skal leveres forskjellige steder. Hun vil ha nytte av timeregelen: etter første gang er videre passeringer i samme sone, f.eks. for levering av barn, gratis den neste timen. 

Bompenger bidrar faktisk til sosial utjevning. De med dårligst råd har oftest ikke bil. De slipper bom-betaling og får støtte fra bompengene i form av stadig bedre og billigere kollektivtransport, som de er avhengig av.

Ja visst er det dyrt! Men de fleste har Autopass og mange kan velge å kjøre utenom rushtider: En del strekninger er dermed faktisk billigere enn før. Skal man T/R Oslo sentrum - Sandvika koster det nå kr. 50 kroner, mot kr. 57 før 1. juni. Mellom Sandvika og Lillestrøm passerer man åtte bomstasjoner, men betaler nå T/R kr. 67 totalt, mot kr. 97 før. Slikt kommer lite frem i media. Det er dyrere i rushtiden, men fleksibel arbeidstid blir vanligere. 

les også

– Vi prioriterer kjøtt å spise, fremfor luft å puste i

3. Stadig flere bruker kollektiv transport, som ved hjelp av bompenger bygges ut med hyppigere avganger, nye ruter og lave priser til gode for oss alle. Bussene kommer lettere frem og de som må kjøre bil får bedre plass på veiene og opplever mindre kø. For ikke å snakke om at luftkvaliteten alt er blitt betydelig bedre i norske byer.

4. Det er trivelig med bil. Man føler seg på et vis hjemme, man kommer fra dør til dør, man behersker verden litt mer. Mea culpa, jeg kjører bil rett som det er. Men jeg opplever også hvor avslappende det er å reise kollektivt. Tid til avis, en liten lur, de viktige SMSene.

les også

Den virkelige klimakonspirasjonen

Når vi tenker oss om, syns vi vel egentlig ikke at det å kjøre fossilbil er verd flere lidende barn med astma – i dag ett av fem i Oslo – og flest i områder med stor luftforurensing. Der får astmabarn hyppigere anfall – ofte med kvelningsfornemmelser og angst – som krever sykehusinnleggelse.

For oss voksne har luftforurensing sammenheng med økt risiko for KOLS, hjerteinfarkt, trange blodårer, blodpropp, hjerneblødning og lungekreft, i følge Folkehelsa.

Det er vanskelig å tenke seg at bompengepartiet FNB kan ordne opp i skole, eldreomsorg, hjemmesykepleie, forsvar, politi og brannvesen – for å nevne noe. De fleste bom-motstandere er ansvarsbevisste borgere, som vet at selv irriterende samfunnsregler oftest er til beste for fellesskapet. Som fartsgrenser, bilbelter, høyrekjøring, røykeloven. 

Så la oss jobbe videre med problemet til vi eventuelt får bedre systemer. Kunne man ta mere hensyn til forskjellen på by og land? Vurdere veiprising? Ha graderte bompenger for folk med særlige behov? Men for all del, la oss enn så lenge beholde bommene som ivaretar bymiljø, helse og klima.

Det går an å være for både bompenger og sosial utjevning. Faktisk finnes det partier som har begge deler på agendaen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder