Leder

Styrk barnevernet

40 norske kommuner har i dag færre enn fem ansatte i barnevernet, og er heller ikke en del av et interkommunalt barnevernsamarbeid. Det viser en gjennomgang som Høyre har gjort.

Nå mener partiet at disse kommunene må omorganisere tjenesten innen utgangen av året for å kunne beholde den, skriver Aftenposten.

Dette lyder som et strengt krav, og tidsfristen synes urealistisk. Det er svært dramatisk at staten på denne måten skal gå inn og overstyre kommunene. I et klima hvor nettopp sentralstyring og politisk overkjøring misbrukes for alt det er verdt for å score retoriske poenger, er det nesten litt imponerende vågalt av regjeringspartiet å komme med dette bare uker før høstens kommunevalg.

les også

By og land, klart vi kan

Vi mener likevel det er på sin plass, og registrerer at både Frp og Venstre også støtter lederen i Stortingets familie og kulturkomité, Kristin Ørmen Johnsen (H) som opprinnelig lanserte forslaget. Det er opplagt at Høyre har tenkt gjennom risikoen for å gi potensielle «by-og-land»-kverulanter en mulighet til å konstruere enda en skinndebatt.

At partiet likevel velger å gå ut med dette nå, viser alvoret i saken. Barnevernet og barnas beste er altfor viktig til å overlates til krefter som er mest opptatt av å fyre opp under kiv og splid.

les også

Venstre-ordfører ut mot regjeringen: – Staten stikk av

Barnevernet er en sårbar tjeneste. Den er avhengig av et visst antall ansatte samt en definert kompetanse for å kunne yte et minimumstilbud. Høyre, Venstre og Frp tok i fjor initiativ til at alle kommuner skal ha et barnevern med akuttberedskap. Det vil si døgnbemanning. For å nå dette målet må den enkelte barnevernstjeneste ha minst fem heltidsstillinger.

les også

Storsatsing på barnevernet dømt til å mislykkes

Det finnes gode barnevernstjenester i små kommuner mange steder i Norge. Vi tror ikke at størst automatisk betyr best. Men befolkningen må kunne stole på at tilbudet videreføres på samme kvalitative nivå om en ressursperson slutter. Da må tjenesteetaten være stor nok. Den må også ha såpass mange ansatte at det ikke er personavhengig om et barn får nødvendig hjelp eller ikke. Små forhold kan også innebære habilitetsproblematikk.

les også

Naboen kan ikke være saksbehandleren din

En god barnevernstjeneste er et av de bedre argumenter for kommunesammenslåinger. En del kommuner har innsett dette, og løser de konkrete utfordringene på denne måten. For andre kommuner er ikke det aktuelt. Disse må da etablere interkommunale ordninger for å skape fungerende enheter med tilstrekkelig mange ansatte der det er mulig å gjennomføre akuttberedskap og døgnbemanning.

les også

Det er størrelsen det kommer an på

For den videre debattens skyld, men aller mest for barnas skyld, er det å håpe at barns beste blir det sentrale i ordskiftet. «By-og-land»-perspektivet er reelt nok, men det er faktisk ikke alt som bør, eller kan, tolkes inn i dette.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder