Leder

Et nytt politisk landskap

Av VG Leder

Foto: Tegning: Roar Hagen

Dette kommunevalget kan bli husket som valget da det politiske landskapet i Norge endret seg.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Etter krigen har vi hatt to store, brede og ansvarlige partier, Ap og Høyre. De har på hver sin kant vært den stabiliserende kraften i ulike samarbeidskonstellasjoner.

Sammen har de vært garantisten for en omforent og ansvarlig utenrikspolitikk, og de har sørget for brede forlik i viktige spørsmål som skatt og integrering. Det er bekymringsfullt dersom denne aksen blir svekket. Særlig i en tid da vi trenger stabilitet mer enn på lenge. Både i vårt eget land, og når det gjelder Norges forhold til verden der ute.

les også

Jublet for katastrofevalget

Aldri før i nyere tid har Høyre og Ap samlet sett hatt lavere oppslutning i valg enn de ser ut til å få i årets kommunevalg. Vi har sett den samme tendensen mange steder i Europa; de brede, statsbærende partiene svekkes, mens fløypartiene og de som er opptatt av enkeltsaker, vinner frem. De som må forsvare helheten, og veie ulike interesser mot hverandre, fremstår utydelige overfor velgere som vil ha tydelige og klare svar.

Årets valgkamp ble preget av bil mot klima. Bompengesaken dominerte før sommeren - og holdt til slutt på å sprenge regjeringen. Høyre mistet fart, partiet plages alltid dersom velgerne lukter borgerlig kaos. Erna Solberg er svekket frem mot stortingsvalget om to år.

Opprøret mot bompenger kom også helt overraskende på Frp. Partiet klarte aldri å komme seg på offensiven etter sjokket. Valgresultatet er en katastrofe for partileder Siv Jensen. Det truer hele hennes visjon om Frp som et ansvarlig regjeringsparti. Med et så dårlig resultat kan kreftene i partiet som ønsker å gå ut av regjering, styrke seg.

MDGs nye tyngde

Mens Ap gjorde et katastrofalt dårlig valg, styrket partiets samarbeidspartnere seg. Sp har fosset frem, og ligger nå rundt nivået fra EU-kampen for 25 år siden. En Trygve Slagsvold Vedum som strutter av selvtillit kan bli krevende å forholde seg til for en sterkt svekket Jonas Gahr Støre. Også SV og Rødt har grunn til å være fornøyd.

les også

Grønne gledeshyl

Balansen mellom Ap og de andre partiene på rødgrønn side er dramatisk endret. Også Miljøpartiet De Grønne vil ha en annen tyngde nå. Det er et åpent spørsmål om MDG klarer å utvikle en mer helhetlig politikk, eller om det forblir et ensaksparti.

Allerede dagen etter valget vil alles øyne rette seg mot stortingsvalget om to år. Den lange valgkampen har begynt. I et nytt og annerledes politisk landskap.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder