SVARER: Mathilde Decaen og Aleksander Sørlie i Pasientorganisasjonen for kjønnsinkongruens (PKI).

Debatt

Medisinsk behandling må baseres på forskning - ikke ideologi

De siste årene har det vært en stor økning av oppmerksomhet rundt kjønnsbekreftende behandling til transpersoner, og det har aldri før blitt produsert så mye forskning på temaet som nå. Samtidig har vi sett en alarmerende økning i kunnskapsløse kronikker fra personer som er mer opptatt av egen ideologi enn å bidra til kunnskapsbasert debatt.

MATHILDE DECAEN, leder i Pasientorganisasjonen for kjønnsinkongruens (PKI)
ALEKSANDER SØRLIE, sykepleier og fagansvarlig i Pasientorganisasjonen for kjønnsinkongruens (PKI)

Sist i rekken er et såkalt “helsefaglig nettverk” uten relevant kompetanse som ønsker å advare foreldre mot statsstøttet “radikal kjønnsideologi” og uttrykke bekymring for antallet personer som oppsøker kjønnsbekreftende helsehjelp. 
I Pasientorganisasjonen for kjønnsinkongruens (PKI) driver vi ofte med veiledning og opplæring av helsepersonell, noe vi også ser oss nødt til å gjøre her. Vi kan begynne med å informere om at andelen personer som oppsøker hjelp fordi de «opplever seg født i feil kropp» trolig fremdeles er svært lav, da kun rundt 0,03% av den norske befolkning har byttet juridisk kjønn - trass i at dette kan gjøres svært enkelt.

les også

Alarmerende mange føler de er «født i feil kropp»

Vi kan også berolige med at ingenting tyder på at de som oppsøker hjelp nå er en annen gruppe enn de med «alvorlig kjønnsdysfori» som oppsøkte hjelp før. Tvert om sier fersk forskning det motsatte: den «nye» gruppa henvist ungdom har like mye dysfori som tidligere generasjoner og de har verken mer eller mindre psykiske problemer. Forskernes teori er at økningen i antall henvisninger skyldes at kjønnsdysfori er mer utbredt enn man tidligere har antatt heller enn at dette er en nylig oppstått og annerledes gruppe.
Vi deler forfatternes ønske om en mer forskningsbasert praksis, derfor er vi overrasket over å se påstander om at kjønnsbekreftende behandling ikke gir positive helseeffekter. At kjønnsbekreftende behandling virker og gir transpersoner økt livskvalitet har lenge vært godt dokumentert, og gjenspeiler seg også i helt ferske metastudier som støtter opp under tidligere funn som viser store positive effekter av behandling.

les også

Stadig flere vil operere underlivet: – En skremmende trend

Som pasientorganisasjon ønsker vi å jobbe for at vår målgruppe skal ha tilgang til den helsehjelpen de trenger. Vi er derfor svært glade for at politikere og andre i økende grad støtter vårt mål om en helsetjeneste som er basert på oppdatert forskning og som møter kravene for forsvarlig helsehjelp. En forutsetning for å nå dette målet er en drastisk endring i dagens system, hvor en liten gruppe behandlere kjent for sin faglige uforsvarlighet får lov til å ha monopol på behandling.
Som organisasjon representerer vi transpersoner i alle aldre, samt foreldre til barn med kjønnsinkongruens. Vi snakker for alle våre medlemmer når vi sier at vi bryr oss dypt og inderlig om at unge med kjønnsdysfori skal få best mulig hjelp. Derfor synes vi det er synd at debatten om kjønnsbekreftende behandling nok en gang blir avsporet av grupper som er mer opptatt av sin egen ideologiske agenda enn å faktisk sette seg inn i forskningslitteraturen og sammen finne ut hvordan vi best kan hjelpe noen av de aller mest sårbare blant oss.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder