Foto: Roar Hagen

Leder

Ansvar for alle - og ingen

NAV-høringene denne uken har gitt oss mye informasjon - og lite klarhet. Så mange instanser og personer har gjort feil i den kanskje største rettsskandalen i norsk historie at vi risikerer at ingen egentlig blir stilt til ansvar. Det er ille.

les også

Mener presset mot NAV-direktøren har økt

Mennesker er dømt til fengsel, har sonet, og har måttet tilbakebetale store beløp - uten at det har vært lovhjemmel for å dømme dem. Grunnlovens § 96 slår fast at “Ingen kan dømmes uten etter lov eller straffes uten etter dom”. Dette, det såkalte legalitetsprinsippet, er en grunnleggende rettssikkerhetsgaranti som er brutt, gang etter gang, i den pågående NAV-skandalen. Påtalemyndighet, forsvarere og domstoler må ta sin del av ansvaret for det som har skjedd.

Det er vanskelig å tidfeste når det hele begynte, skandalen har fått utvikle seg gjennom mange ulike faser. Ser vi starten allerede i 1994, da Norge ble del av EUs indre marked gjennom EØS-avtalen? Gjennom de fire friheter, fri bevegelse av arbeid, kapital, varer og tjenester, er det naturlig å tenke seg at norske borgere allerede fra den gangen sto fritt til å ta med seg trygdeytelser til andre EØS-land.

les også

Tidligere NAV-direktør: – Fikk ingen signaler om at vi praktiserte feil

Eller var det først i 2012, da EUs nye trygdeforordning kom, at norske myndigheter skulle ha gjort den til del av norsk lov? I stedet skjedde det ikke noe med den norske folketrygdloven den gangen. Fortsatt sto det i selve loven at det ikke var tillatt å ta med seg ytelsene til utlandet - uten tydelige henvisninger til EUs regelverk som sa det stikk motsatte. 

Var det enda tidligere - eller enda senere? Nettopp disse spørsmålene gjør at alle regjeringer de siste tiårene har sitt å svare for i denne saken. Derfor ser vi at alle forsøker å skyve ansvaret vekk fra seg, og over på noen andre i en annen tidsperiode. Det er ikke et vakkert syn.

les også

NAV-sjefen: Varslet riksadvokaten for sent

I ettertid er det underlig å oppdage hvordan EU-retten har vært behandlet som noe litt fremmed i alle disse årene, både i juristutdanningen, og blant jurister i departementer og statlige etater. Det er vanskelig å forstå, gitt den omfattende offentlige debatten om hvordan EØS-avtalen griper inn i de aller fleste områder i det norske samfunnet.

Etter denne ukens høringer er det fortsatt vanskelig å peke på en enkelt ansvarlig for skandalen. Alles ansvar blir lett til ingens ansvar. Det er vanskelig å akseptere det dersom en så alvorlig sak, med dramatiske konsekvenser for så mange mennesker, ikke skal få konsekvenser for noen av de involverte.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder