Tegning: Morten Mørland
Tegning: Morten Mørland

VG mener: Kinas absurde krav

leder
Publisert:

Del saken på:

Lenken er kopiert
MENINGER

Kinas press mot Norge fortsetter. Det er ikke så rart. Statsminister Erna Solbergs knefall for Kinas utilbørlige forsøk på å diktere den norske regjeringens handlefrihet, har selvfølgelig bare utløst nye urimelige krav.

Hvis ikke Solberg snart finner det snevet av mot som kreves for å gi kinesiske myndigheter et klart signal om hvor grensen går, vil norsk utenriks- og interessepolitikk kunne få varige mén.

Denne uken kommer Dalai Lama til Norge. Fredsprisvinneren får ikke møte noen fra den norske regjeringen. Ved å bøye seg for Kinas press, trodde kanskje Erna Solberg at Norge kunne gjenoppta normale forbindelser med Kina.

Men nå viser det seg, ifølge NRK, at kineserne har en lang liste med krav til Norge for at forholdet igjen skal bli normalt. Blant annet må Norge garantere at Nobels fredspris aldri igjen tildeles noen som er kritiske til det kinesiske regimet. Dessuten skal den norske regjeringen forbys å gratulere fredsprisvinnere som Kina ikke liker.

Norges regjering skal kunne si hva den vil og møte eller ikke møte hvem den vil, uten at andre stater legger seg opp i det. Det er kjernen i å være en fri og suveren stat.

Nobelprisen deles ut av en uavhengig komité, og Kinas forsøk på å knytte komiteen til norske myndigheter er både forfeilet og skadelig. Den norske Nobelkomiteen skal ikke, og bør heller ikke, skjele til norske politiske interesser når de fatter sine avgjørelser.

At Norge og Kina har et elendig forhold er ene og alene Kinas skyld.

Hverken den norske regjeringen, det norske Stortinget eller for den saks skyld Nobelkomiteen har gjort noe som kan gi noen moralsk eller rasjonell begrunnelse for å straffe Norge slik Kina har gjort de siste årene.

Kina vet selvfølgelig dette, men bruker fredsprisen i et rått spill for å fremme sine egne interesser.

Når en norsk regjering blir med på dette spillet, i håp om å få gevinst, så avslører den en ualminnelig dårlig forståelse av saken. Som Kinas nye krav viser, er gevinsten for å ydmyke seg slik Erna Solberg har gjort, også høyst usikker.

Det eneste som er sikkert etter Regjeringens feige og ryggradsløse oppførsel, er at Kina og resten av omverdenen har forstått av Norge gir etter for utilbørlig press fra stormakter.

I en verden der antidemokratiske regimer får stadig større økonomisk og militær makt, er det et dårlig signal å sende fra en norsk regjering.

Denne artikkelen handler om