Drittkasterne

MENINGER

**I deler av «alternativmiljøet» skjuler det seg et monster bak en fasade av engler og krystaller. Og det slår nådeløst tilbake når det føler seg truet.

debatt
Publisert:

John Færseth, forfatter

Mens de fleste medlemmer av Human-Etisk Forbund (HEF) tror at det er et seriøst livssynssamfunn og leverandør av seremonier som konfirmasjoner og vigsel, arbeider forbundet i virkeligheten for å ensrette samfunnet, bannlyse åndelighet og fremme seksuelle perversjoner, inkludert pedofili.

I hvert fall om man skal tro de stemmene som har brukt de siste par årene på å kaste mest mulig dritt på forbundet i håp om at noe av den skal bli hengende fast.

Alvorlige anklager

HEFs kampanje «Ingen liker å bli lurt» ble lansert i mars 2011, som en reaksjon på den ukritiske medieomtalen av udokumentert alternativ behandling på denne tiden og en oppfordring til kritisk tenkning. Kampanjen virket som en rød klut på mange, både dem som opplevde den som et angrep på levebrødet sitt og på dem som opplevde at den angrep et livssyn der tro på healing og krystaller var en naturlig bestanddel. I tillegg kolliderte den med et fremvoksende miljø av vaksinemotstandere.

Mens de fleste valgte å svare med med mer eller mindre saklige argumenter for hvorfor dette handlet om livssynsfrihet, eller for at alternativ medisin likevel kan ha noe for seg, er det dem som i mangel av gode argumenter har angrepet forbundets omdømme. Flere av disse har samlet seg rundt facebookgruppen I Lyskilden - portal for alternative nyheter, som til dels har fungert som koordinator, samt en rekke blogger og nettsteder som kombinerer «new age»-budskap med kritikk av legemiddelindustrien, da særlig vaksiner, HEF og foreningen Skepsis som har støttet kampanjen.

En vanlig strategi er å forsøke å fremstille HEF som del av en velorganisert, internasjonal bevegelse som ønsket å utrydde alt som heter religion og åndelighet for å fremme et kaldt, vitenskapsbasert samfunn. Noen går til og med så langt som å hevde at organisasjonen har bånd til satanistiske miljøer, og skjuler organiserte rituelle overgrep.

Det mest alvorlige er imidlertid anklager om at HEF godtar - eller til og med oppfordrer til - seksuelle overgrep mot barn, et rykte som også har blitt plukket opp av utenforstående bloggere og nettdebattanter. Hovedskyteskiven er bloggeren og forfatteren Gunnar Tjomlid. Tjomlid, som er fast spaltist i Nettavisen og som denne høsten utgav boken Placebodefekten på HEFs forlag Humanist, har lenge vært en av Norges mest profilerte kritikere av alternativ behandling og vaksinemotstand, noe som har skaffet ham en god del fiender.

Hat-blogg

Tjomlids hovedtema er vitenskap, men han har også drøftet andre temaer når han har ment de fortjener det. Blant disse temaene er pedofili og barneporno, to vanskelige temaer som utløser sterke følelser hos mange. Tjomlid har blant annet påpekt det selvmotsigende i at et bilde av et påkledd barn kan være fullstendig akseptabelt i en postordrekatalog, men pornografisk og dermed straffbart hvis det befinner seg på harddisken til en pedofil. Han har også tatt til orde for en mer fleksibel seksuell lavalder der det tas hensyn til begge parters modenhet og til om den yngste parten har lidd overlast. Samtidig ønsker han å utvide muligheten for å straffeforfølge voksne som utnytter ungdom opp til 17 år, slik at han i praksis vil heve lavalderen i forhold til i dag.

Dessverre har dette blitt vridd til at Tjomlid ønsker å tillate sex med barn eller til og med selv er pedofil. Den viktigste eksponenten for dette er bloggen «Garden of Serendipity» , som drives av en nordmann bosatt i Storbritannia. Garden of Serendipity kritiserer vaksiner og legemiddelindustri, men bruker også mye plass på humanistbevegelsen. HEF og skeptikerbevegelsen blir anklaget for å bruke den «pedofile» Tjomlid som foredragsholder, noe som fremstilles som del av en skjult agenda der målet er å normalisere ikke bare pedofili, men også nekrofili og sex med dyr.

Som ledd i dette blir mye av moderne seksualforskning mistenkeliggjort som ledd i samme agenda. Særlig fokuseres det på de to Kinsey-rapportene, to legendariske undersøkelser av menns og kvinners seksualliv fra henholdsvis 1948 og 1953 blant dokumenterte at homofili ikke var et sjeldent «avvik» og at tabubelagte aktiviteter som onani var noe de fleste praktiserte. For Garden of Serendipity blir dette et prosjekt for å undergrave tradisjonelle sperrer, mens data om barns seksualitet blir sagt å ha blitt fremskaffet i samarbeid med organiserte pedofile nettverk. Som kilde vises det til den amerikanske kristenkonservative skribenten Judith Reisman, ansatt ved et universitet som forfekter kreasjonisme, og sterk motstander av både seksualundervisning i skolene og homofil frigjøring som hun mener la grunnen for det kommunistiske og nazistiske diktaturet ved å gjøre mennesker til slaver av instinktene og dermed lette å kontrollere.

Et monster

Alliansen med kristenmoralister viser noe av dynamikken i en bevegelse som ofte sammenlignes med et koldtbord der man kan plukke fritt ikke bare fra ulike behandlings- og kurstilbud, men også fra ulike trosforestillinger. I dette tilfellet betyr dette at man kan hente og blande argumenter fra alle kilder som sier noe man har behov for - i dette tilfellet at Human-Etisk Forbund er en farlig organisasjon.

Og ikke minst viser reaksjonene på «Ingen liker å bli lurt»-kampanjen at det i deler av alternativmiljøet skjuler seg et monster bak en fasade av engler og krystaller, som slår nådeløst tilbake når det føler seg truet.

(Kronikkforfatteren er ikke medlem av HEF.)