FOLLO POLITIKAMMER: I dette bygget ligger Barnevernvakten hvor Alne har jobbet som tilkallingsvikar siden juni i år. FOTO: TORE KRISTIANSEN, VG

Leder

VG mener: Barnevern og samrøre

VG kan i dag avsløre hvordan en offentlig barnevern-ansatt via eget firma også har solgt private barnevernstjenester for et tosifret millionbeløp.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Dette er kanskje ikke ulovlig i juridisk forstand, men etisk problematisk og tydeligvis i strid med kommunale kjøreregler, slik som i Oslo hvor vedkommende fikk sparken fra Barnevernvakta da det ble kjent at han parallelt eide og drev et konkurrerende, kommersielt foretak.

Bakgrunn: Barnevernsmillionær fikk sparken etter dobbeltrolle - nå jobber han i nabokommunen

"Hvordan kan man snakke om manglende ressurser og et barnevern i krise, når private barnevernsaktører – som leies inn på offentlige budsjetter – tar ut mange millioner kroner i lønn og utbytte?

Oslo kommune mente forretningsdriften var uforenlig med jobben i det offentlige barnevernet og avskjediget ham. Blant annet skal det ha oppstått situasjoner hvor han kan ha sittet på flere sider av bordet samtidig og hatt mulighet til å la egeninteresse gå foran hensynet til barnets beste. Saken havnet i arbeidsretten, der en kjennelse gir kommunen medhold i oppsigelsen og slår fast at eierskapet har ført til uheldige dobbeltroller.

VG mener: «Velferd og profitt»

Debatten om de såkalte velferdsprofitørene går gjerne langs to akser. Den ene er lett demoniserende og har som premiss at ingen skal tjene seg rike på å andre folks ulykke. Den andre legger til grunn at sosiale tjenester må kunne tilbys av private og kjøpes av det offentlige i likhet med tilsvarende tjenester og servicetilbud. Er tjenesten kompetent og kvalitetssikret er det i så måte ingen forskjell mellom barnevern og renovasjon.

Vi har ingen prinsipiell motforestilling til private tilbydere. Eventuelle avgrensninger kan ikke handle om hvorvidt tjenesten er privat eller offentlig, men om den er god eller dårlig og hensiktsmessig organisert. Avanse og bunnlinje er ikke et problem i seg selv så lenge lover og regelverk følges og det ikke kan foreligge fnugg av tvil om integritet, rolleforståelse eller samrøre.

Relativt ferske eksempler fra Kommune-Norge innen både eldreomsorg, sykehjemsdrift og avfallshåndtering har vist hva som kan skje når anbud og prispress blir viktigere enn kvaliteten på tjenesten og det knapt stilles spørsmål om forsvarlighet og gjennomføringsevne.

Les også: Rapport slår fast at barnevernet gir enorme profittmuligheter

Private tilbydere innen rusomsorg, psykiatri, barnevern og ulike helse-/omsorgstjenester gjør en viktig jobb og er i mange henseende et nødvendig supplement til det offentlige tjenestetilbudet. Men samarbeidet må være transparent og tåle dagens lys.

Tilfellet VG i dag omtaler er i en krevende gråsone, og gjør at mange stiller seg spørsmålet: Hvordan kan man snakke om manglende ressurser og et barnevern i krise, når private barnevernsaktører – som leies inn på offentlige budsjetter – tar ut mange millioner kroner i lønn og utbytte?

Organiseringen av tjenesten er ikke uviktig. Det viktigste er likevel at den tjener barnets beste, og at hver krone som går til barnevernet utnyttes optimalt.

Få flere kronikker og kommentarer: Følg VG Meninger på Facebook!

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder