SØKTE STØTTE: De to brødrene møtte politikere fra Venstre, KrF, SV, MDG og Sp på Stortinget for å diskutere tilbakekallelser av statsborgerskap. Av hensyn til barna ønsker de å være anonyme. Foto: Trond Solberg VG

Kommentar

Om å ramme barn og barnebarn

En familie på 12 skal kastes ut av Norge. Det er tre generasjoner det er snakk om. Det er slikt man tror ikke er sant. Og det er ikke helt sant.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

– Norge er verre enn Trump, sier jurist Brynjar Meling. Venstres Abid Raja, også jurist, snakker om en «skjebnesak». - Norsk praksis er ekstrem, sier jusekspert Eirik Bjørge.

En storfamilie på 12 står i fare for å miste statsborgerskapet fordi besteforeldrene oppga at de var statsløse mens de hadde jordansk statsborgerskap. De skulle dermed ikke hatt norsk statsborgerskap i 1997.

Det er dramatisk. Men det stemmer ikke at alle de 12 i den jordanske familien er utvist. Det er også bare de voksne som har fått statsborgerskapet tilbakekalt. Folk som mister passet kan søke på nytt basert på riktige opplysninger om identitet. Ofte vil man få ny oppholdstillatelse, særlig barn.

Les mer: Fratatt statsborgerskapet – må ut etter 27 år i Norge

Politikerne i opposisjon prøver å vise handlekraft. Trine Skei Grande fronter et forslag med støtte i opposisjonen som krever at alle slike saker tas av domstolen.

Men forslaget ville ikke hjulpet dem det er snakk om. De har for lengst tatt saken sin til retten. Det gis fri rettshjelp til å anke saken sin.

Domstolsadministrasjonen advarer mot forsalget fordi domstolen ikke skal drive med forvaltning. Retten vil uansett måtte lene seg på Utlendingsdirektoratet. Retten har ikke ekspertise på lokale forhold i innvandrerland.

Jusseksperter: – Minst 29 statsborgerskap skulle aldri vært tilbakekalt

Men kriminalitet har foreldelsesfrist. Hvorfor kan vi ikke ha en frist også for tilbakekalling av statsborgerskap? Med den samme enkelheten foreslår Kristelig Folkeparti, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne foreldelsesfrist.

Venstre er og på glid.

Det høres lurt ut. Men uansett hvor man setter streken, vil det alltid være noen som havner på gal side og som mister passet fordi de bare har hatt det i 14 år, og ikke 15, for eksempel.

Stemningene på dette området er så kraftige og skifter lett. Krav om liberalisering avløses av krav om innstramming. Når det for eksempel blir snakk om borgere som truer rikets sikkerhet, kan vi ikke få tatt fra dem passet raskt nok.

Jagland refser Norge i Mahad-saken: – Bedrøvelig å se myndighetene ture frem

Mange av sakene hvor folk har mistet statsborgerskapet handler dessuten om proforma ekteskap i tillegg til dem som har oppgitt uriktige opplysninger om identitet.

Men svært mange flere blir utvist. Det store flertallet av utvisningssaker hører vi aldri om, selv om barn også her rammes. Antakelig når sakene media bare når det er noe å vinne.

Folk flest ønsker nok generelt at juksere må ta konsekvensen, selv om barn av kriminelle også er helt uskyldige.

Det er litt sleipt å prøve å skåre politiske poeng på disse sakene. Alle parti har hatt fingrene sine borti utformingen av lovverket.

Men få så for seg at barnebarn ville bli rammet. I forarbeidene diskuteres likevel barn inngående, og det slås fra departementets side fast at barn mister statsborgerskapet om foreldrene jukser. Det er i tråd med Europarådets konvensjon, som heller ikke opererer med foreldelse.

Sett denne? «Lex Amelie» har gitt tolv personer opphold i Norge

Slik jussen er i dag mener myndighetene at folk som har løyet seg til statsborgerskap aldri har vært norske. Dermed vil barn også rammes.

Det går an å endre loven slik at man går bort fra «aldri norsk». Dette ble diskutert da loven ble laget. Statsborgerskapet kan gjøres ugyldig fra dato det tilbakekalles, og ikke fra søknadstidspunktet. Da vil barna som er født etter at det norske statsborgerskapet ble innvilget forbli norske.

Les også: UDI tilbakekalte rekordmange statsborgerskap i fjor

Men mye viktigere: Dagens lov åpner for skjønn. Politikerne kan altså forandre dette om de vil.

Statsministeren er opptatt av at de dramatiske sakene ikke er hennes eller Sylvi Listhaugs skyld. Prosjektet med å avdekke statsborgerskapssaker ble igangsatt i UDI lenge før Listhaug ble innvandringsminister. Dessuten er lovverket uforandret.

Og det har Erna rett i. Men med mindre hun faktisk mener det er helt «Ja vel, statsråd»-tilstander i toppen av Norge, så vet hun at politikerne kan instruere utlendingsmyndighetene om prioritering av saker og hvordan de skal utøve skjønn. Per nå er instruksen at loven skal tolkes strengt. Altså kan det endres.

Mahad om bilde i retten: – Dette er ikke min bror

Og hvem har vel ikke vært dyktigere enn Frp til å snu på denne flisa? Partiet som elsker å fremstille seg selv som strengest på innvandring, skjønner når de krasjer med folkeviljen. For et par år siden ga de lengeværende barn amnesti, flere hundre fikk bli. Partiet ser tydelig at det å sende ut barn gir null politisk gevinst.

Få flere kronikker og kommentarer: Følg VG Meninger på Facebook!

For det er ikke barna som har gitt de uriktige opplysningene. Derfor blir barns statsborgerskap heller ikke tilbakekalt. Men det kan være de må følge sine foreldre. Det foreldrene gjør vil få konsekvenser for barna.

Det går an å gjøre de konsekvensene mindre dramatiske. Nå går Per Sandberg straks på som vikar for innvandringsministeren. Og her har han er sjelden mulighet. Han han skåre en politisk seier på å være mild på innvandring. Den sjansen får han neppe igjen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder