MÅ LØNNE SEG: – Etter 30 år med elbilpolitikk er vi nå halvveis til målet om null utslipp i nybilsalget i 2025. Nå er det bare fire år og tre måneder igjen på å overbevise den siste halvparten. Da må det lønne seg å velge utslippsfritt, skriver Christina Bu. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Debatt

En oppskrift på økte utslipp

Det er håpløst av bompengeutvalget å gjøre det til et problem at folk velger elbil.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

CHRISTINA BU, generalsekretær i Norsk elbilforening

Foto: Aksel Jermstad

I går overrakte bompengeutvalget sin rapport til samferdselsminister Knut Arild Hareide. Norsk elbilforening er svært kritisk til at utvalget foreslår at det ikke lenger skal lønne seg å kjøre utslippsfritt i bomringen. Stortinget og regjering har ønsket at folk skal bytte til elbil, og det har folk gjort. Det er en suksesshistorie, ikke et problem.

Rapporten fra utvalget er en oppskrift på økte utslipp og flere diesel- og bensinbiler i byene, og samferdselsministeren bør legge den i skrivebordsskuffen der den hører hjemme. Stortinget må holde fast ved sin vedtatte regel om at elbiler skal betale maksimalt 50 prosent av det forurensende biler betaler i bomringen.

Det er meningsløst å komme med forslag til et bedre bomsystem uten å ta hensyn til målene om å kutte klimagassutslipp og lokal forurensing. Vi kan ikke avvikle god klima- og miljøpolitikk fordi den virker. Elbilpolitikken må tvert om forsterkes i årene som kommer.

Norge har ti prosent elbiler og 90 prosent forurensende biler på veiene. Det er ikke et problem at utviklingen nå går raskere enn mange hadde forutsett. Etter 30 år med elbilpolitikk er vi nå halvveis til målet om null utslipp i nybilsalget i 2025. Nå er det bare fire år og tre måneder igjen på å overbevise den siste halvparten. Da må det lønne seg å velge utslippsfritt.

les også

Utvalg: Vil fjerne elbilfordeler i bomringene

I rapporten skriver utvalget at bompenger ikke kan løse både mål om lave utslipp og mål om mindre trafikk. Dette er feil. Miljødifferensierte bompengesatser gir både mindre trafikk og mindre utslipp. Regelen om at elbiler skal betale maksimalt femti prosent av forurensede biler må bestå for å unngå tilbakeslag i elbilsalget. Redusert trafikk kan oppnås ved å øke takstene for både elbil og biler med utslipp, slik Oslo har gjort både med parkering og bom.

Slik kan man også sikre inntekter for viktige samferdselssatsinger, i tillegg til at Stortinget og regjeringen også står fritt til å bevilge penger direkte til for eksempel kollektivsatsing. Men man må bevare ordningen med at det skal lønne seg å velge utslippsfritt.

Norge skal ha offensiv politikk for å løse klimakrisa og dårlig luftkvalitet i byene. Det får man ikke til med utvalgets rapport. Utvalgets leder Annegrete Bruvoll sa selv på Dagsnytt 18 i går at rapportens konklusjon vil føre til nedgang i elbilsalget.

les også

Ingen begeistring for å skrote elbiler-fordeler i bomringen

Utvalget skriver at luftforurensing er eneste begrunnelse for at takstene i bomringen skal være lavere for nullutslippsbiler. Ja, men ren og trygg luft er jo en svært god grunn, vil jeg legge til. Jeg tipper at utvalget egentlig også mener at reduserte klimagassutslipp er en god grunn, selv om daværende samferdselsminister Jon Georg Dale spesifikt ba dem om å se bort fra dette da han satte ned utvalget.

Regelen som Stortinget har vedtatt om maks 50 prosent betaling for elbil i bomring er effektiv og fører til at folk velger elbil. De ti kommunene med høyest elbilandel i Norge befinner seg alle i nærheten av bomstasjoner med miljørabatt. Det er åpenbart en dårlig idé å avvikle et av de beste virkemidlene vi har for å få folk til å velge elbil når de bytter bil. 

I Elbilforeningens store spørreundersøkelse «Elbilisten 2020» blir gratis og rabattert bompengepassering oppgitt som en av de tre viktigste virkemidlene som gjør at folk har valgt elbil. Politikken fungerer. Den gjør at Norge når klimamålene sine og sikrer ren luft i byene, og gir et langsiktig signal om hvilke biler vi ønsker.

Overgang til nullutslippsbiler tar tid. Selv om alt nybilsalget blir nullutslipp fra og med 2025 og videre, så vil bare en tredjedel av bilene i 2025 være nullutslippsbiler, og i 2030 vil andelen komme opp i 60 prosent. Fossilbileiere har dermed god tid til å omstille seg til gradvis høyere takser for biler med utslipp.

For å holde inntekten konstant på dagens nivå, holder det med en gradvis oppjustering opp mot 50 prosent av takst for elbilene mot 2025. Hvis vi samtidig øker takstene for bensin- og dieselbiler, vil overgangen til nullutslipp gå raskere samtidig som trafikken går ned.

les også

Sanner vil ikke love momsfritak for elbiler etter 2021

I fire år på rad har det vært nedgang i klimagassutslippene fra transport. Elbiler har mye av æren for det. Folk flest gjør det som lønner seg for lommeboka. Det må lønne seg å velge miljøvennlig. 

Utvalget sier selv at elbilandelen i bomringene vil gå ned om man innfører full takst for elbiler. Altså vil dette virke direkte mot det målet som et samlet Storting har satt om at det kun skal selges nullutslippsbiler, og at vi skal redusere utslippene våre.

Skal vi lykkes med å kutte nok utslipp i veitransporten, må elbiler bli for alle. Mange steder i Norge er elbilsatsingen kommet mye kortere enn i byområder som Bergen og Oslo. Miljørabatten i bomringen er viktig for å sikre videre elbilsatsing i flere områder i landet.

Mer om

 1. Elbil
 2. Bompenger
 3. Kollektivtrafikk
 4. elbilforeningen
 5. Klima

Flere artikler

 1. Subsidiene må fases ut

 2. Advarer: - Momsfritaket har vi for å gjøre elbilene konkurransedyktige, og her er vi ikke ennå

 3. Utvalg: Vil fjerne elbilfordeler i bomringene

 4. Ingen begeistring for å skrote elbiler-fordeler i bomringen

 5. Utvalg vil skrote elbil-fordeler

Fra andre aviser

 1. Elbilandelen gikk ned i juli: Elbilforeningen er bekymret

  Bergens Tidende
 2. Regje­ringens ekspert­utvalg: Anbe­faler å avvikle elbil­fordeler i bomrin­gene.

  Fædrelandsvennen
 3. Sanner vil ikke love momsfritak for elbiler etter 2021

  Bergens Tidende
 4. Går i krigen for elbilen

  Bergens Tidende
 5. Rekordmåned for elbilsalget i september

  Bergens Tidende
 6. Rekordmåned for elbilsalget i september

  Aftenposten

VG Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med kickback.no