leder

Overvåkerne blir bedre av overvåkning

Publisert:
MENINGER

Med sine jevnlige kontroller har EOS-utvalget bidratt til at ingen har kunnet avsløre noen graverende overvåkningsskandale i Norge etter Den kalde krigen.

Under Den kalde krigen fikk ikke en gang Stortinget vite hvor stort budsjett de hemmelige tjenestene hadde. Overvåkerne fikk holde på mye i det skjulte og laget seg etter hvert et stort albuerom. Som Lundkommisjonen viste, gikk det så langt at blant annet tenåringer ble overvåket bare fordi de var på venstreorientert sommerleir. Etter kommisjonens gransking var det klart at kursen måtte endres. Overvåkning på grunnlag av politisk overbevisning ble forbudt og Stortinget fikk et eget utvalg til å følge med på tjenestene.

EOS-utvalget har holdt på i 20 år, og i perioden har overvåkningsmiljøene åpnet seg betydelig opp. EOS-utvalget har etter hvert fått lov å gjøre jobben der er satt til uten for mye konfrontasjon. I årenes løp har utvalget påpekt små og større regelbrudd, som mangelfull sletting av personopplysninger og for omfattende overvåkning. Av og til har utvalget fått kritikk for å ikke gjøre nok, andre ganger for at de selv ikke er underlagt kontroll. For et par år siden ba utvalget om en evaluering. Og i går kom Solbakken-utvalgets rapport om EOS-utvalget.

Utvalget konkluderer overordnet med at EOS-utvalget har fungert godt, og legger til at samarbeidsklimaet med de hemmelige tjenestene er blitt langt bedre de siste årene. Rapporten har også noen anbefalinger, som at leder bør ansettes på heltid og at utvalget bør få anonymisert tilgang til PSTs kilderegister. Dette er anbefalinger vi stiller oss bak. Arbeidet til utvalget blir stadig mer omfattende i takt med ny teknologi. Og det at Etterretningstjenesten allerede har åpnet opp sitt kilderegister anonymisert for utvalget, taler for at PST også kan gjøre det samme. Det vil bidra til å styrke tilliten til tjenesten.

Nå har vi gode hemmelige tjenester i Norge. Men når EOS påpeker feil og regelbrudd, skal det lite til for at kritikerne skriker opp om overvåkningsskandale. Vi i VG stiller oss ikke først i det hylekoret. At EOS-utvalget finner noe å sette fingeren på er helt normalt. Det viser at utvalget gjør jobben sin og at systemet fungerer. Det ville vært mer overraskende om de ikke fant noe å kritisere. Det at etterretningsmiljøene vet at de blir passet på, hever kvaliteten på arbeidet og er med på å sikre at reglene følges. Derfor er det så viktig at EOS-utvalget får gjøre jobben sin. For med sine jevnlige kontroller og små avsløringer har EOS-utvalget bidratt til at ingen har kunnet avsløre noen graverende overvåkningsskandale i Norge etter Den kalde krigen.

Klikk her for å følge VG Meninger på Facebook

Her kan du lese mer om