FEILAKTIG BILDE? Torkel Brekke skriver om vestkantungdommens festing slik: «Men vi snakker om proporsjoner. Det har tatt fullstendig av». Har det virkelig det, spør ungdommene bak denne kronikken. Foto:Dag Fonbæk,VG

Debatt

Råtten ungdomskultur på Vestkanten?: Kronikk: En strålende ungdomskultur (og
smarte foreldre)

Torkel Brekke tar ikke bare helt feil. Det han skriver er også en fornærmelse mot Vestkantens ungdommer og foreldre.

ARTIKKELEN ER OVER FEM ÅR GAMMEL

Per August Moen (17), elev ved Elvebakken VGS

Trygve Lilli (18), elev ved Hartvig Nissen VGS

Lørdag den 04.10 publiserte VG Torkel Brekkes kronikk «En råtten ungdomskultur (og dumme foreldre)». Vi går selv på videregående, etter å ha vært elever ved en av ungdomsskolene på Vestkanten som Torkel Brekke nevner i sin kronikk. Vi kjenner oss ikke igjen i ungdomskulturen han beskriver. Ungdom røyker mindre hasj enn før, alkoholforbruket blant ungdom har gått ned de siste årene. Færre ungdommer oppgir at de har vært overstadig beruset. Andelen 15–20-åringer som røyker sigaretter har gått jevnt ned i de senere år og inntakskravene på typiske Oslo-skoler er rekordhøyt.

Likevel hevder Torkel Brekke på bakgrunn av å ha snakket med 50 ungdommer og snoket gjennom barna sine Facebook-meldinger at ungdommen på Oslo Vest er en del av en råtten ungdomskultur. I tillegg mener han at vestkantungdommen har dumme og uvitende foreldre. Dette er ikke bare etter vår oppfatning helt feil, men også en fornærmelse mot vestkantens ungdom og foreldre.

«Ungdommen nå til dags» er gammelt nytt

Per August Moen. Foto: ,

Brekke har et poeng. Filosofen Sokrates mente også at ungdommen var udugelig: «Ungdommen nå for tiden er tyranner. De trosser sine foreldre, hiver maten i seg og tyranniserer sine lærere». Dette skal han ha sagt, og det ca. 2500 år før vår tid og illustrerer noe av det som er galt med Brekkes kritikk. Brekke er ikke den første, og garantert ikke den siste som kritiserer ungdommen. Opp gjennom historien har ungdommen alltid vært utsatt for kritikk og vært et stort irritasjonsmoment blant de eldre. Ungdommen på Nordberg ungdomsskole i 2014 er ikke lik som ungdommen i Athen 400 år før vår tidsregning. Derfor er det veldig underlig hvor lik kritikken er. Brekkes kritikk er verken ny eller original.

Trolig vil ungdom alltid bli utsatt for kritikk. Som oftest vil kritikken være saklig og rettferdig. Den kan garantert bidra til å endre holdninger og føre til en sunnere ungdomskultur. Men Brekkes kronikk er ikke av den typen. Den er usaklig, urettferdig og uriktig. Kritikk av ungdom er et tradisjonelt tidsfordriv, så hvis man bestemmer seg for å kritisere ungdommen bør man i det minste ha rett i påstandene sine. «Ungdommen nå til dags» er rett og slett gammelt nytt.

Det vi har tall på

Trygve Lilli. Foto: ,

Til tross for at Brekke er professor i religionshistorie, har han like mye/lite faglig bakgrunn til å uttale seg om ungdommens utvikling som vi har.

Han skriver i sin kronikk om vestkantungdoms drikkevaner, one night stands, narkotikamisbruk og foreldrenes manglende evne til å følge med på barna sine. Selv om det er statistikk å hente ut om noen av disse temaene, er det mye vi ikke har statistikk på. Dette er delvis fordi slik statistikk ikke omfatter kun Vestkanten, men hele landet. Det bør være unødvendig at vi skal måtte påpeke for Brekke, en akademiker, at han bør ha evidens for sine påstander.

Brekke skriver om vestkantungdommens festing slik: «Men vi snakker om proporsjoner. Det har tatt fullstendig av». Har det virkelig det? Vi siterer den store Ungdata-undersøkelsen om unge i Oslo fra 2012: «Det har vært en markert nedgang i andelen unge som det siste året har drukket seg tydelig beruset» og «Andel som har hatt samleie, har gått tydelig ned fra 1996 til 2012». I tillegg viser Sirius-rapport nr. 5 fra 2009 at ungdom i Oslo drikker tilnærmet like mye som i resten av Norge. Sirius-rapporten fra 2012 konkluderer med at ungdoms bruk av hasj er halvert siden år 2000. Ungdata-undersøkelsen viser at flere ungdommer på østkanten holder fritiden sin skjult fra foreldrene enn ungdommer på vestkanten. Undersøkelsen viser også at foreldrene på vestkanten har mer kontakt med andre foreldre. For oss høres det ikke ut som at vestkantungdommens festing har tatt helt av, og at foreldrene ikke er like håpløse som Brekke skriver.

Er dette en riktig måte å ta opp problemer på?

Vi er svært takknemlige for at våre fedre ikke har gått gjennom våre Facebook-sider, på samme måte som de ikke har avlyttet telefonene våre. Hadde vårt alkoholforbruk vært faretruende høyt, og våre foreldre fikk vite om det, hadde de snakket med oss om det. Hadde en av våre venner hatt et narkotikaproblem, hadde kanskje vi eller foreldrene våre tatt det opp med vedkommenes foreldre. Men er en kronikk riktig måte å ta opp slike problemer på?

Det er høyst merkverdig at Brekke beskriver andre foreldre som «dumme» når han selv må spionere på sine egne barn for å vite hva de driver med på fritiden. Mens han påberoper seg rollen som sannhetens talerør, har han tenkt over at han ikke er den eneste forelderen med innblikk i ungdoms bruk av fritid? Og hvis alle andre foreldre faktisk var uvitende om deres barns bruk av fritid, hadde det ikke vært mer konstruktivt å ta opp problemene Brekke beskriver på et foreldremøte? Eller FAU-møte? Hvorfor må han ta på seg rollen som den lokale helten og ta opp et problem fra Oslo Vest i en landsdekkende avis?

Hvis Brekke ønsker å fortelle til alle andre foreldre hva deres barn driver med, foreslår vi at han starter med å lese gjennom Ungdata-rapporten fra 2012.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder