VG mener: Flere har et ansvar for fastlegekrisen

... men Høie kan gjøre noe med den.

Den norske fastlegeordningen holder på å rakne.

VG Leder
ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Kommuner over hele landet sliter med å få tak i leger, viser VGs kartlegging. Helseminister Bent Høies (H) svar på den bebudede krisen er å skylde på kommunene.

Det er, etter vår mening, en ren ansvarsfraskrivelse. Situasjonen er ingenlunde ny, og statsråden har hatt fire år på seg til å løse rekrutteringsproblemene. I stedet har Høie laget nok en administrativ konstruksjon, primærhelseteam, som fastlegene selv mener er ubrukelig for å løse den akutte situasjonen.

"Samtidig er ikke den sittende helseministeren den eneste unnlatelsessynder her.

Nesten en tredjedel av dagens fastleger er i aldersgruppen 55–67 år. Etter hvert som legene går av med pensjon står ikke kandidatene i kø for å overta hverken pasientlister eller praksis.

Les også: «Sier opp jobben som fastlege»

Yngre leger vil svært gjerne jobbe som leger, derfor søker de seg heller til sykehus og sykehjem. De vil ikke ha fastlegestillinger. Simpelthen fordi etableringskostnadene er for høye og arbeidsmengden for stor, noe som knapt er forenlig med et normalt familieliv.

I tillegg har stadig nye krav fra myndighetene om dokumentasjon og administrativ oppfølging av pasienter og praksis ført til så mye papirarbeid at det går ut over tiden legene skulle hatt til å møte og behandle pasienter. Mange fastleger har måttet redusere sine pasientlister for å kunne imøtekomme de byråkratiske kravene. Likevel rapporteres det om fastleger med 70-timers uke, arbeidsdag til to om natten for å komme à jour og sovesofa på kontoret.

ANSVARSFRASKRIVELSE: Helseminister Bent Høie (H) mener kommunene kan skylde seg selv for fastlegekrisen. Foto: Frode Hansen VG

Yngve Kvistad kommenterer: «Fast lege, fast lønn»

Leger er gode til profesjonskamp, men dette handler ikke om det. Ropet om varsku kommer fra fastlegenes administrativt overordnede, fylkesleger og kommunale helse- og sosialsjefer.

Å beskylde dem for ikke å ha gjort jobben sin, som Høie nå gjør, er noe søkt. Samtidig er ikke den sittende helseministeren den eneste unnlatelsessynder her. Det var Bjarne Håkon Hanssen (Ap) som i sin tid lovte 2200 nye fastleger til samhandlingsreformen. Hverken han eller etterfølgerne Anne Grete Strøm-Erichsen og Jonas Gahr Støre omsatte ord til handling.

For å redde den gode fastlegeordningen vi tross alt har, burde Høie momentant ta grep for å senke listelengdene og tilføre flere fastlegehjemler. Det bør også legges til rette for at nyutdannede leger kan få leie en praksis, eller ansettes i kommunale fastlegestillinger med fastlønn, og på denne måten finne ut om livet som fastlege er noe for dem.

Et slikt prøveprosjekt er i gang på Vestlandet, det skal Høie ha ros for, men det bør utvides til å gjelde i alle kommuner som i dag sliter med å rekruttere fastleger.

Få flere kommentarer: Følg VG Meninger på Facebook

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder