EUs tapte ære

Europeerne er i ferd med å miste troen på EU. Et Brexit kan utløse folkeavstemminger på Kontinentet.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Nei-siden er i medvind. 23. juni kan britiske velgere melde Storbritannia ut av EU. Hvis britene vinker farvel vil det oppmuntre nei-siden i andre land i deres kamp for utmelding. Et klart flertall av franskmenn har i dag et negativt inntrykk av EU og Nasjonal fronts Marine Le Pen har for lengst lovet folkeavstemming hvis hun blir valg til president neste år.

LES OGSÅ: Brexit kan smitte

Det amerikanske instituttet Pew Research Center har spurt europeere i ti medlemsland om deres syn på EU-samarbeidet. EU-kritikerne har frisk vind i seilene, særlig i store medlemsland som Frankrike og Spania. I land som Italia og Spania var et overveldende flertall EU tilhengere for et tiår siden, men nå har oppslutningen stupt. Og i utenforlandet Norge sa bare 18 prosent ja til EU i en meningsmåling i vinter.

På to år har oppslutningen om EU falt med 17 prosentpoeng i Frankrike og 16 i Spania. 61 prosent av franskmenn har i dag et negativt syn på EU. Bare i Hellas er tilliten lavere. Bare et lite flertall totalt i disse ti landene, 51 prosent, har et positivt inntrykk av EU. Årsaken er at nye medlemsland i øst er langt mer positive enn de gamle i vest.

I et land som Spania står nei-siden sterkest på ytre venstre, i Frankrike er det et fenomen på høyresiden. Et fellestrekk er at liberale partier i det politiske sentrum, som alltid har støttet EU, sliter med oppslutningen. Det eneste lyspunkt for Brussel i denne målingen er at unge i alle land, bortsett fra Italia, er mye mer positive til EU-institusjonene enn de eldre.

EU er institusjoner. Når EUs institusjoner ikke klarer å håndtere økonomiske kriser, og en strøm av flyktninger, faller oppslutningen. Synet på EU har også tidligere variert som en feberkurve, etter hvilke kriser unionen har stått overfor. Og de siste årene har virkelig samholdet i Europa blitt stilt på harde prøver.

- Vi trenger institusjoner for å sikre at både nasjonalstater og individer utøver selvkontroll og moderasjon. I en verden med så mange farer er kompromiss, selvkontroll og moderasjon det 21. århundrets fremste nødvendigheter, sa Thorbjørn Jagland da han i 2012 overrakte Nobels fredspris til EU.

Det er ikke mindre sant i dag, bare mer aktuelt. Faller de institusjonene som gradvis ble bygget opp i ruinene av 2. verdenskrig, blir vår verden mer uforutsigbar og utrygg.

LES OGSÅ:Den norske løsningen

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder