Leder

Velferd og profitt

I VG kunne vi i går lese om at norske barnevernspenger havner i skatteparadiser. Fem store aktører stikker av med to tredjedeler av barnevernsmarkedet. Flere av konsernene kontrolleres av utenlandske fond, noen registrert i lavskattland.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Les VGs avsløring: Fosterhjemskongen

Privatisering av offentlig finansierte velferdstjenester har vært et gjennomgangstema i valgkampen, fordi vi her kan se tydelig uenighet mellom blokkene. Og det er en verdifull debatt, selv om vi i utgangspunktet ikke har noe imot private aktører som leverer god kvalitet. Det store barnehageløftet, som var SVs store seier, hadde ikke gått uten «velferdsprofitører».

Les også: Barnevernsmilliardene: SV og Rødt krever profittavklaring fra Ap

De fleste firmaer er seriøse. Men som VG har avdekket, er det også noen som ikke er det, som barnevernsstiftelser som Fyrlykta, som kalte seg ideell, men samtidig sendte millioner ut av landet.

Det gir likevel et galt bilde når motstandere av private tjenester kun løfter frem skrekkhistorier, og tilhengerne mener alt er solskinn i det private. I virkeligheten finnes feil og mangler begge steder.

Les også: Rapport slår fast at barnevernet gir enorme profittmuligheter

Når det offentlige lar private firma overta velferdsoppgaver, vil også utenlandske eiere kommer på banen. Og de private aktørene ønsker selvsagt å tjene penger. Det sentrale er at myndighetene vet hva de skal bestille. Det er det offentliges oppgave å sørge for at pengene kommer brukerne til gode. Vi må forhindre offentlig finansiering av useriøse aktører som blåser i kvalitet.

Barnevernsmilliardene: Se og sorter topplistene her eller nederst i saken

Barnevern er en svært viktig oppgave for det offentlige. Det handler om de mest sårbare i samfunnet. Vi kan ikke forvente at barna selv vet hva slags kvalitet de har rett på, og heller ikke at barn sier fra når de behandles for dårlig. Det er derfor viktig at det offentlige setter inn nok ressurser til å utforme gode regelverk og kontrakter som sikrer standarden. Tjenestene må underlegges fortløpende kontroll, mer omhyggelig desto mer sårbare velferdsmottakerne er.

Få flere kronikker og kommentarer: Følg VG Meninger på Facebook!

Vi vet at konkurranse fungerer best når kvalitet kan måles og etterprøves. Om myndighetene ikke klarer å være gode oppkjøpere, må velferdsoppgaven overtas av det offentlige. Vi mener de ideologiske brillene må legges bort, enten det er private eller offentlige løsninger man er for. Det viktigste er at flest mulig får tilfredstillende tjenester.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder