TAXFREE: – Folk slutter ikke å handle taxfreevarer dersom vi fjerner ordningen i Norge, skriver Haakon Dagestad. Foto: David Andresen Vesteng.

Debatt

Meningsfull taxfree

Når VG argumenterer for å legge ned taxfree er det noen spørsmål de hopper over.

HAAKON DAGESTAD, kommunikasjonssjef i Travel Retail Norway

Taxfree-ordningen vil i en tiårsperiode gi rundt 30 milliarder i inntekter til statlige Avinor. Disse pengene ville nordmenn for det meste brukt i utlandet uten taxfree i Norge. At vi gjennom taxfree-ordningen skaper et fantastisk nettverk av lufthavner over hele landet og skaper 1300 arbeidsplasser bare i taxfree-butikkene vil jeg kalle meningsfullt. Ikke minst har effektiv transport av mennesker og varer fantastiske positive effekter for bosetting i hele landet.

Haakon Dagestad.

Når VG argumenterer for å legge ned taxfree er det noen spørsmål de hopper over. Hvor skal man hente Avinors 30 milliarder fra? Hvordan skal det norske flyplassnettverket finansieres? Hvor skal man skape alle arbeidsplassene som går tapt på flyplassene? Og, hvordan skal man få nordmenn som enten skal til eller kommer fra utlandet til å handle i Norge?

les også

VG MENER: Meningsløs taxfree

For oss som jobber med disse spørsmålene fremstår forslaget om å dramatisk endre eller legge ned taxfree en symbolhandling med liten innsikt i kompleksiteten i problemstillingen og de konsekvenser det vil få for distriktene, nordmenns handlemønster eller internasjonal varehandel.

Bondevik II-regjeringen og Finansdepartementet skjønte i 2004 at ved å innføre taxfree ved ankomst til Norge bidro man til at nordmenn startet å handle på flyplassen i Norge fremfor flyplasser utlandet.  Dette har vært et fornuftig grep.

Folk slutter ikke å handle taxfreevarer dersom vi fjerner ordningen i Norge. Politikerne har valgt å ha høyere priser på disse varene i Norge enn våre naboland, så da flyttes salget til andre land, utenlandske flyplasser eller på flyet hjem. Det betyr samme konsum, fulle hattehyller, tyngre fly og større co2-utslipp. Ingen ønsker seg tilbake til gamledager da hattehyllene var fulle av flasker og kartonger.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder