Leder

Oljefondet ut av olje

VURDERER FORSLAGET: Finansminister Siv Jensen. Foto: Hallgeir Vågenes VG

Det vakte internasjonal oppsikt da Norges Bank før helgen ba regjeringen om lov til å selge unna olje- og gassaksjene i Oljefondet.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Artikkelen er over to år gammel

Miljøorganisasjonene er blant dem som jubler høyest. Men også økonomer og politikere er fornøyd med forslaget, som departementet først vil konkludere på høsten 2018.

Vi mener dette er et råd Siv Jensen og Finansdepartementet bør lytte til. Ikke for å redde klimaet, men av rent økonomiske grunner. Det er statens samlede eksponering mot oljeprisen som er grunnlaget for forslaget. Norge er alt tungt inne i olje og gass gjennom å eie Statoil, via reservene vi har i havbunnen og skatteinntektene fra petroleumsvirksomhet. I tillegg øker Oljefondet aksjeandelen sin. Det betyr at Norge i fremtiden vil bli enda mer eksponert mot oljeprisrisiko. Slik det er i dag er Norge samlet sett dobbelt så eksponert mot olje- og gassaksjer i forhold til det som kalles global indeks.

Les mer: Oljefondet bør ikke politiseres ytterligere

Når Oljefondet kjøper aksjer, obligasjoner og fast eiendom verden rundt, er målet ikke å drive miljøpolitikk, utenrikspolitikk eller andre former for aktivisme. Tvert om, målet er høyest mulig avkastning til moderat risiko. Og Oljefondet er en konstruksjon vi kan være svært stolte over. Det sørger for at staten lykkes bedre enn de fleste andre med langsiktig sparing. Og dessuten skjermer fondet Norge for de svingningene i prisene som andre oljeland sliter med. Der går inntektene fra olje- og gasssalg direkte inn på budsjettene, mens vi i Norge bare bruker avkastningen av fondet. Dermed unngår vi at prissvingninger får direkte innvirkning på hvordan vi skal ha det neste år.

Les mer: Statsbudsjettet uten oljepenger

Om Oljefondet skulle fulgt investeringsrådene til for eksempel klimaaktivister, er faren overhengende for at avkastningen ville blitt langt lavere. Men nå mener altså Norges Bank at vi kan redusere risikoen uten at det går vesentlig ut over avkastningen ved å ta ut olje- og gassaksjer fra handlelisten.

Staten blir da totalt sett mindre utsatt i perioder med kraftige oljeprisfall. Norge er allerede overeksponert mot oljeprisrisiko. Derfor er det fornuftig å minske risikoen ved å selge ut det som er politisk mulig å selge ut. Det er i tråd med en viktig innsikt i økonomifaget: Vi kan senke risiko uten å få lavere avkastning ved å spre risikoen.

Få flere kronikker og kommentarer: Følg VG Meninger på Facebook!

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder