UNDERVEIS: I dag markerer Kåre Willochs parti Høyre at den tidligere statsministeren og partihøvdingen førstkommende onsdag runder 90 godt levde år. Foto: Tore Kristiansen

Debatt

Det moderne Norges far

Kåre Willoch er en 90-åring med sjelden gjennomslagskraft i norsk offentlighet. Både som person og politiker.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

ERNA SOLBERG, statsminister og leder i Høyre

Francis Sejersted beskrev Sjur Lindebrække, Willochs forgjenger som Høyre-leder, som «Det moderne Høyres far».  Willoch er «Det moderne Norges far». Kåre var den sentrale drivkraften bak Høyrebølgen, som la grunnlaget for en endring av hele det norske politiske landskapet, og samfunnet.  

Politikken som ble gjennomført var kulminasjonen av politikkutvikling i partiet, som Willoch hadde vært med på i ulike roller. Som stortingsrepresentant, statsråd i to regjeringer, generalsekretær i Høyre (1963-1965), partileder (1970-1974), og som fortsatte med uforminsket kraft da han var parlamentarisk leder (1970-1981), i tospann med Erling Norvik som partileder (1974-1980).

Gjennom politikkutviklingen ble Høyre et bredt borgerlig folkeparti. Og oppslutningen vår vokste. I 1981 kom Høyres endelige og ugjendrivelige gjennombrudd. Willoch ble statsminister med folkelig legitimitet på makten og til politiske endringer.

HØYRE-STATSMINISTRE: Erna Solberg og Kåre Willoch. Foto: Fredrik Solstad

les også

Kåre Willoch: Frykter kaos i verden

Pluss content

I økonomiske spørsmål var Kåre opptatt av moderasjon og måtehold, fordi han visste hvilke uheldige konsekvenser det hadde for staten, samfunnet og individet dersom man brukte uklokt med penger. Det preget også hans periode som statsminister, og arbeidet med å få kontroll over prisstigningen, som truet norsk konkurransekraft og norske arbeidsplasser. Dette ble mer krevende da regjeringen mistet flertallet etter valget i 1985. Den gangen kunne Stortingsflertallet vedta påplusninger i budsjettet, som de ikke trengte finne inndekning for. Som kjent var det på en innstrammingspakke regjeringen gikk av på i 1986.

Fra 1981 til 1986 gjennomførte regjeringen Willoch helt nødvendige reformer som brakte Norge inn den moderne tid. Prisreguleringer ble opphevet. Banksektoren ble åpnet opp. Monopoler ble avskaffet. Åpningstider ble liberalisert. Den private eiendomsretten ble styrket. Folk fikk større frihet. Kreditt- og finanspolitikken ble lagt om. På noen få år, endret Kåre mer enn hva Arbeiderpartiet hadde maktet og villet på veldig mange.

Det hersker ingen uenighet om at Willochs regjering gjennomførte store samfunnsendringer som endret samfunnet og det politiske landskapet. I forbindelse med hans 80-årsdag ble det gitt ut et debattskrift. Thorbjørn Jagland skrev der at «Gro H. Brundtlands Arbeiderparti ble i så stor grad preget av Høyrebølgen at partiet gjennomførte med visse modifikasjoner alt det som Willoch-regjeringen hadde lagt opp til. Det var dette som til syvende og sist reddet den sosialdemokratiske orden».

Slik vil man si det som sosialdemokrat. For meg er det mer naturlig å konstatere at kursen Willoch staket ut ble ikke reversert av Arbeiderpartiet. Selv om de kritiserte den aldri så mye underveis. Som kjent er handlinger viktigere enn ord.

les også

Erna Solberg danker ut Kåre Willoch som lengstsittende statsminister fra Høyre

Willoch-regjeringen var ikke bare et resultat av Høyrebølgen, men også av borgerlig samarbeid. Det viste oss hva vi kunne få til når vi stod sammen. Og hva som skjedde når vi ikke gjorde det. Jan P. Syse oppsummerte det i setningen «Vi må henge sammen eller bli hengt hver for oss.»

Samarbeidslærdommen etter Kåre har vært avgjørende for at vi dag har en borgerlig regjering. Høyrebølgen var ikke over med Willoch-regjeringen. Siden 1981 har det i sju av ti stortingsperioder vært borgerlig flertall på Stortinget. Men for sjelden har vi hatt borgerlig regjering av den grunn.

Etter at Willoch gikk ut av Stortinget virket han lenge som Fylkesmann.  Jeg har nok dekning for å si at han var noe over middels profilert sammenlignet med den jevne fylkesmann. Like fullt legger det å være fylkesmann noen begrensninger på hva man kan si og mene i offentligheten. Derfor var mange, meg selv inkludert, glade da han for 20 år siden gjorde et comeback som mer politisk deltaker i samfunnsdebatten.

Ettersom det offentlige ordskiftet har blitt mer og mer høylytt og polarisert, har han fortsatt å argumentere med klokskap, skarpsindighet og balanserte tilnærminger. Kåres popularitet er kanskje en bekreftelse på at den brede offentligheten egentlig ønsker seg mer av det.

På vegne av oss alle vil jeg si: Takk for alt du har gjort. Takk for alt du gjør. Takk for den du er.  Gratulerer med de 90 år!

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder