SLÅR TILBAKE: – Kritikk tar jeg imot, men jeg legger vekt på at uttalelser fra min side har forankring i Riksrevisjonens rapporter og kollegiets behandling av disse, skriver Per-Kristian Foss. Foto: Braastad, Jørgen

Debatt

Fortsatt misvisende fra Kinander

BI-professor Morten Kinander fortsetter sin kritikk av Riksrevisjonen, og antyder nok en gang at Riksrevisjonen er en politisk aktør og at vi har en politisk agenda. Det har vi ikke.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

Artikkelen er over to år gammel

PER-KRISTIAN FOSS, riksrevisor

Kinander stiller seg tvilende til at det kun er Stortingets vedtak og forutsetninger som ligger til grunn for Riksrevisjonens rapport om objektsikring. Jeg vil understreke at Riksrevisjonens revisjonskriterier er forankret i Stortingets vedtak og forutsetninger og at kriteriene er omforent med departementene.

Kinander viser til at Riksrevisjonen skriver at Justis- og beredskapsdepartementet og Forsvarsdepartementet må ta høyde for at både samfunns- og statssikkerheten kan bli satt på prøve samtidig, og at departementene må ha planer for dette. På dette grunnlaget mener Kinander at Riksrevisjonen «knesetter en forventning om at disse to departementene må ta høyde for at alt kan gå galt samtidig». Dette er misvisende.

Riksrevisjonens utgangspunkt er Stortingets forventning om at Justis- og beredskapsdepartementet og Forsvarsdepartementet gjennom planmessig og samordnet opptreden skal kunne sikre samfunnssikkerhet, beredskap og rikets sikkerhet i ulike situasjoner. Sikkerhetsmyndighetene legger til grunn at vi i tiden fremover vil kunne oppleve såkalte «hybride situasjoner» med flere hendelser over tid mot flere objekter, over større geografiske områder og at både samfunns- og statssikkerheten kan bli satt på prøve samtidig. Vår undersøkelse viser at verken Justis- og beredskapsdepartementet eller Forsvarsdepartementet har gjennomført nødvendige analyser av politiets og Heimevernets kapasitet til å sikre og beskytte objekter ved bruk av sikringsstyrker. Det er også svakheter ved Heimevernets operative evne. Justis- og beredskapsdepartementet har heller ikke oversikt over politiets kapasitet til å sikre og beskytte objekter. Ut fra Stortingets forventninger om å sikre og beskytte viktige objekter i fred, krise og krig, er det naturlig at Riksrevisjonen vurderer om departementene har planer for slike situasjoner. Som det fremgår av vår rapport, slutter begge statsrådene seg til Riksrevisjonens funn og merknader. 

Kinander antyder nok en gang at Riksrevisjonen er en politisk aktør og at vi har en politisk agenda. Det har vi ikke. Riksrevisjonen er Stortingets kontrollorgan, og er gjennom sitt mandat objektiv og uavhengig. Riksrevisorkollegiet oppnevnes av Stortinget og er tverrpolitisk sammensatt. I behandlingen av rapporter til Stortinget er det innarbeidet praksis for ikke å gjennomføre partipolitikk i funksjonen som riksrevisor. Det er opp til Stortinget å vurdere hvilke politiske konsekvenser Riksrevisjonens rapporter eventuelt får.

Kinander mener jeg som riksrevisor blander rollene som en deltakende politisk aktør og nøytral og uavhengig riksrevisor. Det får være fritt opp til Kinander å vurdere min rolle som riksrevisor. Kritikk tar jeg imot, men jeg legger vekt på at uttalelser fra min side har forankring i Riksrevisjonens rapporter og kollegiets behandling av disse.

Les også

 1. Morten Kinander: – Støre kan ikke ha lest både riksrevisjonens rapport og Gjørv-kommisjonens rapport

  Riksrevisjonens mye omtalte rapport bærer preg av et ønske om å kritisere regjeringen mer enn å være en faglig begrunnet…
 2. Per-Kristian Foss: Misvisende om Riksrevisjonen

  Morten Kinander gir inntrykk av at Riksrevisjonen selv har definert hva grunnsikring av skjermingsverdige objekter…
 3. Morten Kinander: Foss svarer ikke på kritikken

  Per-Kristian Foss svarer tilsynelatende godt på min kritikk av Riksrevisjonens rapport om objektsikring.

Mer om

 1. Justis- og beredskapsdepartementet
 2. Beredskap
 3. Riksrevisjonen
 4. Samfunnssikkerhet

Flere artikler

 1. Misvisende om Riksrevisjonen

 2. Foss svarer ikke på kritikken

 3. SV og Ap: Stortinget fikk feilinformasjon om terrorsikring

 4. Feilinformerte to ganger om terrorsikring

 5. Ny rapport: Helikopterkjøpet sviktet for Forsvaret

Fra andre aviser

 1. Spørsmålene statsministeren må svare godt på for å unngå mistillit

  Fædrelandsvennen
 2. Spørsmålene statsministeren må svare godt på for å unngå mistillit

  Aftenposten
 3. Regjeringen informerte ikke Stortinget: Politiet har ikke gjennomført terroranalyser av egne bygg og anlegg

  Aftenposten
 4. Politiet droppet terroranalyser av egne bygg og anlegg

  Bergens Tidende
 5. Regjeringen varsler storsatsing på terrorsikring

  Aftenposten
 6. Stortingshøringen: Forsvarssjefen går imot Riksrevisjonen om objektsikring

  Fædrelandsvennen

VG Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med kickback.no