Kval(en)mende

MENINGER

Jeg så på premièren på «Rikets tilstand» på TV 2 torsdag 30. september, hvor en forfallen eldre mann satt og skrøt av sine voldserfaringer. Jan Kvalen stod fram med navn og bilde uten å ha vett nok til å forstå at uansett hvor mislikt og upopulær han var før programmet, så ville han i hvert fall ikke bli noe mer likt etter.

kommentar
Publisert: Oppdatert: 25.02.03 13:18

VG-innlegg
Av en fra «Tveita-miljøet»


Han står fram som en kriminell voldsfigur som jobber for «si ære» og småpenger under politiets beskyttende vinger. Enten bør man gå politiskolen og jobbe for politiet, eller så bør man la være. Det kom også fram i dokumentaren på TV 2 at han var leder for «Tveita-gjengen» i Oslo. Det var da jeg satte kaffen i halsen. Han har aldri vært noen leder i «Tveita-gjengen», det hadde vært stikk i strid med våre holdninger og verdier. Når Kvalen blir presentert som leder, så vil vel folk generelt tro at resten av dem som er med, er av samme kaliber. Vi har aldri utøvd vold, aldri utført torpedooppdrag, aldri banket eldre mennesker, aldri brukt narkotika i en slik grad at vi har måttet skjule de blasse og flaue øynene bak mørke solbriller, og vi har heller aldri jobbet for politiet. Det har gått noen klesbutikker, gullsmeder, minibanker og raske biler, men aldri har vi dengt løs på uskyldige og forsvarsløse mennesker.

PR-triks

Det florerer rykter både i dagspressen og hos politiet. En ransbølge skyller over oss. Politiet synes det er naturlig å sette søkelyset på oss i en sånn forbindelse. Siden noen i miljøet har vært siktet for å ha tatt ut penger i minibanker før, uten å ha hatt hverken kort eller kode tilgjengelig. Dette er et veldig enkelt og billig PR-triks fra påtalemyndighetens side, å sikte inn oppmerksomheten på et miljø. For da roer pressefolkene seg og skriver mye om det miljøet - både riktige og gale ting. Spesielt gale ting. Dette er informasjon som er diktert og mer eller mindre diktet opp av politiet. Og de får da støtte av sine informanter i retten.

Konstruerte bevis

Det er sånne oppdrag informanter som Jan Kvalen tar på seg. Støtter påtalemyndigheten i saker hvor det ikke er tilstrekkelig med bevis. Rett og slett konstruerer bevis. Alt dette kun for å gi borgerne en følelse av at de nærmer seg en løsning. Men dette er et spill på høyt plan. Noen ganger gjennomskuer retten dem, og andre ganger blir aktoratet trodd. Noen ganger frafalles tiltalen før rettsforhandlingene pga. utilstrekkelige bevis, men politiet er som regel fornøyd allikevel. Det ble to år i varetekt. Ingen domfellelse. Det er greit, tenker mange, han har sikkert gjort noe galt tidligere som kvalifiserer til fengsel. Det blir jo litt feil, ikke sant, men hvorfor skal «den gode borger» gjøre anskrik? Det er jo ikke dem dette går ut over. Å livnære seg på å være kriminell, kan sammenlignes med det å kjøre formel 1. Enten drar du rett av veien, krasjer og taper. Eller så kommer du i mål like hel og forhåpentlig med noen ekstra p(o)eng.

Marginene er små mellom suksess og fiasko. Men å bli arrestert og siktet for forhold som du ikke har begått, er fortsatt rettsstridig ifølge grunnloven, men er vanlig rettspraksis i Norge. Og med sånne mennesker som Kvalen, som er programmert vitne for påtalemyndigheten, mener vi at rettssikkerheten er alvorlig truet. Nå har riksadvokaten beordret full etterforskning av de mange henlagte sakene til denne mannen. De blir garantert henlagt. Igjen, tenk hva som kan skje hvis han i retten forteller hvordan politiet jobber og forvrenger sannheten. Jeg vil også påpeke at vi ikke akkurat er mors beste barn, vi heller. Vi vet at vi har påført mennesker frykt og økonomiske tap. Men har vi blitt tatt for noe, så har vi betalt samfunnet igjen ved å sone i fengsel. Ikke ved å velge den letteste og feigeste måten, ved å tyste på alle kameratene våre, uten anger og uten å gjøre opp for seg om en skulle være så uerfaren og dum å sette seg i en sånn situasjon. Nei, det er langt fra Kvalens voldelige sinnssykdom og uintelligente sosiale holdninger til det «Tveitagjengen» driver med. Vi sa og sier nei til narkotika og blind vold, og vi vil ikke ha noe med kyniske voldspersoner som Jan Kvalen å gjøre. Jeg vil ikke med dette glorifisere «Tveitagjengen», men jeg vil at folk skal vite at vi ikke på noen måte støtter Kvalens utspill. Vi prøver å gjøre opp for oss uten å tråkke på hverandre eller uskyldige mennesker med vold og utpressing.