PRIDE: Statsrådene Bent Høie og Solveig Horne i fjorårets Oslo Pride Parade. – Borgerlig samarbeid sikrer skeive fremskritt, mener kronikkforfatterne. Foto: Hansen,Frode

Debatt

Borgerlig regjering sikrer skeive fremskritt

Både Norge og Sverige har et stykke å gå for å sikre universell likestilling. Erfaringer fra våre to land viser at borgerlig samarbeid sikrer fremdrift.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

HELGE YTTERØY L’ORANGE, leder Åpne Høyre
FREDRIK SÅWESTÅHL, Öppna Moderater

Både Norge og Sverige har i mange år ligget foran i å respektere og verne om rettighetene til seksuelle minoriteter og kjønnsminoriteter. Da Sverige hadde en Allianseregjering med Moderaterna i spissen ble det gjennomført en rekke reformer som løftet Sverige til 3. plass på rangeringen til RainbowEurope.com. I Norge har en rekke reformer under den blå, og nå blå-grønne, regjeringen løftet Norge til 3. beste land i samme rangering. Den nåværende rød-grønne regjeringen i Sverige har mistet tempo i reformene, og Sverige har falt til 10. plass.  

les også

De er skeive og frivillig barnløse: – Livet går ikke ut på å gifte seg og skaffe barn

I 2009 la den daværende rød-grønne regjeringen i Norge frem verdens første nasjonale handlingsplan for bedre livsvilkår for lesbiske, homofile, bilfile og transpersoner. Den svenske Allianseregjeringen vedtok i 2011 Sveriges første nasjonale «Strategi for like rettigheter og muligheter uansett seksuell legning, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk». I Norge har arbeidet blitt forsterket med den blå regjeringens offensive handlingsplan med 43 konkrete punkter som er under gjennomføring. Den rød-grønne regjeringen i Sverige har ikke oppdatert strategien til tross for behov for det.

Flere kommuner etablerer nå strategier eller handlingsplaner for arbeidet med lhbtiq-saker i Sverige og Norge. Moderaterna gikk i 2014 til valg på at alle kommuner som Moderaterna styrer skal ha slike planer. I Norge er Høyre pådriver for lhbtiq-planer i stadig flere kommuner og fylker. Fokus i planene er kunnskap, holdningsarbeid og lavterskel behandlings- og støtteapparat.

les også

Søviknes-rådgiver i full drag på Bergen Pride

Den negative sosiale kontrollen, hederskultur og hedersundertrykkelse, er en stor utfordring i både Sverige og Norge. Negativ sosial kontroll rammer både gutter og jenter, særlig lhbtiq-personer. Bedehus og moskeer forteller homofile, lesbiske, bifile og transpersoner at det er syndig å være seg selv. Mange lhbtiq-personer kan ikke leve åpent, men undertrykkes og utsettes for trusler og vold.

I Sverige er dette et problem som Moderaterna ser, og vil bekjempe med kraft, mens den svenske venstresiden relativiserer og ofte ikke vil se. Den blå-grønne regjeringen i Norge har allerede lagt frem og fått flertall for en handlingsplan mot negativ sosial kontroll. I Sverige vil en ny Allianseregjering se på hardere straff, nye strafferegler slik at dette blir en egen kriminalitetskategori og at flere i kretsen som står bak kan straffes. En ny Allianseregjering vil at skole, sosialtjeneste og helseomsorg skal få kunnskap og verktøy til å agere i tide.

Vi må være tydelige i møte med nyankomne innvandrere både i Norge og Sverige. Introduksjonsprogram må være obligatoriske, og klare og tydelige i sin verdiformidling. Lhbtiq-personers rettigheter, kamp mot negativ sosial kontroll og forhold knyttet til likestilling og antidiskriminering må tas opp.

I Norge vil regjeringen også at religiøse ledere får kunnskap om demokrati, likestilling, negativ sosial kontroll, vold og overgrep, radikalisering og voldelig ekstremisme. Det er viktig for å bygge verdier knyttet til likestilling og ikke-diskriminering. Dette bør etableres i begge land.

les også

Historieløs intoleranse!

På det internasjonale området tok Sverige steg fremover da Alliansen og Moderaterna styrte i 2006-2014. Den svenske bistandspolitikken ble endret og lhbtiq-perspektivet ble en viktig del. Både den forrige og den nåværende svenske regjeringen er tydelige med lhbtiq-rettigheter i internasjonalt arbeid. Sverige bidrar på flere ulike måter for å støtte utsatte lhbtiq-personer og -organisasjoner rundt i verden.

Tilsvarende har Norges blå-grønne regjering tydelige mål. Regjeringen vil bekjempe vold og undertrykkelse, og sette søkelys på utsatte grupper som kvinner, barn, funksjonshemmede, seksuelle og religiøse minoriteter. Regjeringsplattformen stadfester at Norge skal gå foran internasjonalt for å fremme seksuelle minoriteter rettigheter.

Den mest konkrete effekt av Norges arbeid har man trolig fått i Europa. Her bidrar Norge gjennom EØS-kontingenten til en rekke NGOer, også på lhbtiq-feltet, i Øst-Europa. I perioden 2009-2014 bidro Norge med rundt 3,4 millioner euro til 75 ulike prosjekter i 7 land med hovedvekt på informasjons- og holdningsarbeid, arbeid mot hatkriminalitet og lavterskel helsetilbud for LHBTIQ-personer. For inneværende periode (2015-2020) er nivået det samme, men utviklingen i en del land har gjort arbeidet tyngre.

I EU jobber Sverige for lhbtiq-personers rettigheter der det er en del av EUs antidiskrimineringsarbeid. Flere svenske Europaparlamentarikere som Moderaternas Christoffer Fjellner og Anna Maria Corazza Bildt er svært tydelige og jobber bredt med lhbtiq-spørsmål. 

Både Norge og Sverige har et stykke å gå for å sikre universell likestilling. Erfaringer fra våre to land viser at borgerlig samarbeid sikrer fremdrift.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder